Arhiva etichetelor: lizica mihut

anton_ilica1

[ARĂDENI CE NU TREBUIE UITAȚI] Prof. univ. dr. Anton ILICA

 

Fiind aproape de aceeași vârstă, i-am urmărit devenirea întru profesie, cu interes și admirație, invitându-l la Universitatea Aurel Vlaicu, având convingerea că va construi o facultate de la zero (și anume, Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială) și va da un plus de vizibilitate intelectuală instituției arădene de învățământ superior.

Anton Ilica este PROFESOR DE EXCEPȚIE și un OM SPECIAL; spre a scrie despre el, l-am urmărit de curând, depănând cu luciditate și emoție aduceri aminte de la începuturi până astăzi. Dar oferindu-mi-le și în scris, îmi dau seama că mult mai bine decât mine, sunt exprimate gândurile și sentimentele lui, prilejuite de acest posibil articol. De aceea, întâia dată, mă așez în spatele rememorării sale, pe care v-o propun în continuare:

 ANTON ILICA (n. 2 ianuarie, înregistrat în 29 ian. 1947, sat Tăgădău, jud. Arad); sunt născut Capricorn, cu toate calitățile și defectele acestei zodii: harnic și orgolios, aleanuri de mărire și compromisuri existențiale, sociabil și egoist, necurajos, dar adaptabil, elegant și iubitor de frumos, impresionist și incapabil de ură; împăciuitor și neconflictual și multe altele.

Timpul nașterii mele coincide cu vremea schimbării în evoluția vieții din țară; spațiul nașterii e Tăgădău – un sat de deal, unde am copilărit, aveam părinți țărani, cu gospodărie pentru subzistență, dar fără o carte în casă, fără curent electric; am văzut prima carte, în afară de manualele școlare, abia la 14 ani, când am ajuns la Arad – întâia ieșire din cercul rural – la Liceul Pedagogic; am venit cu pantaloni peticiți și cu pantofi reparați, cu o singură cămașă și fără pajama… Aici am descoperit Cartea, lumea, morala conștientă, limbajul citadin, sensul prieteniei, dar mai ales mi-am descoperit plăcerea de a filosofa, de a conversa cu idei și înflorituri verbale…

Am urmat Liceul Pedagogic la internat, unde am dobândit maturitate prin lectură, prin curiozitate, prin sport de plăcere și capacitate de respectare a ordinii/ și ordinului, după cum voia V. Popeangă, directorul exigent al liceului, dar model, pentru elevi, de orator și protector prin duritatea atitudinală față de întregul contingent de elevi …și profesori.

Am urmat Facultatea de filologie (română – franceză) la Universitatea din Timișoara, cu distinși profesori, regretații Gh. Tohăneanu, E. Todoran, I. Cheie-Pantea, L. Ciocârlie etc. Am început Facultatea de Filosofie din Cluj-Napoca, dar am abandonat-o din lipsuri financiare.

Am obținut Doctoratul în ştiinţele educaţiei, cu teza „Pedagogia lecturii” (2003), coordonată de prof. univ. dr. Miron Ionescu, de la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Am parcurs toate treptele învăţământului preuniversitar (învățător 1 an, mecanat în satul de munte, Urviș, locul nașterii mamei mele, școală care n-a avut niciodată un învățător calificat; apoi profesor gimnazial, la Gurba și Bujac – director, apoi profesor liceal, la Liceul de artă, Pedagogic, Moise Nicoară);

În 1990, ianuarie, am fost ales director de Liceu pedagogic arădean, acolo unde am urmat studiile profesionale de învăţător, înființând profilul pedagogic (în prima lună după numirea mea, încă s-a numit Liceul Industrial nr. 13, cu profil mecanic și filologic) și construind Centrul de perfecționare al învățătorilor și educatoarelor din Arad;

În 2001, am trecut în învățământul superior, iar, ca decan, am contribuit la înființarea Colegiului Pedagogic, apoi a Facultății de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie și Asistență din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, care, în 2011, avea 5000 de studenți, numărând și cadrele didactice înscrise pentru grade didactice (învățători și educatoare, din 5 județe – Arad, caraș, Timiș, Bihor și Hunedoara);

Am semnat circa 12 mii de diploma de licență, de învățători, certificate de grade didactice, definitivat, gradul II și gradul I;

Am obținut titlul de profesor universitar, fiind membru al Academiei Sârbe pentru Educație, membru în ARACIS, în Comisii pentru Programe școlare, fiind, la un moment dat, Președinte onorific al UAV;

La plecarea din funcția de decan, Facultatea avea exact configurația actuală, cu programe acreditate, de licență (pedagogia înv. Primar și preșcolar, asistență socială, psihologie) și de masterat (la toate programele de licență), precum și ca Centru de perfecționare pentru învățători și educatoare; N-am exercitat profesura didactică decât în Arad, deși am avut câteva propuneri ispititoare.

