Plagiatoarea Ramona Lile, pe tobogan. Când își pierde și funcția de rector?

Brindusa Armanca | 13.04.2021

Soarta Ramonei Lile pare pecetluită după ce ministrul Cîmpeanu i-a retras gradul didactic de profesor. Mai rămâne îndepărtarea sa din funcția de rector operație imperativă pentru asanarea mediului academic

Un ordin al ministrului educației a fost emis, așa cum prevede Legea 206/2004 coroborată cu Legea Educației, pentru punerea în aplicare a sancțiunilor stabilite de Consiliul Național de Etică-CNECSDTI pentru plagiatul multiplu al Ramonei Lile de la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad (UAV): retrogradarea din gradul de profesor și „suspendarea, pe o perioadă determinată de timp de 5 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții superioare ori a unei funcții de conducere, de îndrumare și de control sau ca membru în comisii de concurs”. Retragerea lucrărilor plagiate îi revine direct autoarei.

Funcția de rector este, practic, necompatibilă cu interdicțiile impuse de CNECSDTI. Rectorul face parte din anumite comisii prin fișa funcției, așadar, un rector cu drepturi suspendate nu mai poate să funcționeze. Această problemă o va rezolva Consiliul de Etică și Management Universitar-CEMU, căruia ministrul i-a adresat o cerere de examinare a cazului.

CEMU este un organism consultativ aflat în subordinea Ministerului Educației, cu misiunea de a dezvolta „cultura eticii și integrității în universitățile din România”. Marius Deaconu, membru CEMU, a confirmat pentru revista „22” că s-a înregistrat sesizarea ministrului considerată „o premieră”.

Lile a folosit lucrările plagiate pentru punctaj

CNECSDTI i-a adresat ministrului Sorin Cîmpeanu în 3 aprilie o scrisoare semnată de profesorul Dumitru Sandu, membru în grupul experților care au examinat plagiatele comise în coautorat de Ramona Lile, pentru a-i oferi un ultim argument în luarea deciziei.

Autoarea celor șase plagiate „masive” a depus plângerea prealabilă nr.974 din 24.03.2021, în care a respins analiza și sancțiunile fiindcă articolele analizate au fost integral asumate de coautori „astfel că subsemnata nu am săvârșit abateri la normele de etică referitoare la acest material de cercetare”.

În epoca internetului, minciuna are picioare foarte scurte. Așa cum revista „22” a scris, doamna Lile a făcut o primă încercare de a se abilita în 2015, la Universitatea Tehnică din Cluj. La dosarul depus atunci, expus pe site-ul și intranetul universității clujene, figura fișa de îndeplinire a standardelor minimale pentru abilitare. Toate cele șase lucrări analizate de CNECSDTI sunt incluse în listă.

„Includerea în această listă a lucrărilor în coautorat, dovedite ulterior ca plagiate, este o recunoaștere clară, de către profesoara Ramona Lile a faptului că la data depunerii dosarului de abilitare, domnia sa știa că este coautoare la respectivele materiale și le asuma implicit prin punctajul pe care îl calcula pentru fiecare dintre ele”, se arată în scrisoarea transmisă ministrului de profesorul Dumitru Sandu. Reamintim că Ramona Lile a fost nevoită să retragă acel dosar pentru alt plagiat, constatat în teza de abilitare.

Deputatul Dragoș-Cătălin Teniță i-a transmis ministrului Cîmpeanu în 5 aprilie o întrebare oficială privind situația punerii în aplicare a sancțiunilor decise de Consiliul Național de Etică. Parlamentarul USR Plus a cerut răspuns în scris dacă există vreun impediment legal sau material pentru emiterea ordinului și în ce orizont de timp se înscrie rezolvarea „de o manieră etică și legală a chestiunii a cărei sesizare a început acum 5 ani, dând astfel un semnal clar în direcția unei lupte tranșante în privința plagiatelor în mediul academic”.

Plagiatoarea tulbură apele la Universitatea de Vest din Timișoara

Deși sancționată în 2012 pentru un plagiat, eliminată de la abilitare, dată în vileag de presă, Ramona Lile a continuat cu o avalanșă de lucrări, prezentându-se coautor în lucrări de o diversitate amețitoare, în peste 35 de domenii: agroturism, statistică, biotehnologie, logică, finanțe în irigații, psihologie și sociologie, inginerie chimică și știința materialelor, aviație, managementul resurselor umane, antropologie, servicii în alimentație, inginerie aerospațială, ecologie, politologie, tehnologia informației și robotică, jurnalism și comunicare, finanțe-bănci, mecanică aplicată, tehnologia băuturilor spirtoase etc.

O ispravă de dată recentă a creat o situație delicată la Timișoara. Revista Hypothesis a Institutului de Cercetări Social-Politice-ICSP, asociat Facultății de științe politice, filosofie și științe ale comunicării, a publicat în nr.3/2020 în format online articolul L’agressivité des médias – quo vadis?, consemnat de Lavinia Betea și Ramona Lile. Articolul tratează un subiect de domeniul jurnalismului, așa cum confirmă rezumatul și cuvintele-cheie de la început.

Am dorit să aflăm de la Lavinia Betea, profesor la Universitatea „Aurel Vlaicu” condusă de rector Ramona Lile, care a fost contribuția coautoarei la articol, știind că studiile sale sunt de inginerie alimentară, respectiv economie și că nu cunoaște limba franceză. Fiind nemulțumită de acest „acroșaj” jurnalistic, Lavinia Betea a refuzat să ne ofere răspuns la întrebare, pe motivul că „este o practică generalizată” în universități, așa cum a constatat din experiență, ca membră în comisii de evaluare ale Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior-ARACIS.

Hotărârea de sancționare dată de CNECSDTI, care confirmă anii de impostură a Ramonei Lile, i-a determinat pe responsabilii institutului și ai revistei Hypothesis să își pună problema dacă asocierea cu un nume de proastă reputație nu afectează atât publicația, cât și universitatea ca egidă. Redacția a decis să ceară editorului invitat, în persoana Mihaelei Tudor-Bratosin de la Universitatea „Paul Valéry” din Montpellier, să elimine acest coautorat compromis. Rolul editorului invitat este de a selecta textele și a hotărî structura ediției.

Din dialogul cu profesorul Claudiu Mesaroș, decanul facultății, precum și cu membri ai institutului, a reieșit că dna Mihaela Tudor-Bratosin a reacționat defensiv, cu amenințări la adresa redactorului-șef, Octavian Repolschi, care a și demisionat. De pe poziții de superioritate, ca profesor naturalizat în Franța, invocând etica universitară și practica societăților arhaice (i.e. România) de a-i marginaliza pe cei sancționați, Mihaela Tudor-Bratosin a luat apărarea coautoratului suspect și a acuzat membri ai facultății de încălcări etice, calomnie și chiar fraudă.

