Arhiva lunii iunie 2023

SUCCESE EXCEPȚIONALE la EXAMENELE CAMBRIDGE obținute de elevii Liceului Teoretic „Adam Muller Guttenbrunn”   

CRITICARAD.RO, 28.06.2023

Lizica Mihut

În condițiile în care meditațiile au devenit covârșitoare, apăsându-i pe părinți și copiii lor încă din ciclul primar, fapt incredibil în urmă cu câțiva ani, este reconfortant să descoperi că sunt profesori, pentru care școala nu este doar  o profesie, ci o nobilă „misiune” de a-i conduce pe elevi spre performanță.

Fără îndoială, un asemenea „dascăl”, ne place să credem că nu unicul, este SIMONA STOICA, care prin rezultatele de excepție ale elevilor săi, onorează LICEUL TEORETIC „ADAM MULLER GUTTENBRUNN”.

Este important să subliniem că pregătirea excepțională a elevilor este realizată de către profesoara Simona Stoica în orele de clasă și printr-o continuă consiliere a elevilor săi și nu prin meditații private ale acestora, devenite, în mod regretabil, tradiționale. Probând responsabilitate, competență și profundă implicare, profesoara de limba engleză SIMONA STOICA este extrem de atentă în elaborarea unui plan de obiective construite pe programa școlară, în vederea obținerii abilităților necesare pentru cunoașterea limbii engleze, la nivel de performanță.

prof Simona Stoica scaled

Se știe că sistemul creat, dezvoltat și actualizat continuu de Cambridge Assessment garantează, prin numele Cambridge University Press, seriozitatea întregului proces de examinare și corectare, așa încât dobândirea CERTIFICATULUI CAMBRIDGE constituie un VIS FRUMOS al fiecărui elev.

Precizăm că subiectele pentru examenele Cambridge sunt concepute de către un colectiv de experți, iar corectarea lucrărilor se face în Anglia, de către „evaluatori special pregătiți și testați, atât pentru evaluarea corectă a gradului de dificultate a limbii, cât și a structurii compunerilor la fiecare titlu de examen în parte”.  

Performanțele obținute în acest an școlar (2022 – 2023) la examenele Cambridge, de către elevii Liceului Teoretic „Adam Müller Guttenbrunn”, pregătiți de profesoara SIMONA STOICA sunt EXCEPȚIONALE și trebuie reținute cu precizarea că sunt CERTIFICATE CAMBRIDGE C2, pentru limba engleză la nivel matern (Proficient), CERTIFICATE CAMBRIDGE C1, pentru limba engleză la nivel avansat (Advanced).

Să-i reținem pe merituoșii elevi, care au obținut aceste râvnite CERTIFICATE CAMBRIDGE
C2 Proficient:

Iarina Miuța și Andreea Voștinariu Grozsmann (clasa a XI-a); Ariana MuraruȘtefania BotezatuCarla LazărIngrid FazakașSara Leucuța (clasa a XII-a);

C1 Advanced:

Mihai MarianAlexandra MăinescuSonia Chiș și Naomi Ungureanu ( clasa a XI-a); Forț TaniaOchiș Oana, Vesa Maria, Pădureanu Alexandra, Cîta Patrik (clasa a XII-a).

BINEMERITATE FELICITĂRI acestor grozavi elevi și distinsei profesoare SIMONA STOICA!

FILM DOCUMENTAR ELABORAT CU PROFESIONALISM

ARQ • 19 iunie 2023 •

Fără îndoială, COLEGIUL NAȚIONAL „MOISE NICOARĂ” are o notoritate, ce a depășit mult granițele patriei, o notorietate impusă nu numai prin strălucita ei istorie, prin profesorii ei de top și prin cei mai buni elevi din zonă, dar și prin importante inițiative, ce o sigularizează în conclavul învățământului preuniversitar arădean.