Profesional, în domeniul școlii, învățământului și educației, am scris volume de specialitate, cf. listei de mai jos: Am publicat: Prozatori români contemporani (1972), Lucian Blaga – încercări filosofice (ediţie – 1977), Lucian Blaga – metafora iubirii (1999), Ioan Slavici – 75 (spaţiu şi timp) (colab, 2001), Restituiri literare (2018), 4×4 – ecloziune de genii în literatura română (2019), Şcoala normală din Arad (1998), Metodica limbii române în învăţământul primar (2004), Pedagogia lecturii (2004), O pedagogie modernă (2006), Filosofia comunicării(2007), Doctrine pedagogice de la origini până în prezent (2009), Ideea de învățământ superior în Arad (2010), Psihologia comunicării şi dinamica grupurilor organizate (2010), Istoricul Preparandiei din Arad (2012), Medalioane pedagogice (2014), Pedagogia contemporană(2016), Pedagogia socială (2016) precum şi studii şi articole în reviste şi ziare din ţară (Orizont, Arca, Şcoala Vremii, Plus, Viaţa românească, România Literară, Observator Arădean, Adevărul, Educaţia‑Plus, Agora, Aktuall, Tribuna învăţământuluiGutenberg, Critic Arad, Dacia literară ş.a.) şi din străinătate Le Rotarien (Lyon), Zbornik (Serbia), Kitekintes (Bekescsaba).

Am elaborate, după un calcul aproximativ, circa 8000 de pagini tipărite.

Am înființat publicația universitară Educația Plus (2004 -), clasificată în categoria B+ și am organizat eficiența Editurii Universităii Aurel Vlaicu din Arad, care a publicat 430 de volume cu conținut universitar cotată pentru CIP și între editurile acreditate.

Am manifestat pasiune pentru literatură – domeniul la care m-am reîntors după plecarea din Universitate -, scriind o monografie despre Ioan Slavici, două volume despre Lucian Blaga, volumul 4×4 despre Eminescu, Creangă, Slavici, Caragiale, volumul Restituiri literare, cu circa 600 pagini, precum şi numeroase studii despre Nichita Stănescu şi Mihai Eminescu.

Am avut ambiţia de a genera câteva idei pedagogice noi, cum ar fi: şcoala postmodernă şi efectele sale asupra modelului de învăţare; determinarea învăţării de către starea psihică a elevului; anticiparea deciziilor de politică şcolară de experimente pe eşantioane; schimbarea tipului de relaţionare între profesorul (autoritar) şi elevul (executant), schimbarea paradigmatică (și concomitentă a tuturor elementelor de system educațional) a sensului educației naționale etc.

În ceea ce scriu, contez pe o cultură filosofică şi pe o abilitate literară într-ale scrisului, capacităţi care mi-a adus deservicii, graţie utilizării unor metafore în context ştiinţific şi a deraierii discursului didactic în speculaţii epistemice. Scriu ușor și îmi place să cochetez cu critica literară, având aplecări filosofice și o curiozitate diversificată, prin care recrutez informații, ce devin surse pentru eseistică și literaturizare.”

Lizica Mihut, 17 iulie 2019 12:11

catedrala-veche-640x360

Admirabile inițiative de minte și de suflet pentru punerea în lumină a CATEDRALEI VECHI din Arad și a rolului BISERICII în MAREA UNIRE

 

Fără îndoială, BISERICA a constituit un factor fundamental în „bătălia pentru înfăptuirea MARII UNIRI”. Nu întâmplător, Sfântul Sinod a hotărât ca anul 2018 să fie declarat „Anul Omagial al unității de credință și de neam și Anul Comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918”. 

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Parinte Arhiepiscop dr. Timotei Seviciu, Catedrala Ortodoxă Veche a Aradului a gândit trei zile ((9-11 Noiembrie a.c.) de manifestări cultural-bisericești de anvergură, anunțate printr-un așa numit Caiet-Program, care onorează, prin elaborare și ținută grafică, evenimentele rememorate.

Discutăm în primul rând despre lansarea, la sediul Consiliului Judetean, a volumului „CATEDRALA ORTODOXĂ VECHE , centru spiritual liturgic și misionar-cultural al Aradului” – o carte-eveniment, prin ampla documentare si prin elaborarea, cu rigoare științifică și impecabilă tehnoredactare, a rolului Catedralei Ortodoxe Vechi a Aradului în afirmarea unității de credință și de neam. Volumul monografic este elaborat de prof. univ. dr. Cristinel IOJA și de lector univ. dr. Nicolae TANG.