Atitudinea decanului a fost considerată de colegi prea împăciuitoare, iar acum redacția încearcă să își găsească un alt coordonator. Ediția tipărită nu a apărut din cauza acestui incident, însă „decizia CNECSDTI de sancționare a doamnei Lile ar trebui să aibă o consecință și aici”, a declarat decanul Claudiu Mesaroș pentru revista „22”.

Relația Lile-familia Bratosin, o poveste de durată

Vehemența cu care Mihaela Tudor-Bratosin a ținut să apere prezența Ramonei Lile într-un articol de jurnalism, unde e dificil de crezut că aceasta a devenit competentă științific, are resorturi mai vechi. În 27 noiembrie 2018, pe site-ul Universității „Paul Valéry” din Montpellier, apărea susținerea tezei de abilitare a Ramonei Lile în domeniul „Științe ale informației și comunicare”, avându-l tutore pe Ștefan Bratosin, iar în comisie pe Mihaela Tudor-Bratosin, soția acestuia. Teza avea același titlu cu lucrarea de abilitare eșuată la Universitatea Tehnică din Cluj, cu mici ajustări pentru a încăpea în noul domeniu, așa cum a relatat la vremea respectivă revista „22”. Abilitarea i-ar fi permis să conducă doctorate în specializarea „Comunicare”.

La sesizările transmise de profesorul și diplomatul Vasile Popovici către universitatea din Franța, către ministerul și organismele de integritate academică franceze, universitatea din Montpellier a demarat o anchetă din care a rezultat că doamna Lile nu cunoaște limba franceză și că portofoliul lucrărilor nu o califică pentru abilitarea în „Științe ale informației și comunicare”. Mai mult, CNECSDTI le-a comunicat francezilor că există în analiză un număr de zece lucrări suspecte de plagiat.

Deși încercarea a fost astfel zădărnicită, lanțul de simpatie nu s-a rupt. Ștefan Bratosin a primit în 2019 titlul de „Doctor Honoris Causa” al universității din Arad, iar invitațiile au curs: o conferință internațională coordonată de soții Bratosin a fost găzduită la UAV în toamna lui 2018, susținerea de prelegeri pe diverse teme a fost constantă. O conferință anunțată pe site-ul instituției în decembrie 2019 are o temă cel puțin ironică în acest context: „Leadership și integritate”. Printre speakeri, Ștefan Bratosin și Mihaela Tudor-Bratosin.

De actualitate este cooptarea doamnei Bratosin în corpul cadrelor asociate de la UAV. Ea predă, conform orarului, 6 ore de curs și 3 ore de seminar în două programe de master, unul în media și comunicare, celălalt în resurse umane, încasând lunar între 1.800 și 2.000 de euro. //

Victorie a Revistei 22: Rectorița plagiatoare Ramona Lile nu mai e profesor universitar

Redactia | 09.04.2021

Ramona Lile, rectorul Universității „Aurel Vlaicu”, din Arad, a fost retrogradată academic și a pierdut gradul de profesor universitar, după solicitarea Consiliul de Etică, la demersurile Revistei 22.

După decizia Consiliului Național de Etică, cel care a constatat plagiatele grosolane ale Ramonei Lile, în urma sesizărilor făcute de Revista 22, Ministerul Educației a emis un ordin pentru retragerea titlului academic de profesor universitar, fiind retrogradată la titlul de conferențiar universitar. Ea riscă să rămână și fără funcția de rector.

Ministerul Educației a sesizat instanța pentru anularea parțială, în contencios administrativ, a ordinului de ministru care acordă calitatea academică de profesor universitar rectorului de la Arad.

În ordin aceasta apare alături de mai multe persoane, din această cauză este vorba despre o anulare parțială.

Ministerul Educației a sesizat și Consiliului de Etică și Management Universitar – CEMU, au mai arătat sursele citate. Solicitarea ministerului a fost ca organismul să analizeze și să și facă propuneri cu privire la poziția de rector pe care Ramona Lile o deține.

Potrivit regulamentelor în vigoare, Consiliului de Etică și Management Universitar este singurul organism care poate propune retragerea calității de rector, după o analiză a cazului.

De ce tac UNIVERSITARII arădeni în cazul plagiatelor Ramonei Lile?… Simplu: PENTRU BANI MULȚI și INTERESE în conflict! Vezi VENITURILE cadrelor din conducerea U.A.V. dezvăluite în presa centrală

Critic Arad – ziar cu spirit critic
1

30.03.2021 este data celei mai recente actualizări  a investigației jurnalistice publicată de „Revista 22” vizând CAZUL PLAGIATELOR ÎN SERIE comise de rectorul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, Ramona Lile – o anchetă care face deja istorie (chiar dacă nu locală… din rațiuni prea cunoscute și prea murdare pentru a mai insista asupra lor), întreprinsă și asumată de jurnalistele din Timișoara și București Brândușa Armanca și Andreea Pora (ambele bine ancorate deopotrivă în realitatea din învățământul superior și bine cunoscătoare ale culiselor acesteia).

Ne permitem, în virtutea unei lungi colaborări și cu acordul autoarelor, să preluăm tema, cu structura textului cu tot, a articolului intitulat

„Strâns uniți în jurul plagiatoarei Ramona Lile”,

întervenind doar cu mici contribuții asupra lui.

Între timp, doamna rector Lile a mobilizat conducerea universității, Senat și Consiliu de Administrație, să îi apere plagiatele. Se pregătesc contestații, contraatac în justiție, precum și strategii mediatice.

Două ședințe de Senat au fost convocate consecutiv în aceeași săptămână pentru a decide ce e de făcut. Ramona Lile i-a convins pe toți că „cineva” vrea să distrugă universitatea. Membrii Senatului au fost dispuși să înghită teoria conspirației și să ignore faptele, adică cele șase plagiate analizate de CNECSDTI considerate „unul dintre cele mai grave cazuri de plagiat din cercetarea academică românească de după 1989”, cum menționează raportul.

Convorbirea cu Ioan Radu, președintele Senatului UAV, profesor ajuns la vârsta de pensionare, este edificatoare. Dl Radu a explicat pentru revista „22” că „nu-i vorba de Lile, noi trebuie să apărăm acum universitatea, facem front comun, trebuie să ținem steagul sus”. Ceea ce înseamnă că se contestă „procedurile” CNECSDTI, adică antetul, semnăturile și alte chestiuni de formă. Faptul că imaginea instituției este pătată de mai mulți ani chiar de plagiatoarea în serie nu contează, iar măturoiul cu care s-ar putea face curat în ogradă nu există.

„Lăsați faptele – ne-a cerut Ioan Radu – de unde știți că este plagiat? Au fost și alte comisii, de la noi, care au zis altceva. De ce să îi credem pe cei de la CNECSDTI?”. Mai mult, dacă Ramona Lile a plagiat este pentru că „cineva” a îndemnat-o și a instruit-o să facă asta. Președintele Senatului spune că așteaptă să „traseze ministerul” ce trebuie făcut și ne-a invitat să îl căutăm, dacă se poate personal, după ce se primesc indicațiile de la ministru. „Să vină organele”, a conchis dl Radu.