FILM DOCUMENTAR ELABORAT CU PROFESIONALISM

Filmul documentar, LANSAT în urmă cu două zile,  în somptuoasa Sală Festivă a școlii, intitulat  ARAD-LOCURI, OAMENI, FAPTE, putea să fie un exercițiu didactic, lăudabil în sine, un exemplu al unei dorite colaborări a profesorilor și a elevilor acestei prestigioase  instituții de învățământ. Dar FILMUL este mult mai mult, constituind o abordare a Aradului, realizată cu sprijinul unor specialiști ai TELEVIZIUNII NAȚIONALE, în special, prin contribuția evidentă a lui DORU IONESCU, un binecunoscut realizator și producător TV, care a și reușit performanța de a obține dificila aprobare a „șefilor” săi,  privind difuzarea acestuia, de două ori, pe canalul național de televiziune. Este de fapt un film de 53 de minute despre locurile încărcate de istorie ale unui Arad, văzut prin oameni și faptele lor. Apreciem susținerea financiară a acestui proiect de către Consiliul Județean Arad, prin Centrul Cultural Județean, de fapt vicepreședintele IONEL BULBUC, prezent la lansarea filmului, mi-a înfăţişat două propuneri foarte bune și anume, vizionarea acestui film în toate liceele arădene și, prin plasarea acestuia pe site-ul Consiliului, să se promoveze Aradul, la modul profesionist, realizându-se astfel un autentic act de cultură.

Filmul are în atenție nu numai istoria Aradului, ci și a localităților din JUDEȚ, care prin fapte și oameni, au înscris pagini memorabile în devenirea prin timp a acestora.

Desigur, meritul filmului este de a reuni DOCUMENTE DE ARHIVĂ prezente în Muzeul arădean cu IMAGINI edificatoare despre locuri și oameni, care au făcut istorie și care continuă, în PREZENT, să aibă izbânzi în domenii fundamentale, precum industrie, cultură,  învățământ, sport.

Precizăm că nu ne propunem „să povestim” filmul, ci să semnalăm un eveniment cultural, ce trebuie apreciat ca inițiativă și realizare, onorând COLEGIUL NAȚIONAL „MOISE NICOARĂ”, care poate constitui un model instituțional nu numai prin actul educațional în sine, ci și prin succesele elevilor săi, coordonați de profesori, cei mai mulți dintre ei, autentice personalități în domeniile lor de competentă.

Și aceste rânduri se doresc o pledoarie pentru o largă vizionare a acestui FILM, în care se deslușesc doar câteva imagini despre o BIBLIOTECA, recent restaurantă, credem unică în țară, dar puțin cunoscută,  care trebuie introdusă în „circuitul”nu foarte multor izbânzi de anvergură ale Aradului actual.

Lizica Mihuţ

IN MEMORIAM prof. univ. dr. GHEORGHE HALIC

 ARQ.RO/CRITICARAD.RO • 16 iunie 2023 • 

Ca autor al cărții despre primul deceniu de existență a UNIVERSITĂȚII „AUREL VLAICU” și în calitate de coordonator al 16 volume/Anuare ale instituției, am datoria de onoare să subliniez că profesorului GHEORGHE HALIC, trecut ieri la cele veșnice, i se datorează începuturile universității de stat din urbea noastră.

GHEORGHE HALIC, profesor la Institutul arădean de subingineri, care ființa din anul 1972, are meritul incontestabil de a fi condus colectivul de intelectuali arădeni, care imediat după evenimentele din 1989, a depus eforturi excepționale pentru înființarea UAV, aflându-se la  „cârma” ei până în 3 noiembrie 1990 , când pentru 9 luni (3 noiembrie 1990-1 august 1991) , Ministerul Învățământului îl numește pe senatorul de atunci, RADU HOMESCU, în funcția de rector.

Să reținem că GHEORGHE HALIC a fost primul rector ales de comunitatea academică în această calitate, dar displăcându-i administrația, precum adesea a mărturisit, a accept această funcție în perioada 1 mai 1992- 1 iulie 1993. Omul GHEORGHE HALIC constituie un model pentru mulți dintre noi, impresionându-ne, atunci și acum, prin seriozitate, rigoare, corectitudine, profund atașament instituțional. Noi, arădenii trebuie să păstrăm vie, în memoria noastră afectivă, imaginea unui OM DE EXCEPȚIE, aș îndrăzni să zic, providențial, pentru ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ARĂDEAN.

Dumnezeu să-l odihnească întru împărăția LUI. 

Lizica Mihuţ

Iarina Lizica MIUȚA – beneficiară a Proiectului „Deutschland +” pentru elevii supradotați

Critic Arad, 14 iunie 2023

Și în acest an, IARINA LIZICA MIUȚA, elevă la LICEUL TEORETIC „ADAM MULLER GUTTENBRUNN”, secția germană matern, a terminat clasa a XI-a cu MEDIA GENERALĂ 10 (zece), iar în perioada 15 iunie – 4 iulie a.c. se va afla în Germania.