A urmat, apoi, un program susținut de entuziaștii copii ai parohiei și un copleșitor film documentar proiectat in Sala de festivități a Parohiei Arad-Centru, un film emoționant despre implicarea și jertfa preoților intru împlinirea marelui deziderat al românilor de pretutindeni: Unirea cu Țara. 

Nu în ultimul rând menționăm Concertul de muzică corală „NU UITA CĂ EȘTI ROMÂN”, susținut de Corurile Parohiei Arad-Centru în Sala „Regele Ferdinand” a Palatului Administrativ.

În concluzie, binemeritate FELICITĂRI părintelui paroh Traian MICOROI și prof. univ. dr. Cristinel IOJA, decanul Facultății de teologie ortodoxă care, printr-o conlucrare generoasă de minte și de suflet au înscris, alături de toți cei implicați în derularea acestor manifestări cultural-bisericești, o pagină VIE și PILDUITOARE în Anul Centenar 2018.

Sursa: criticarad.ro

Foto: www.episcopiaaradului.ro

Prof. univ. dr. Lizica Mihuţ, prezentă la aniversarea Zilei Naționale a Republicii Populare Chineze

 

Casa Româno-Chineză filiala Arad, prin președintele prof. univ. dr. Lizica Mihuţ, a fost prezentă la aniversarea Zilei Naționale a Republicii Populare Chineze, sărbătorită la Ambasada din București.

În seara zilei de 27 septembrie, a avut loc la București Recepția oferită cu prilejul împlinirii a 69 de ani de la fondarea REPUBLICII POPULARE CHINEZE.

„Cuvântul de Bun Venit a fost rostit de către domnul Tu Jiang, Însărcinatul cu Afaceri Ad Interim al Chinei în România, în prezent, cea mai înaltă funcție în cadrul Ambasadei. Guvernul României a fost reprezentat de către domnul Viorel Ștefan, vice prim-ministru al țării noastre.

S-au exprimat cu acest prilej aprecieri cu privire la bunele relații de colaborare între Romania și China, subliniindu-se perspective ale întăririi parteneriatelor de colaborare între cele două țări, în viitor.”, a relatat prepreședintele Casei Româno-Chineză filiala Arad, prof. univ. dr. Lizica Mihuţ.

SURSA: www.arq.ro

LIZICA-AMBASADOR

Prof.univ.dr. Lizica Mihuț, președintele Casei Româno-Chineze Arad, invitată la Ambasada Chinei la București

 

Prof.univ.dr. Lizica Mihuț, președintele Casei Româno-Chineze Arad, s-a numărat printre diplomații și invitații de seamnă care au participat la recepția găzduită de Ambasada Chinei la București cu ocazia Zilei Naționale a Chinei.

Cu această ocazie președintele Lizica Mihuț  l-a cunoscut personal pe Tu Jiang, însărcinatul cu afaceri ad interim al Amabasadei Chinei în România, cel care conduce în acest moment Ambasada de la București. Acesta a asigura-o de întregul său sprijin. Totodată Tu Jiang a fost invitat să ia parte la Simpozionul Internațional Dialoguri Româno-Chineze, de la Arad, din luna noiembrie.

În discursul său, Tu Jiang a vorbit despre relația apropiată a României cu China, dar și la importanța faptului că România va prelua Președinția Consiliului Uniunii Europene în 2019.

SURSA: www.mandri.ro

vatican2

Duminică ,12 august, la Vatican

 

Dragi prieteni , în 12 august am participat la slujba duminicală de la Vatican , alături de peste 70.000 de tineri și nu numai , slujbă desfășurată a doua zi după întâlnirea de la „Circo Maximo” a Papei Francisc cu tinerii pelerini veniți din 200 de dieceze ale Italiei.

INVITATIA adresată de Papa Francisc la CONCILIERE și la PACE , la TOLERANTĂ și la DRAGOSTE poate constitui un MEMENTO și pentru noi , românii de pretutindeni. O conciliere bazată pe VALORILE MORALE CREȘTINE. Să reflectăm acum , când, mai mult ca oricând , suntem dezbinați și când minciuna și impostura , ura și intoleranța par modus vivendi.

Și  totuși , ROMANIA, ÎNCOTRO?!

_DSC0768

Casa Româno-Chineză,filiala Arad,  partener principal al celui mai important Festival Internațional de Șah din România!