Prorectorii nu știu nimic

Am încercat să aflăm de la doi dintre cei trei prorectori cum văd situația. Prorectorul Teodor Cilan, economist, nu se poate pronunța fiindcă face parte din conducere. „Urmărim să fim în cadrul legal și nu dorim să ieșim din el. Ne raportăm la deciziile autorităților de deasupra noastră și acționăm în consecință”, ne-a declarat într-un autentic limbaj de eschivă. Explicațiile sale despre practica cooptării unui autor fără nicio contribuție științifică „pe colegialitate și pe prietenie” confirmă observația CNECSDTI că falsul face parte din cultura organizațională a instituției. Deși spune că nu știe, prorectorul a aflat câte ceva. La întrebarea dacă apreciază munca făcută de Comisia de Etică a UAV, și aceasta criticată apăsat în Raportul CNECSDTI, am aflat că Teodor Cilan cunoștea avatarurile și modul subaltern în care comisia a închis cazul, sancționând blând un coautor și scoțând-o pe „șefa” basma curată. A fost greu să răspundă la întrebarea cum de Ramona Lile a folosit lucrările plagiate în listele sale de lucrări „științifice”, dacă nu știa că a fost pusă, în secret, coautor.

Codruța Stoica, prorector cu cercetarea, s-a arătat foarte vexată că o caută seara presa. Ne-a îndemnat să o sunăm „în timpul programului”. Evident, n-a răspuns la telefon, oricât de insistenți am fost. Am înțeles că nu poate avea un punct de vedere fiind luată prin surprindere. Totuși, în ședințele de Senat a fost o vajnică apărătoare a Ramonei Lile.

Nu e iubire dezinteresată, e pe profit și pe privilegii. Iată un exemplu: Codruța Stoica a dus acasă de la această universitate de stat, conform declarației de avere depuse în iunie 2020, 360.711 lei. Asta înseamnă aproximativ 6.400 de euro pe lună, un venit frumușel. Prorectorii Cilan și Alexandru Popa au în jur de 5.000 de euro pe lună. Și nu doar atât: la întrebarea noastră dacă soacra sa ține în locație de gestiune restaurantul Decebal al universității, dl Cilan a răspuns, după o mică pauză, „cred că da”. Adică nu era sigur. Ramona Lile a omis să își depună ultima declarație de avere ( ANI se va sesiza cu privire la acest aspect), probabil ca să nu șocheze colectivul de profesori care au salarii de patru-cinci ori mai mici.

Vă spunem noi cât câștigă, lunar și în mână, doamna Lile: 12.000 de Euro.

De aproape zece ani, Curtea de Conturi n-a mai trecut pe la Universitatea „Aurel Vlaicu”, deși instituția trăiește din fonduri publice care ar trebui verificate. În toamna anului trecut, Hotelul Akademos al universității, proaspăt renovat și utilat, a fost transformat în Centru pentru bătrâni. Motivația conducerii a fost atunci că se vine în întâmpinarea nevoilor comunității.

Hotelul a fost dat în locație de gestiune, cunoscută în anumite medii Geanina Ignuța, eșuată în politică și actualmente juristă, având contract cu universitatea pentru prestații juridice de 24.000 de lei pe lună – în condițiile în care UAV a externalizat acest serviciu. Straniu este că instituția nu a încasat niciun ban din Centrul pentru bătrâni, deși solicitanții de servicii de scurtă durată trebuie să plătească.

Gurile rele spun că lipsa controalelor Curții de Conturi s-ar datora „spatelui” oferit de Claudia Boghicevici, angajată a Universității din Arad și totodată consilier la Curtea de Conturi. Am dorit să verificăm zvonul. Doamna Boghicevici ne-a asigurat că nu activează în domeniul învățământului și nu lucrează în Arad. „Mandatul meu e pe altceva”, a precizat liberala. Cât despre absența controalelor din 2012 până în prezent, ne-a spus că depinde de tipul de instituție și de programul departamentului de control.
Soțul său, greu catalogabilul Cătălin Boghicevici, este, și el, angajatul universității aproape de când a fost dat afară din SRI… așa că orice altă compeltare la acest „capăt de informație” ar fi superfulă… redundantă.

În plin scandal al plagiatelor, Ramona Lile apare pe un canal de televiziune la o emisiune cu un titlu amuzant pentru situația invitatei: „Ai carte, ai parte”

Timp de 45 de minute, Lavinia Șandru o întreabă despre minunata sa carieră la Universitatea din Arad, dar cazul plagiatelor este ocolit cu tandrețe. Nicio întrebare incomodă nu a tulburat convorbirea. Lile s-a declarat urmașa demnă a mentorului său, fosta doamnă rector Lizica Mihuț, despre care crede că „la ora asta nu poate decât să fie mândră de realizările pe care le am, pentru că nu am distrus ceea ce a construit dumneaei”.

Am întrebat-o pe doamna profesor Mihuț dacă resimte această mândrie, mai ales că în ultimii ani a avut o atitudine critică față de impostură. „Sunt ani de când îmi expun public consternarea și dezamăgirea și, mai mult, revolta că Ramona Lile a continuat să plagieze, deși a fost sancționată în 2012, publicând articole în coautorat în cel puțin 30 de domenii, de la aerodinamică, psihologie, protecția mediului, la silvicultură, inginerie industrială, biotehnologie și, mai nou, în comunicare, domeniu în care a încercat să se abiliteze fără să aibă nicio competență. Sunt, de asemenea, surprinsă că o alege și realege comunitatea academică pe care am construit-o în mandatele mele, că nu există voci critice. E o rușine pentru universitate și pentru Arad”, ne-a declarat Lizica Mihuț.

Ministrul Cîmpeanu amână din vorbe

Participant în 23 martie la conferința online „Educația digitală asimptomatică” organizată de Edupedu și World Vision, ministrul Cîmpeanu a fost nevoit să-i răspundă Ralucăi Pantazi, moderatoarea dezbaterii, la întrebarea ce facem cu cazurile de rectori plagiatori ca Ramona Lile de la Arad și Puiu Georgescu de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

Iată răspunsul: „Din perspectiva moralității, condamn categoric orice astfel de acte, legal Ministerul Educației este cel care decide retragerea calității de rector, iar singurul organism care poate cere asta este CEMU, direcția ministerului va cere punctul de vedere al CEMU. Trebuie de văzut dacă titlul de profesor a fost acordat prin ordin de ministru sau de către universitate. Dacă e prin ordin, atunci ministrul este în măsură să ceară retragerea ordinului și coborârea la nivel de conferențiar, dacă nu, atunci este în măsura universității. Cel mai înțelept ar fi un pas înapoi din partea celui acuzat, până la soluționarea acestor probleme, din păcate doar instanța de judecată va putea regla aceste lucruri.” (…)

„În cazul în care un ministru ia o decizie în afara cadrului legal chiar dacă este morală, el trebuie să răspundă în instanță pentru acea măsură, deci trebuie făcute toate măsurile, dar trebuie respectat cadrul legal, de multe ori opinia publică este grăbită. Niciodată ministerul nu se va putea substitui unei instanțe de judecată. E bine să mergem cu separarea asta și cu clarificarea rolurilor”, a mai spus la dezbatere.