Casa Româno-Chineză,filiala Arad, este partener principal al Festivalului Internațional de Șah de la Arad. Evenimentul reprezintă cea mai importantă și de amploare competiție șahistică din România. În perioada 6-13 august, 250 de seniori și 80 de juniori se întrec la Arad, alături de mai mulți maeștri internaționali, în cadrul unei suite de confruntări de talie europeană.
„Am fost alături de organizatorii competiției încă de la început, de la prima ediție, și voi continua să îi susțin. Într-o societate în care copiii și adulții comunică tot mai greu la modul direct, în care interacțiunea este intermediată de computer și telefon, astfel de demersuri sunt foarte importante. Ele dezvoltă capacitatea tinerilor de a relaționa, le dezvoltă spiritul competitiv, îi aduce laolaltă. Pentru Casa Româno-Chineză fililala Arad este esențial să contribuie la succesul unei manifestări sportive de anvergură internațională”, a declarat d-na Lizica Mihuț, președintele filialei Arad a Casei Româno-Chineze.
Nu este singurul eveniment de amploare în care filiala s-a implicat la modul serios, anul acesta. Pe lângă acțiunile de până acum, în toamnă va organiza a doua ediție a Conferinței Naționale despre Cultura și Civilizația Chineză, în orașul de pe Mureș. Fililala arădeană a Casei Româno-Chineze este un partener important al intelectualilor din regiunea de vest a României și un reper solid al societății civile active.
1

Pe scena Teatrului arădean, Vârful aisbergului de Antonio Tabares

Tradus în mai multe limbi, tânărul dramaturg Antonio Tabares, venit la premiera Teatrului arădean tocmai din Insulele Canare, unde își are reședința ( fapt, cu totul lăudabil ! ), se înfățișează întâia dată publicului din România, cu o piesă ce își propune să surprindă, după cum însuși mărturisește, „relațiile interpersonale, într-o lume competitivă și ostilă”, relații binecunoscute tuturor.

Este a doua oară în această stagiune când Teatrul arădean propune o piesă despre companii multinaționale, de această dată, autorul pornind chiar de la un caz real, petrecut într-o cunoscută fabrică din Franța și anume sinuciderea a trei angajați în cinci luni! Desigur, prin extrapolare, și nu numai, se întelege că drame asemănătoare pot fi întâlnite deopotrivă în companii mici și mari, naționale și multinaționale!

Cum scrie tânărul Antonio Tabares? O întrebare pe care mi-am pus-o necontenit citindu-i textul iar răspunsul mi-a apărut fără echivoc și anume că dramaturgul își vizualizează textul, elaborându-l în imagini, dând chiar indicații nu numai cu privire la mișcarea personajelor în cadrul scenelor ci și la stările acestora și anume: „fumează gânditoare” sau „jumătate nervoasă, jumătate neîncrezătoare” sau „oftează” sau „tăcere” sau „ridică din umeri” și multe altele.

Este bine că regizorul Theodor-Cristian Popescu nu a urmat întocmai „sfaturile” autorului cuprinse în parantezele din text ci a gândit un spectacol unitar, cu detalii edificatoare, în fond, o radiografie a lumii de azi, dominată de preocuparea de a realiza un profit, cu oricare dintre sacrificii. Regia se sprijină mult pe scenografie, aș zice chiar că este un spectacol, prin excelență, de scenografie. Nu știu daca a fost ideea regizorului Theodor-Cristian Popescu sau a scenografului Cosmin Ardeleanu sau dimpreună au propus un labirint ca loc de desfășurare a întregii acțiuni, un labirint care, precum viața sau viața, precum un labirint, are zone libere și zone blocate, ceea ce poate însemna izbânzi dar și eșecuri, mici bucurii dar și ratări definitive. Din punctul nostru de vedere, regizorul a ratat finalul și, în acest fel, a probat o înțelegere limitată a textului lui Antonio Tabares. Nu Gabriela este numele persoanei ce constituie a patra sinucidere, precum în spectacol, ci oricare dintre angajați puteau sfârși tragic, fapt precizat chiar de autor: „Înca nu stim despre ce-i vorba. Am găsit pe cineva mort într-unul dintre lifturi. Se pare ca și-a tras un glonț în tâmplă”. Desigur, putea fi Gabriela dar și un altul sau o alta! Credem că regizorul a fost neinspirat, nesocotind admirabila idee a dramaturgului privind „opera aperta” despre care vorbea Umberto Eco, ceea ce conferea textului o largă deschidere spre o necesară reflecție cu privire la omul contemporan, cu dramele sale existențiale, ce par a se acutiza în viitor!

Actrița DORINA PETER DARIE aștepta de prea mult timp un rol principal, precum al Sofiei Cuevas, un rol complex, solar aș zice, nu doar pentru faptul că în jurul său gravitează toate celelalte personaje. O urmăresc pe DORINA PETER DARIE de când, elevă fiind, însoțită de draga ei mama -cea dintâi care a crezut în harul ei actoricesc- se pregătea să susțină examenul de admitere la Facultatea de teatru. Desigur, are talent cu carul. Nu am înțeles niciodată de ce a stat în umbră atâția ani. A întruchipat, ce-i drept, varii personaje, dar nu personajul fundamental al unei distribuții. Iat-o acum, în rolul Sofiei Cuevas, dovedindu-și reala vocație, evoluând credibil și nuanțat dar într-un ritm prea lent, probabil impus de regizor, deoarece este ritmul lipsit de nerv al întregului spectacol.

Mă bucur că în ultimul timp BOGDAN COSTEA este nu numai managerul ci și actorul, ce s-a reîntors la „uneltele”-i histrionice care l-au consacrat. În spectacolul în discuție este un lider de sindicat (Alejandro Garcia), precum atâția astăzi, care au renunțat la lupta pe baricade și la aruncatul cu pietre pentru un post de birou, care înseamnă nu doar completarea și ștampilarea unor formulare ci, de fapt, renunțarea la înaltele-i aspirații de altădată.

În rolul lui Carlos Fresno, actorul IOAN PETER evoluează puțin crispat și inflexibil dar, în ansamblu, construiește limpede un rol destul de dificil, al managerului, pentru care succesul presupune strivirea colaboratorilor, cu bunăștiință, și chiar sacrificii profunde pentru îndeplinirea Planului impus de conducerea Companiei respectiv a prototipurilor Aisberg, Argos și Osiris.

Dacă regizorul îi conferă personajului Gabriela Benassar o altă consistență decât aceea din textul lui Antonio Tabares, atunci și actrița CECILIA DONAT LUCANU trebuia să infățișeze o altă dimensiune a personajului or ea a evoluat stingher, într-o ușoară notă de superficialitate. Ne întrebăm dacă de vină este regizorul sau actrița?

Remarcăm evoluția corectă dar lipsită de strălucire a actorilor ȘTEFAN STATNIC (Jaime Salas) și CĂLIN STANCIU (Carmelo Luis), onorându-și rolurile ce le-au fost încredințate de regizor.

În concluzie, un spectacol cu un text în premieră pe țară, ce a deschis Festivalul Internațional de Teatru Nou, un Festival ce a reunit reprezentații teatrale în varii „chei” teatrologice, cu regizori și actori consacrați sau care „bat” cu tăria talentului lor la porțile consacrării. Felicitări lui CLAUDIU GROZA, selecționer al FITN.

Lizica Mihuț

 

Notă: Articolele publicate din octombrie 2015, precum și unele apărute anterior, vor constitui pagini ale unei viitoare cărți.

În rest, să auzim numai de bine!

PARTICIPARE EXCEPȚIONALĂ

În perioada 8-18 mai, România va fi reprezentată de doi jurnaliști la o vizită importantă în Republica Populară Chineză: arădeanul Andrei Ando, directorul general West TV Regional, și Flavia Voinea, director Radio România Actualități București. Pentru Aradul nostru, participarea excepțională a jurnalistului Andrei Ando, ca unul dintre cei doi reprezentanți ai României la vizita protocolară, în cadrul căreia va fi primit și de vice-ministrul Departamentului Internațional al Guvernului, este o onoare, pe care Casa Româno-Chineză, filiala Arad, o semnalează opiniei publice locale și nu numai!

În rest, să auzim numai de bine!

Lizica Mihuț

7

Pe scena Teatrului arădean, o premieră pe țară, Bull, de Mike Burtlett

Ideea de a-l invita pe Bobi Pricop să regizeze un spectacol la Arad este lăudabilă, și cu atât mai salutară cu cât propunerea a constituit-o un text al lui Mike Burtlett, reprezentat întâia dată în România, la trei ani de la premiera sa din Sheffield. Tânărul autor al piesei (născut în 7 octombrie 1980, la Oxford) este unul dintre cei mai în vogă dramaturgi contemporani, jucat cu succes la Londra dar și la New York sau la Sidney. Spectacolele pieselor lui Mike Burtlett sunt consemnate pe spații largi în importante publicații de pe trei continente, iar Premiul Laurence Olivier Award, primit în anul 2002, îl consacră definitiv ca unul dintre cei mai importanți dramaturgi contemporani.

Piesa sa, Bull, este foarte bine scrisă, plasându-și acțiunea în actualitate, într-o zonă ce putea să devină o melodramă (reducerea de personal într-o companie!) dar autorul o ferește, în mod deliberat, de această posibilă capcană, problematizând cu franchețe situații limită ale lumii de azi, de pretutindeni: pierderea locului de muncă și incertitudinea de a găsi un altul, în viitor; eliminarea „celui mai bun” prin uneltirea colegilor de muncă, minându-se, în acest fel, meritocrația; hărțuirea și victimizarea practicată între colegi; supunerea înaintea unui singur „zeu”, și anume instinctul de conservare; eșuarea în viața de familie și, nu în ultimă instanță, alienarea omului aflat sub amenințarea unui șef sau a unor colegi cinici și necruțători.