Legal, nu are nicio legătură intenția celor sancționabili de a se adresa justiției, ministrul are obligațiile sale trasate de lege.

 

Strâns uniți în jurul plagiatoarei Ramona Lile

Revista 22 | 30.03.2021

Tovarăș de lungi călătorii în străinătate, mai ales în țări exotice, cu unii rectori plagiatori, ministrul Cîmpeanu fandează pentru a temporiza o decizie clară.

Revista 22 continuă să investigheze situația creată de plagiatul în serie comis de Ramona Lile, rector al Universității „Aurel Vlaicu” Arad-UAV, după ce Comisia Națională de Etică -CNECSDTI a publicat un raport și a dispus sancțiuni. Termenul de 30 de zile prevăzut în Legea Educației nr. 1/2011 la art.326 pentru ca ministrul să aplice sancțiunile se scurge încetișor, iar ministrul Sorin Cîmpeanu se exprimă ezitant.

Între timp, doamna rector Lile a mobilizat conducerea universității, Senat și Consiliu de Administrație, să îi apere plagiatele. Se pregătesc contestații, contraatac în justiție, precum și strategii mediatice.

Senatul „ține steagul sus”

Două ședințe de Senat au fost convocate consecutiv în aceeași săptămână pentru a decide ce e de făcut. Ramona Lile i-a convins pe toți că „cineva” vrea să distrugă universitatea. Membrii Senatului au fost dispuși să înghită teoria conspirației și să ignore faptele, adică cele șase plagiate analizate de CNECSDTI considerate „unul dintre cele mai grave cazuri de plagiat din cercetarea academică românească de după 1989”, cum menționează raportul.

Convorbirea cu Ioan Radu, președintele Senatului UAV, profesor ajuns la vârsta de pensionare, este edificatoare. Dl Radu a explicat pentru revista „22” că „nu-i vorba de Lile, noi trebuie să apărăm acum universitatea, facem front comun, trebuie să ținem steagul sus”. Ceea ce înseamnă că se contestă „procedurile” CNECSDTI, adică antetul, semnăturile și alte chestiuni de formă. Faptul că imaginea instituției este pătată de mai mulți ani chiar de plagiatoarea în serie nu contează, iar măturoiul cu care s-ar putea face curat în ogradă nu există.

„Lăsați faptele – ne-a cerut Ioan Radu – de unde știți că este plagiat? Au fost și alte comisii, de la noi, care au zis altceva. De ce să îi credem pe cei de la CNECSDTI?”. Mai mult, dacă Ramona Lile a plagiat este pentru că „cineva” a îndemnat-o și a instruit-o să facă asta. Președintele Senatului spune că așteaptă să „traseze ministerul” ce trebuie făcut și ne-a invitat să îl căutăm, dacă se poate personal, după ce se primesc indicațiile de la ministru. „Să vină organele”, a conchis dl Radu.

Prorectorii nu știu nimic

Am încercat să aflăm de la doi dintre cei trei prorectori cum văd situația. Prorectorul Teodor Cilan, economist, nu se poate pronunța fiindcă face parte din conducere. „Urmărim să fim în cadrul legal și nu dorim să ieșim din el. Ne raportăm la deciziile autorităților de deasupra noastră și acționăm în consecință”, ne-a declarat într-un autentic limbaj de eschivă. Explicațiile sale despre practica cooptării unui autor fără nicio contribuție științifică „pe colegialitate și pe prietenie” confirmă observația CNECSDTI că falsul face parte din cultura organizațională a instituției. Deși spune că nu știe, prorectorul a aflat câte ceva. La întrebarea dacă apreciază munca făcută de Comisia de Etică a UAV, și aceasta criticată apăsat în Raportul CNECSDTI, am aflat că Teodor Cilan cunoștea avatarurile și modul subaltern în care comisia a închis cazul, sancționând blând un coautor și scoțând-o pe „șefa” basma curată. A fost greu să răspundă la întrebarea cum de Ramona Lile a folosit lucrările plagiate în listele sale de lucrări „științifice”, dacă nu știa că a fost pusă, în secret, coautor.

Codruța Stoica, prorector cu cercetarea, s-a arătat foarte vexată că o caută seara presa. Ne-a îndemnat să o sunăm „în timpul programului”. Evident, n-a răspuns la telefon, oricât de insistenți am fost. Am înțeles că nu poate avea un punct de vedere fiind luată prin surprindere. Totuși, în ședințele de Senat a fost o vajnică apărătoare a Ramonei Lile.

Nu e iubire dezinteresată, e pe profit și pe privilegii. Iată un exemplu: Codruța Stoica a dus acasă de la această universitate de stat, conform declarației de avere depuse în iunie 2020, 360.711 lei. Asta înseamnă aproximativ 6.400 de euro pe lună, un venit frumușel. Prorectorii Cilan și Alexandru Popa au în jur de 5.000 de euro pe lună. Și nu doar atât: la întrebarea noastră dacă soacra sa ține în locație de gestiune restaurantul Decebal al universității, dl Cilan a răspuns, după o mică pauză, „cred că da”. Adică nu era sigur. Ramona Lile a omis să își depună ultima declarație de avere (repetăm: aviz ANI!), probabil ca să nu șocheze colectivul de profesori care au salarii de patru-cinci ori mai mici.

Curtea de Conturi Arad ocolește UAV

De aproape zece ani, Curtea de Conturi n-a mai trecut pe la Universitatea „Aurel Vlaicu”, deși instituția trăiește din fonduri publice care ar trebui verificate. În toamna anului trecut, Hotelul Akademos al universității, proaspăt renovat și utilat, a fost transformat în Centru pentru bătrâni. Motivația conducerii a fost atunci că se vine în întâmpinarea nevoilor comunității.

Hotelul a fost dat în locație de gestiune unei anumite Geanina Ignuța, juristă, având contract cu universitatea pentru prestații juridice de 24.000 de lei pe lună. Straniu este că instituția nu a încasat niciun ban din Centrul pentru bătrâni, deși solicitanții de servicii de scurtă durată trebuie să plătească.

Gurile rele spun că lipsa controalelor Curții de Conturi s-ar datora „spatelui” oferit de Claudia Boghicevici, angajată a Universității din Arad și totodată consilier la Curtea de Conturi. Am dorit să verificăm zvonul. Doamna Boghicevici ne-a asigurat că nu activează în domeniul învățământului și nu lucrează în Arad. „Mandatul meu e pe altceva”, a precizat liberala. Cât despre absența controalelor din 2012 până în prezent, ne-a spus că depinde de tipul de instituție și de programul departamentului de control.

Lile își face imagine. Dacă mai poate

În plin scandal al plagiatelor, Ramona Lile apare pe un canal de televiziune la o emisiune cu un titlu amuzant pentru situația invitatei: „Ai carte, ai parte”. Timp de 45 de minute, Lavinia Șandru o întreabă despre minunata sa carieră la Universitatea din Arad, dar cazul plagiatelor este ocolit cu tandrețe. Nicio întrebare incomodă nu a tulburat convorbirea. Lile s-a declarat urmașa demnă a mentorului său, fosta doamnă rector Lizica Mihuț, despre care crede că „la ora asta nu poate decât să fie mândră de realizările pe care le am, pentru că nu am distrus ceea ce a construit dumneaei”.

Am întrebat-o pe doamna profesor Mihuț dacă resimte această mândrie, mai ales că în ultimii ani a avut o atitudine critică față de impostură. „Sunt ani de când îmi expun public consternarea și dezamăgirea și, mai mult, revolta că Ramona Lile a continuat să plagieze, deși a fost sancționată în 2012, publicând articole în coautorat în cel puțin 30 de domenii, de la aerodinamică, psihologie, protecția mediului, la silvicultură, inginerie industrială, biotehnologie și, mai nou, în comunicare, domeniu în care a încercat să se abiliteze fără să aibă nicio competență. Sunt, de asemenea, surprinsă că o alege și realege comunitatea academică pe care am construit-o în mandatele mele, că nu există voci critice. E o rușine pentru universitate și pentru Arad”, ne-a declarat Lizica Mihuț.

Ministrul Cîmpeanu amână din vorbe

Vizită în Maroc

Participant în 23 martie la conferința online „Educația digitală asimptomatică” organizată de Edupedu și World Vision, ministrul Cîmpeanu a fost nevoit să-i răspundă Ralucăi Pantazi, moderatoarea dezbaterii, la întrebarea ce facem cu cazurile de rectori plagiatori ca Ramona Lile de la Arad și Puiu Georgescu de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

Iată răspunsul: „Din perspectiva moralității, condamn categoric orice astfel de acte, legal Ministerul Educației este cel care decide retragerea calității de rector, iar singurul organism care poate cere asta este CEMU, direcția ministerului va cere punctul de vedere al CEMU. Trebuie de văzut dacă titlul de profesor a fost acordat prin ordin de ministru sau de către universitate. Dacă e prin ordin, atunci ministrul este în măsură să ceară retragerea ordinului și coborârea la nivel de conferențiar, dacă nu, atunci este în măsura universității. Cel mai înțelept ar fi un pas înapoi din partea celui acuzat, până la soluționarea acestor probleme, din păcate doar instanța de judecată va putea regla aceste lucruri.

Tovarăș de lungi călătorii în străinătate, mai ales în țări exotice, cu unii rectori care nu lipseau de pe listă, ministrul Cîmpeanu fandează pentru a temporiza o decizie clară.

Prudent și deloc dornic să își asume răspunderea inclusă în funcție, Cîmpeanu pare de conivență cu făptașii: „În cazul în care un ministru ia o decizie în afara cadrului legal chiar dacă este morală, el trebuie să răspundă în instanță pentru acea măsură, deci trebuie făcute toate măsurile, dar trebuie respectat cadrul legal, de multe ori opinia publică este grăbită. Niciodată ministerul nu se va putea substitui unei instanțe de judecată. E bine să mergem cu separarea asta și cu clarificarea rolurilor”, a mai spus la dezbatere.

Legal, nu are nicio legătură intenția celor sancționabili de a se adresa justiției, ministrul are obligațiile sale trasate de lege.

Andreea Pora și Brîndușa Armanca

Arad. Rectorul Ramona Lile „dă clasă” studenților. A copiat fără fițuici

Imagine1

Arad. Rectorul Ramona Lile „dă clasă” studenților. A copiat fără fițuici

Ramona Lile, rectorul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad,este acuzată că a copiat fără nicio reținere mai multe articole știintifice. Săptămâna acesta, este chemată să explice de ce a plagiat munca altora.
Comisia de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării(CNECSDTI) din cadrul Ministerului Educației ar putea să o lase fără titlul de profesor, pe Ramona Lile. Cu alte cuvinte, este la un pas să rămână fără dreptul de a-și exercita profesia pentru cinci ani. Aceasta este cea mai gravă decizie pe care membrii comisiei din Educație o pot lua.

Arad. Rectorul Ramona Lile  „dă clasă” studenților. Cum copia articolele

În fapt, rectorul Ramona Lile este acuzată că a copiat pasaje întregi din alte lucrări de actualitate. Nu a citat sursa, iar astfel de lucrări copiate i-au sporit gradul profesional ilegal, susțin reprezentanții oficialii CNECSDTI.

Vezi aici dezbaterea EvZ Play  despre copiatul în România

Ultimul cuvânt îl va avea chiar ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

În ultimul timp, România a fost zguduită de scandalul plagiatul tezelor de doctorat la nivel înalt. Nume grele din politica românească, precum Gabriel Oprea și Victor Ponta au rămas fără titlul de doctor în Drept, după ce presa a arătat cum au copiat pasaje întregi din alte lucrări.

Chiar dacă toate universitățile din țară sau private au un soft antiplagiat, s-au acceptat teze de doctorat fără nicio relevanță în acest domeniu. În România, teza de doctorat este principalul pas pentru cei care vor să acceadă în sistemul educațional superior.

De asemenea, titlul de doctor a generat încasarea unor sporuri nelegale, de către angajații la stat.

Care sunt criteriile etice pentru o lucrare originală

Universitățile din Arad, Galați, Bacău, Iași și Cluj și-au stabilit un procent de asemănare între lucrări, notează Press One, publicație care a făcut dezvăluiri ample pe această temă.

Despre această situație, coordonatorul centrului de integritate academică CARFIA, Marian Popescu, susține că este total neadecvat să te lași pe mâna unui soft antiplagiat. Inclusiv intenția de a plagia ar trebui sancționată, explică oficialul CARFIA.

„Nu doar că e mult, dar e o prostie. Care este gradul de similitudine considerat etic de o universitate? Este o greșeală fundamentală să stabilești un prag, și anume că se admit. O universitate serioasă nu acceptă ideea că își stabilește un prag” , spune Marian Popescu, citat Radio Europa Liberă.

Șapte ani de relații româno-chineze la Arad

NEWSAR.RO-22 martie, 2021
Șapte ani de relații româno-chineze la Arad

Forumul Prieteniei şi Colaborării Româno-Chineze a marcat, într-o conferință de presă, şapte ani de relaţii româno-chineze la Arad.

Cu acest prilej, prof. univ. dr. Lizica Mihuț a anunțat faptul că Gheorghe Seculici, preşedintele Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Arad, s-a alăturat Forumului Prieteniei şi Colaborării Româno-Chineze.