Am citit cu reală plăcere textului lui Mike Burtlett și ceea ce mi se pare foarte important de semnalat este că acesta a fost gândit nu numai ca literatură dramatică – deci Cuvânt, ci și ca spectacol – Acțiune, respectiv Combustie Interioară – marcate prin replici scurte și aparent simple, prin dialog sacadat, prin numeroase puncte de suspensie, prin tăceri și prelungiri silențioase după replici aparent banale dar încărcate de varii înțelesuri, și prin o anume presiune ce domină scena în dialogul între personaje.

Regizorul Bobi Pricop nu a optat pentru această posibilă combustie interioară, ci a gândit un spectacol de o admirabilă austeritate, propunând un desen teatral (sprijinit de inspirata scenografie a Velicăi Panduru)  elaborat cu migală și rigurozitate. Bobi Pricop știe „să ridice” și să facă un spectacol „să stea în picioare”, izbutind cu un minim de mijloace teatrale să creeze o lume, ce are ca puncte de reper cinismul, delațiunea, trădarea. Mărturisesc că mi-ar fi plăcut ca regizorul să își propună să găsească „calea spre inimi”, desigur, nu spre melodramă, ci măcar cu vagi trimiteri emoționale. Or, spectacolul este rece, auster, cu o discutabilă  teatralitate.

Cele patru personaje ale piesei întruchipează în „cheia” propusă de regizor, destine aflate în situații limită, chiar dacă impresia este de liniaritate a „construcției scenice”.  Ovidiu Ghiniță este, cu evidență, cel mai bun „interpret” în spectacol, realizându-și rolul de boss (Carter), cu inteligență și franchețe, reușind să fie, prin atitudine și subtile nuanțe, un cinic „în afară de orice concurs”, ca să îl parafrazez pe Titu Maiorescu.

Bine distribuită în rolul Isobel, actrița Carmen Vlaga Bogdan a fost convingătoare, reușind să pară un „sloi de gheață” (cum o consideră Thomas) și să domine scena, mai puțin însă „să comunice” ceea ce semnala Carter, și anume că „se folosește de felul cum arată ca să-și ascundă o doză de nesiguranță”. Isobel, împreună cu Tony, uneltesc împotriva lui Thomas, impunând în cele din urmă eliminarea acestuia. Andrei Elek, în rolul lui Tony, a fost personajul „buldozer”, de fapt, „Tony buldozer”, cum îl numea Thomas, poate un Carter în devenire dar, din punctul meu de vedere, actorul nu a reușit să transmită decât în parte cinismul celui care își elimină „colegul”, fără să mimeze măcar câteva umbre de regret. În sfârșit, rolul lui Thomas a fost intepretat (la premiera de sâmbătă) de către Alex Mihăescu, aflat la prima colaborare cu Teatrul arădean, în calitate de actor, dar cunoscut publicului nostru ca regizor al spectacolului Tăietura, deMark Ravenhill Să reținem că interpretul lui Thomas (la premiera de duminică) a fost actorul Alex Mărgineanu, pe care nu l-am văzut încă în spectacol. Astfel, Thomas, în interpretarea lui Alex Mihăescu, a fost un personaj complex, alcătuit dintr-un „aluat” în care se amestecă, nu fără dificultate, umilința cu revolta, naivitatea cu dezamăgirea, suspiciunea cu necruțătoarea trădare de către cei doi „colegi”. Credem că i-au reușit mai puțin scenele din final, de vină fiind, nu știm, dacă regizorul sau interpretul, scenele în discuție probând o teatralitate îngroșată și neavenită.

În concluzie, o propunere regizorală –la care nu subscriem în totalitate dar care este profund articulată și interesantă în sine – a unui dramaturg, pe care îl dorim, în continuare, reprezentat pe scena Teatrului arădean și anume, Mike Bartlett!

 

Lizica Mihuț

foto: arq.ro

Dacă nu atragem fonduri și continuăm să cheltuim precum din 1 octombrie încoace, în maxim doi ani Universitatea „Aurel Vlaicu” va intra în faliment. Deficitul anual este de aproape un milion de euro!

Rep.: În interviul precedent, ați precizat că în anul 2015, Universitatea „Aurel Vlaicu” a primit mult mai puțini bani de la Minister, cu toate că Ramona Lile mergea aproape săptămânal la București, cu avionul, din Timișoara, în principal pentru a aduce fonduri. Or, ce s-a întâmplat de fapt?