De asemenea, ec. dr. Aureliana Man, s-a alăturat Asociaţiei Con Brio, apropiată Forumului. Aceasta va face, de acum, echipă cu celelalte membre ale asociaţiei: Viorica Popescu, Ramona Pencea, Liliana Bran şi Tabita Cristea.

La conferință a participat și Nelu Scripciuc, preşedintele Foto Club Pro Arad, autorul unor expoziţii de fotografie dedicate Chinei.

Cu toții au vorbit despre importanța relațiilor dintre cele două state și despre faptul că vor contribui pe viitor, alături de Forumul Prieteniei şi Colaborării Româno-Chineze, la dezvoltarea acestora.

Momentul nu a trecut remarcat de Ambasa Republicii Populare Chineze în România, care a transmis Forumului următoarea scrisoare:

Iată principalele repere ale celor șapte ani în care prof. univ. dr. Lizica Mihuț s-a dedicat dezvoltării relațiilor româno-chineze:

Un succes deosebit reprezintă semnarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Arad și Provincia Fujian;

Vizită/ întâlnire oficială la Arad cu Excelențele lor Jiang Yu și Xu Feihong (Ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Chineze în România);

Participarea la evenimentele oficiale organizate la București de către Ambasada  Republicii Populare Chineze în România. Recent am participat, în 25 februarie, la videoconferința organizată online de către Ambasada Republicii Populare Chineze în România, moderată de Excelența sa, doamna Ambasador, Jiang Yu, cu privire la cooperarea pragmatică dintre România și China;

Organizarea lunară a unei conferințe de presă la sediul Forumului Prieteniei și Colaborării Româno-Chineze, privind activitățile desfășurate de către acesta;

Simpozionul Internațional Cultura și civilizația chineză. Dialoguri româno-chineze (6 ediții); Urmează ediția a VII-a, 3 noiembrie 2021, Pecica;

Simpozion al elevilor prestigiosului Colegiu Național „Moise Nicoară” Arad (2 ediții), coordonator prof.dr. Diana Achim, director;

Organizarea a zece ateliere excepționale de creație la Grădinița Furnicuța din Arad, coordonator prof. Mariana Cismașiu, inspector școlar;

Publicarea unui articol în prestigioasa carte China și România. Dialoguri între civilizații și schimburi culturale, elaborată de Ambasada Republicii Populare Chineze în România;

Constituirea Editurii Forumul Româno-Chinez, director scriitorul și editorul Ioan Matiuţ;

Publicarea următoarelor cărți: Cultura și civilizația chineză. Dialoguri româno-chineze (3 volume); Albumul despre Arad în limbile română, chineză, engleză; Medicina tradițională chineză; Volumul de poezii, tradus în limba chineză, „Toate acestea”;

Expoziție anuală de fotografie despre China, tradiție și contemporaneitate, în colaborare cu Foto Club Pro Arad, coordonator Nelu Scripciuc.

Colaborarea Româno-Chineză a devenit „marca de aur”pentru toate categoriile de persoane

Glasul Aradului; glsa.ro – Naomi Gaidaci – 

Într-o scrisoare trimisă de ambasadorul Chinei, recitată astăzi de Anamaria Dragoș într-o conferință de presă condusă de doctor Lizica Mihuț, se specifică recunoștința pentru parteneriatul româno-chinez și faptul că „Ambasada Republicii Populare Chineze România este dispusă să lucreze cu toți prietenii cărora le pasă, depunând eforturi neîncetate pentru a promova dezvoltarea durabilă și stbilă a relațiilor bilaterale”.

De asemenea, arhitectul și directorul Camerei de Comerț, respectiv fostul vice prim-ministru, Gheorghe Seculici își exprimă mulțumirea față de colaborarea cu statul Chinez pe plan economic, declarând că „în ultimii 15 ani am avut o colaborare extraordinară cu mediul de afaceri din China, cu tot ce înseamnă activitate economică”.

Totodată, acesta ne povestește despre cultura chineză și de faptul cum a ajuns să îl șocheze de-a dreptul, afirmând că „primul șoc și cel mai mare a fost în momentul în care am ajuns, în urmă cu 15 ani în China și am vizitat turnul de televiziune din Shanghai. La demisolul clădirii, existând un muzeu al dezvoltării orașului. Este surprinzător să vezi în urmă cu 15 ani un magazin din cadrul acelui muzeu, care avea în vitrină produse din România”.

Important de menționat, însă, este faptul că în toate domeniile, dar mai ales pe partea de industrie, China excelează în viteză, calitate, cantitate, tot ce ține de partea economică și nu în ultimul rând organizare.

Arhitectul Gheorghe Seculici şi ec. dr. Aureliana Man se alătură Forumului Prieteniei şi Colaborării Româno-Chineze

 Reprezentanţii Forumului Prieteniei şi Colaborării Româno-Chineze au sărbătorit şapte ani de relaţii româno-chineze la Arad. Odată cu această aniversare s-au alăturat forumului încă două personalităţi arădene. Este vorba despre arh. Gheorghe Seculici, preşedintele Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Arad şi ec. dr. Aureliana Man care s-a alăturat Asociaţiei Con Brio.

La eveniment au mai participat Ana Maria Dragoş, preşedintele Asociaţiei Con Brio, Viorica Popescu, Ramona Pencea, Liliana Bran Tabita Cristea, dar şi Nelu Scripciuc, preşedintele Foto Club Pro Arad, autorul unor expoziţii foto despre China.

Ana Maria Dragoş a dat citire scrisorii de felicitare transmise cu acest prilej Forumului Prieteniei şi Colaborării Româno-Chineze de către E.S. Jiang Yu, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al R.P. Chineze în România, pe care o prezentăm integral în cele ce urmează.

abc

 „Cel mai important succes în cei şapte ani este realizat de Consiliul Judeţean Arad şi anume semnarea unui protocol cu provincia Fujian, o regiune importantă din China. De altfel, o delegaţie din Fujian urmează să vină la Arad. La şapte ani de existenţă am ţinut în mod special să-l invităm să ni se alăture pe domnul arh. Gheorghe Seculici, vicepreședinte al Camerei Naționale de Comerț, Industrie și Agricultură din România, președinte al CCIA Arad”, a declarat prof. univ. dr. Lizica Mihuţ.

Nelu Scripciuc, Gheorghe Seculici şi Aureliana Man au vorbit şi ei despre colaborarea cu acest forum.

 „Vă mulţumesc că m-aţi invitat la această aniversare şi îmi doresc să colaborăm şi de acum înainte”, a spus Scripciuc.

Gheorghe Seculici a povestit experienţele pe care le-a avut în timpul vizitelor făcute în China şi despre buna colaboare cu oamenii de afaceri chinezi, ţinând în acelaşi timp să o felicite pe prof. univ. dr. Lizica Mihuţ pentru activitatea avută în cadrul Forumului. De asemenea, a ţinut să-l felicite pe preşedintele Consiliului Judeţean Arad, Iustin Cionca, pentru modul în care promovează relaţia cu China. La rândul său, Aureliana Man, inspector în cadrul Direcţiei Antifraudă Fiscală, fost cadru didactic la Universitatea Aurel Vlaicu, şi-a manifestat speranţa că experienţa sa va fi de folos Asociaţiei Con Brio.

Prezentăm mai jos o parte dintre realizările Forumului Prieteniei şi Colaborării Româno-Chineze în cei şapte ani:

Un succes deosebit reprezintă semnarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Arad și Provincia Fujian;

Vizită/ întâlnire oficială la Arad cu Excelențele lor Jiang Yu și Xu Feihong (Ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Chineze în România);

Participarea la evenimentele oficiale organizate la București de către Ambasada  Republicii Populare Chineze în România. Recent am participat, în 25 februarie, la videoconferința organizată online de către Ambasada Republicii Populare Chineze în România, moderată de Excelența sa, doamna Ambasador, Jiang Yu, cu privire la cooperarea pragmatică dintre România și China;

Organizarea lunară a unei conferințe de presă la sediul Forumului Prieteniei și Colaborării Româno-Chineze, privind activitățile desfășurate de către acesta;

Simpozionul Internațional Cultura și civilizația chineză. Dialoguri româno-chineze (6 ediții); Urmează ediția a VII-a, 3 noiembrie 2021, Pecica;

Simpozion al elevilor prestigiosului Colegiu Național „Moise Nicoară” Arad (2 ediții), coordonator prof.dr. Diana Achim, director;

Organizarea a zece ateliere excepționale de creație la Grădinița Furnicuța din Arad, coordonator prof. Mariana Cismașiu, inspector școlar;

Publicarea unui articol în prestigioasa carte China și România. Dialoguri între civilizații și schimburi culturale, elaborată de Ambasada Republicii Populare Chineze în România.

Constituirea Editurii Forumul Româno-Chinez, director scriitorul și editorul Ioan Matiuţ;

Publicarea următoarelor cărți: Cultura și civilizația chineză. Dialoguri româno-chineze (3 volume); Albumul despre Arad în limbile română, chineză, engleză; Medicina tradițională chineză; Volumul de poezii, tradus în limba chineză, „Toate acestea”;

Expoziție anuală de fotografie despre China, tradiție și contemporaneitate, în colaborare cu Foto Club Pro Arad, coordonator Nelu Scripciuc;

Spectacolul excepțional susținut la Arad de către studenții Academiei de Dans din Beijing;

Spectacol susținut pe scena Teatrului arădean de către elevi și tineri chinezi invitați la Zilele Aradului;

Sărbătorirea Anului Nou Chinezesc, în prezența celor mai importanți oficiali arădeni;

Ceremonialul Ceaiului, demonstrație în prezența presei arădene, precum și a unor oaspeți de onoare.

Întâlniri la sediul Forumului Prieteniei și Colaborării Româno-Chineze cu arădeni interesați de relații cu China, precum și cu chinezi interesați de colaborarea cu Aradul.

 

Şapte ani de profesionalism în relațiile cu China

aradon.ro/Jurnalul ArădeanAndreea Pintea 22 martie 2021
Forumul Prieteniei și Colaborării Româno-Chineze a marcat cei șapte ani de relații bilaterale dezvoltate de la Arad.
 ARAD. În urmă cu șapte ani, prin implicarea prof.univ.dr. Lizica Mihuț, Aradul devenea o punte de legătură în relațiile România-China. Forumul Prieteniei și Colaborării Româno-Chineze a marcat cei șapte ani de activitate intensă desfășurată cu scopul dezvoltării relațiilor bilaterale, printr-o conferință de presă. Cu această ocazie, arh. Gheorghe Seculici – vicepreședintele Camerei Naționale de Comerț, Industrie și Agricultură din România și președintele CCIA Arad – a decis să onoreze invitația de a se alătura Forumului cu expertiza sa.

„După cei șapte ani de activitate, pot spune că, fără doar și poate, un succes deosebit îl reprezintă semnarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Arad și Provincia Fujian. Punctând pe scurt principalele evenimente din acești ultimi șapte ani, aș menționa: vizita/ întâlnirea oficială la Arad cu Excelențele lor Jiang Yu și Xu Feihong (ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Chineze în România), participarea la evenimentele oficiale organizate la București de către Ambasada Republicii Populare Chineze în România, organizarea lunară a unei conferințe de presă la sediul Forumului Prieteniei și Colaborării Româno-Chineze, privind activitățile desfășurate de către acesta, Simpozionul Internațional Cultura și civilizația chineză. Dialoguri româno-chineze (6 ediții), simpozion al elevilor prestigiosului Colegiu Național „Moise Nicoară” Arad (2 ediții), coordonator prof.dr. Diana Achim, director, organizarea a 10 ateliere excepționale de creație la Grădinița Furnicuța din Arad, coordonator prof. Mariana Cismașiu, inspector școlar. Aș mai aminti și publicarea unui articol în prestigioasa carte China și România. Dialoguri între civilizații și schimburi culturale, elaborată de Ambasada Republicii Populare Chineze în România, precum și constituirea Editurii Forumul Româno-Chinez, director scriitorul și editorul Ioan Mateuț. De asemenea, am organizat anual o expoziție de fotografie despre China, tradiție și contemporaneitate, în colaborare cu Foto Club Pro Arad, coordonator Nelu Scripciuc, dar și multe alte activități pentru cei interesați de relațiile România-China”, a specificat prof.univ.dr. Lizica Mihuț.

Cu ocazia celor șapte ani de activitate, E.S. Jiang Yu, ambasador extraordinar și plenipotențiar al R.P. Chineze în România a transmis o scrisoare de felicitare adresată Formului: „În acești 7 ani, Aradul a stabilit și îmbunătățit treptat mecanismul de schimb cu China prin înființarea Forumului Prieteniei și Colaborării Româno-Chineze, care a devenit treptat «marca de aur» pentru schimburi și inspirare reciprocă dintre oamenii din toate categoriile de viață din China și România, reprezentând și o platformă pentru oamenii de perspectivă din ambele țări pentru a oferi sfaturi privind cooperarea China-România, precum și o platformă unică de forță. Acest forum a construit o punte de prietenie între cele două popoare și a adus contribuții importante la promovarea schimburilor culturale și interumane între cele două țări”.

Arh. Gheorghe Seculici s-a declarat onorat să facă parte din acest Forum, a amintit despre evoluția relațiilor româno-chineze percepute de la începutul anului 1990 până în prezent, cu accent pe dezvoltarea economică și performanța de care dă dovadă China.

Tot cu ocazia celor șapte ani de activitate, în cadrul Asociației Con Brio – partenerul Forumului, a venit și ec. dr. Aurelia Man, inspector la Direcția Antifraudă Fiscală. Acesta a punctat că va încerca să își aducă toată priceperea și experiența din sectorul schimburilor economice în dezvoltarea unor relații de succes cu R. China.