L.M.: Cred că am fost destul de explicită. Îi invit pe colegii noștri să consulte site-ul UAV spre a vedea că am primit de la Minister 32-33% la finanțarea de bază (pe student echivalent!), ceea ce este foarte puțin. Noi spuneam că este puțin și când primeam 49% sau 51%, deoarece Universitatea „Aurel Vlaicu” trebuia să adauge restul banilor, necesari atât pentru salarii, cât și pentru alte cheltuieli, din fonduri proprii. În condițiile scăderii numărului de studenți ca urmare a scăderii naturale a populației, ca și a interesului tinerilor față de învățământul superior, rectorul trebuia să ducă o politică echilibrată și nu de cheltuire a banilor adunați în anii precedenți, pentru propria imagine sau pentru o populistă campanie electorală (a se vedea participarea la două seminarii de la Bruxelles, unul de 45 de minute și altul de o oră și douăzeci de minute, cu o tematică fără nicio legătură cu Universitatea „Aurel Vlaicu”!).

 

Rep.: Ramona Lile lasă să se înțeleagă, în campania electorală aflată în desfășurare, că ea a adus bani de la Minister și va aduce în continuare.

L.M.: Dacă Ramona Lile va aduce finanțare de la Minister precum în 2015 ne îndreptăm clar spre faliment. Trebuie să reținem că în prezent se cheltuiesc banii adunați datorită politicii cumpătate din anii precedenți, iar depozitele de 5 milioane de euro din anul 2005, într-o apropiată perspectivă se vor diminua. Pe mine mă deranjează enorm minciuna! Se știe că am spus întotdeauna adevărul cu oricare dintre consecințe!

 

Rep.: Aveți o nouă dovadă de recentă minciună sau, să-i zicem dezinformare practicată de Ramona Lile?

L.M.: Cunosc mai multe exemple. Iată unul: în săptămâna trecută, Ramona Lile i-a chemat în biroul ei pe toți cei 59 de colegi care au obținut doctoratul, invitându-i să facă o cerere pentru obținerea sporului de doctor, lăsându-I totodată să creadă că este meritul ei personal de a fi adus de la minister atât aprobarea, cât și fondurile necesare pentru aceste plăți. Or, potrivit legislației în vigoare, aceste sporuri pot fi atribuite, de asemenea, din fondurile proprii ale universității.  Repet, cererile s-au depus în biroul Ramonei Lile și nu la biroul de Resurse Umane! O nouă dovadă de campanie electorală prin excelență populistă! Iată o altă minciună spusă cu nonșalanță de Ramona Lile. Mi-e și jenă să scriu dar trebuie să știți că minciuna și dezinformarea sunt practicate de Ramona Lile la modul natural! De exemplu, săptămâna trecută i-a spus profesoarei Brîndușa Armanca că i-a dus personal la București dosarul de acreditare a cursului postuniversitar, pe care îl finalizase împreună cu colegii de la Jurnalism, și că așteaptă răspunsul de la Minister. Brîndușa Armanca, bucuroasă că rectorul s-a implicat personal în obținerea acreditării cursului postuniversitar, relatează acest fapt la facultate, unde avea să afle că nici măcar nu se depusese dosarul respectiv la Rectorat, și deci nu avea cum să fie dus de Ramona Lile la Minister, și cu atât mai puțin aprobarea nu avea cum să vină!!!

 

Rep.: Se spune despre dvs. că ați fost foarte chibzuită, dacă nu chiar zgârcită cu banii universității, gândindu-vă de două ori până să hotărâți administrarea lor.

L.M.:Am fost întotdeauna conștientă că Universitatea „Aurel Vlaicu” va avea viitor numai în cazul în care va avea fonduri proprii disponibile la orice oră din zi și din noapte. Gândiți-vă că în acest moment se cheltuiesc banii adunați cu greu în anii precedenți, în timp ce fondurile atrase sunt foarte puține iar deficitul anual este de aproape un milion de euro (a se vedea site-ul UAV).

 

Rep.: Știu că de mulți ani universități de tradiție din România nu au reușit să plătească nici salariul primei norme și multe universități au probleme serioase pe plan financiar (două dintre ele au și intrat în insolvență).

L.M.: Așa se explică că am propus ca strategie, să atragem cât mai multe fonduri dar în același timp, să fim cumpătați în ceea ce privește cheltuirea banilor UAV. Vă mărturisesc că m-am gândit că media de vârstă a cadrelor didactice din universitate este de aproximativ 43-44 de ani, iar „drumul” până la pensie este lung. Vă propun să meditați ce veți face dacă veți rămâne cu finanțarea de la Minister de 32-33% și nu veți avea bani disponibili ca fonduri proprii să acoperiți deficitul anual de aproape un milion de euro, deficit care în mod sigur va crește în anii viitori!

 

Rep.: De asemenea, v-am auzit repetând de câteva ori că ați investit banii universității în imobile pe care să le puteți valorifica atunci când universitatea se va afla în impas financiar.