 

Şapte ani de relaţii româno-chineze la Arad: Gheorghe Seculici se alătură Forumului Prieteniei şi Colaborării Româno-Chineze, iar Aureliana Man, Asociaţiei Con Brio

ARQ Lucian Șerban • 22 Mar 2021

Forumul Prieteniei şi Colaborării Româno-Chineze a sărbătorit şapte ani de relaţii româno-chineze la Arad. La conferinţa de presă prilejuită de acest eveniment au participat prof. univ. dr. Lizica Mihuţ, preşedintele Forumului Prieteniei şi Colaborării Româno-Chineze, arh. Gheorghe Seculici, preşedintele Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Arad, care s-a alăturat astfel Forumului, ec. dr. Aureliana Man, care s-a alăturat Asociaţiei Con Brio, Ana Maria Dragoş, preşedintele Asociaţiei Con Brio, însoţită de membrele asociaţiei Viorica Popescu, Ramona Pencea, Liliana Bran şi Tabita Cristea, dar şi Nelu Scripciuc, preşedintele Foto Club Pro Arad, autorul unor expoziţii foto despre China.

Şapte ani de relaţii româno-chineze la Arad: Gheorghe Seculici se alătură Forumului Prieteniei şi Colaborării Româno-Chineze, iar Aureliana Man, Asociaţiei Con Brio
În calitate de gazdă, prof. univ. dr. Lizica Mihuţ i-a prezentat pe cei doi membri ai Forumului, respectiv Asociaţiei Con Brio, după care Ana Maria Dragoş a dat citire scrisorii de felicitare transmise cu acest prilej Forumului Prieteniei şi Colaborării Româno-Chineze de către E.S. Jiang Yu, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al R.P. Chineze în România, pe care o prezentăm integral în cele ce urmează.
a b c

„Este o scrisoare care ne onorează”, a ţinut să spună prof. univ. dr. Lizica Mihuţ, care a făcut apoi o prezentare a activităţii desfăşurate în cei şapte ani de relaţii româno-chineze. „Cel mai important succes în cei şapte ani e realizat de Consiliul Judeţean Arad şi anume semnarea unui protocol cu provincia Fujian, o regiune importantă din China. De altfel, o delegaţie din Fujian urmează să vină la Arad. La şapte ani de existenţă am ţinut în mod special să-l invităm să ni se alăture pe domnul arh. Gheorghe Seculici, vicepreședinte al Camerei Naționale de Comerț, Industrie și Agricultură din România, președinte al CCIA Arad”, a continuat prof. univ. dr. Lizica Mihuţ.

Şapte ani în câteva rânduri

În ceea ce priveşte retrospectiva celor şapte ani de relaţii între Arad şi China spicuim:

 • Un succes deosebit reprezintă semnarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Arad și Provincia Fujian;
 • Vizită/ întâlnire oficială la Arad cu Excelențele lor Jiang Yu și Xu Feihong (Ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Chineze în România);
 • Participarea la evenimentele oficiale organizate la București de către Ambasada  Republicii Populare Chineze în România. Recent am participat, în 25 februarie, la videoconferința organizată online de către Ambasada Republicii Populare Chineze în România, moderată de Excelența sa, doamna Ambasador, Jiang Yu, cu privire la cooperarea pragmatică dintre România și China;
 • Organizarea lunară a unei conferințe de presă la sediul Forumului Prieteniei și Colaborării Româno-Chineze, privind activitățile desfășurate de către acesta;
 • Simpozionul Internațional Cultura și civilizația chineză. Dialoguri româno-chineze (6 ediții); Urmează ediția a VII-a, 3 noiembrie 2021, Pecica;
 • Simpozion al elevilor prestigiosului Colegiu Național „Moise Nicoară” Arad (2 ediții), coordonator prof.dr. Diana Achim, director;
 • Organizarea a zece ateliere excepționale de creație la Grădinița Furnicuța din Arad, coordonator prof. Mariana Cismașiu, inspector școlar;
 • Publicarea unui articol în prestigioasa carte China și România. Dialoguri între civilizații și schimburi culturale, elaborată de Ambasada Republicii Populare Chineze în România;
 • Constituirea Editurii Forumul Româno-Chinez, director scriitorul și editorul Ioan Matiuţ;
 • Publicarea următoarelor cărți: Cultura și civilizația chineză. Dialoguri româno-chineze (3 volume); Albumul despre Arad în limbile română, chineză, engleză; Medicina tradițională chineză; Volumul de poezii, tradus în limba chineză, „Toate acestea”;
 • Expoziție anuală de fotografie despre China, tradiție și contemporaneitate, în colaborare cu Foto Club Pro Arad, coordonator Nelu Scripciuc;
 • Spectacolul excepțional susținut la Arad de către studenții Academiei de Dans din Beijing;
 • Spectacol susținut pe scena Teatrului arădean de către elevi și tineri chinezi invitați la Zilele Aradului;
 • Sărbătorirea Anului Nou Chinezesc, în prezența celor mai importanți oficiali arădeni;
 • Ceremonialul Ceaiului, demonstrație în prezența presei arădene, precum și a unor oaspeți de onoare.
 • Întâlniri la sediul Forumului Prieteniei și Colaborării Româno-Chineze cu arădeni interesați de relații cu China, precum și cu chinezi interesați de colaborarea cu Aradul.

Invitaţii au avut cuvântul

În încheierea evenimentului, au vorbit Nelu Scripciuc, Gheorghe Seculici şi Aureliana Man. „Vă mulţumesc că m-aţi invitat la această aniversare şi îmi doresc să colaborăm şi de acum înainte”, a spus Scripciuc. În continuare, Gheorghe Seculici a povestit cu plăcere despre experienţele pe care le-a avut în timpul vizitelor făcute în China şi despre buna colaboare cu oamenii de afaceri chinezi, ţinând în acelaşi timp să o felicite pe prof. univ. dr. Lizica Mihuţ pentru activitatea avută în cadrul Forumului. De asemenea, a ţinut să-l felicite pe preşedintele Consiliului Judeţean Arad, Iustin Cionca, pentru modul în care promovează relaţia cu China. „Sunt de neimaginat sentimentele pe care le-au avut chinezii faţă de noi, căldură cu care suntem primiţi acolo. Este absolut şocant să vezi partea de industrie. Nu există niciun domeniu în care China să nu fie în top”, a spus preşedintele CCIA Arad.

La rândul său, Aureliana Man, inspector în cadrul Direcţiei Antifraudă Fiscală, fost cadru didactic la Universitatea Aurel Vlaicu, şi-a manifestat speranţa că experienţa sa va fi de folos Asociaţiei Con Brio. „Doresc să mulţumesc doamnei preşedinte Lizica Mihuţ şi celorlalte membre al Asociaţiei Con Brio şi sper că expertiza mea va fi de folos”, a afirmat Aureliana Man.

Galerie foto:

2 3 4

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com