L.M.:Investiția în imobile este întotdeauna profitabilă. Am realizat investiția în Hotelul Akademos, cu gândul că îl conservăm, menținându-l ca nou, pentru ca la un moment dat, când universitatea nu va avea bani, să îl putem vinde cu un preț, eventual, mai mare decât achiziția și investiția ca atare. Credeți că nu puteam să îl închiriez??? Era foarte simplu dar gândul meu a fost să îl păstrăm pentru momentele de cumpănă financiară a UAV. M-a durut sufletul când am auzit că Hotelul Akademos a fost închiriat și vă rog să rețineți că în doi-trei ani, acesta va deveni o ruină, iar la o posibilă vânzare nu va mai avea prețul, nici pe departe, dorit. Chiria pe care o luăm, oricare ar fi aceasta, nu ar fi trebuit să ne intereseze pentru că această conservare de care vorbeam o puteam asigura noi, ca instituție. Or, se știe, orice închiriere înseamnă o deterioare, deci serioasă depreciere! La fel am gândit și achiziția altor spații, ca măsuri de prevedere pentru universitate. Am făcut economii, mereu cu gândul la viitor. În discuțiile cu oficiali importanți din București, privind viitorul UAV, mi s-a spus continuu și fără excepție, citez: „Ministerul nu va închide universități, ci se vor închide singure, pentru că nu vor avea bani să supraviețuiască.” Este bine să nu uitați această subliniere, pentru că se referă la viitorul instituției noastre.

 

Rep.: Va mai urma un singur interviu, în afara acestuia, până la alegeri. Vă propun să îi faceți un portret, chiar succint, Ramonei Lile.

L.M.: Nu doresc să îi fac un portret, nici chiar succint. Trebuie să precizez însă două lucruri fundamentale despre Ramona Lile: 1. Nu am cunoscut până acum un om care să se prefacă mai bine decât ea (actorii sunt mici copii în acest sens!), ascunzându-și cu viclenie adevăratele intenții. Ambiția ei era probabil să devină om de știință, și iată că a întrecut-o de câteva ori pe Elena Ceaușescu, care era „specialistă” într-un singur domeniu, pe când Ramona Lile are, precum ați văzut, cu mult mai multe domenii de așa-zise „competențe”. 2. Ramona Lile posedă o adevărată artă de a-i pune pe alții să lucreze pentru ea și de a-și însuși fără jenă succesele acestora. Cărți, studii științifice, dosarele de acreditare a specializărilor, teza de abilitare, strategii, etc, toate și toți lucrează pentru ea fără însă să aibă prețuire pentru sprijinul primit. Nu am știut niciodată că Mihaela Iacob, Cristina Nicolaescu, Mioara Pantea, Sanda Grigore, dar și mulți alții (am dat doar câteva nume) lucrează atât de mult pentru că Ramona Lile prezenta rezultatele muncii acestora ca propriile ei strădanii. Având atâtea probleme instituționale de rezolvat, nu am avut timp să o „studiez” pe Ramona Lile, ci am preluat aprecierile altora și chiar eu am crezut sincer în efortul deosebit depus de Ramona Lile, mai ales că nimeni, niciodată, nu mi-a atras atenția că situația ar fi alta, ci dimpotrivă, au fost oameni serioși care au lăudat-o continuu. Primul șoc l-am avut la alegeri, când am constatat că a fost votată cel mai puțin de propriii colegi. Apoi a urmat un plagiat, apoi încă două plagiate, apoi demolarea administraţiei care funcţiona foarte bine, apoi angajarea în administraţie a 11 apropiaţi ai familiei sale, făra nicio expertiză pentru postul respectiv și multe, foarte multe alte decepții, la care nu doresc să mă refer acum dar, în mod sigur, o voi face cu alte prilejuri.

 

Rep.: Cum ați dori să încheiem acest interviu?

L.M.: Cu precizarea că atât eu cât și profesorii Anton Ilica și Marian Spânu am câștigat prin sentință definitivă și irevocabilă procesul împotriva Curții de Conturi. Deci, Consiliul Academic a funcționat potrivit legislației în vigoare, președintele Consiliului Academic, conform Agenției Naționale de Integritate, nu se afla în incompatibilitate, iar procesul împotriva Curții de Conturi s-a încheiat, așa cum am precizat deja, cu sentință definitivă și irevocabilă.

Toți cei care și-au construit o adevărată strategie de vizibilitate prin a denigra Consiliul Academic, președintele acestuia, contestându-le legalitatea, vor trebui să răspundă înaintea lui Dumnezeu! Și înaintea oamenilor!

 

În rest, să auzim numai de bine!

Drumurile săptămânale ale Ramonei Lile la București au fost în interes propriu. Universitatea a primit puțini bani de la minister în anul 2015. Bonurile de masă au fost din fonduri proprii!