Iarina este unica elevă din partea de Vest a României, invitată în cadrul unui important proiect – de fapt o BURSĂ, despre care prof. SZELNER MICHAEL, președintele FORUMULUI GERMANILOR DIN JUDEȚUL ARAD face următoarele precizări.

„Bursa din programul „Deutschland +” oferită de PAD (Serviciul schimb partenerial german) este pentru elevi supradotați, cu performanțe școlare și culturale deosebite, interesați de cultura germană.

Selecția a fost făcută cu aportul consilierului- inspector al cadrelor didactice detașate din Germania pe zona de Vest a României, Annette Richter-Judt, cât și a DAAD (Serviciul de schimb academic german).

Profesorul detașat Martin Schwägerl și cadrele de specialitate cu predare în limba germană la Liceul Teoretic „Adam Muller Guttenbrunn” merită felicitări și, desigur, Iarina.“

SCLAVI (cu final rescris) pe scena TEATRULUI CLASIC „IOAN SLAVICI”

ARQ • 12 iunie 2023 •

Apreciem dintru început inițiativa  managerului Bogdan Costea de a-i fi propus Mariei Manolescu, binecunoscută prozatoarea și dramaturg (îmi displace forma dramaturgă, dar este corectă, fiind acceptată de DOOM), un alt final al piesei sale SCLAVI, nu doar din considerente de mândrie locală, ci pentru a demonstra un fapt omniștiut că finalul nu este nicicând final, iar conceptul lui Umberto ECO referitor la „opera aperta” este vădit și în dramaturgie.

SCLAVI (cu final rescris) pe scena TEATRULUI CLASIC „IOAN SLAVICI”                 

Subiectul piesei este interesant, autoarea reiterând cazul limită al sclaviei, petrecut la o stână, cu ani în urmă, într-un sat (Frumușița) din județul Galați. Dar MARIA MANOLESCU are meritul de a nu fi rămas la acest „strat” al unui sclavagism modern, ci are salutara idee, de „a broda” pe acest  tulburător caz limită, profunde teme, precum: LIBERTATEA ȘI CONȘTIINȚA DE SINE a omului; SCLAVIA DIN NOI, ca expresie a propriei ignoranțe, o sclavie asumată ca opțiune a individului; CONDIȚIA TEATRULUI, ca divertisment sau ca „oglindă” a societății, iar celebra dilemă „a fi sau a nu fi”, cu semnul întrebării devine, în textul MARIEI MANOLESCU,  „a fi sau a nu fi” cu punct, ca sens și ca finalitate a existenței umane.

Un teatru ca „document” al condiției umane, ca forță în stare să ne salveze de propria noastră sclavie. Citând articolul lui Roland Barthes, „Două mituri ale Teatrului tânăr” din volumul „Mitologii”, reținem trimiterile la STILUL TEATRULUI, ca „mistificare” sau ca „formă de evaziune”, idei, ce pot determina îndelungi discuții. Este ingenioasă introducerea Corului ca personaj în piesă, acesta reprezentând, când sclavi, când ciobani de la stână, când consumatori/spectatori, când recitatori ai unui fragment din „Furtuna“ lui Shakespeare, când interpreți ai „finalului rescris”. Înțeleg opțiunea tânărului regizor DRAGOȘ ALEXANDRU MUȘOIU, de la prestigiosul Reactor de creație și experiment, Cluj-Napoca, pentru acest text incitant în sine, știindu-se apetența sa pentru dramaturgia actuală, dar spectacolul său nu are anvergura textului. DRAGOȘ ALEXANDRU MUȘOIU a elaborat o lectură scenică coerentă și unitară, comprehensivă, dar monotonă și lipsită de combustie interioară. Regizorul a gândit o lectură teatrală, cu spectatorii pe scenă, într-un cadru scenografic inspirat, semnat de MIRUNA CROITORU, acțiunea desfășurându-se aproape exclusiv, într-un, SPAȚIU ÎNCHIS ÎNTR-UN PĂTRAT, sugerând situația limită a unui incredibil sclavagism modern, personajele având puține ieșiri în imediata sa apropiere sau, prin ridicarea unei cortine, în Sala mare a Teatrului. Regizorul DRAGOȘ ALEXANDRU MUȘOIU știe să lucreze cu actorii, caligrafiindu-le cu acuratețe locul și rolul în spectacol, dar calitatea inegală a interpretărilor face ca spectatorul să deslușească, cu dificultate, unele din profunzimile textului. Actorul ANDREI ELEK realizează unul din cele mai bune roluri, pe scena arădeană, reușind să convingă expresiv și neartificial neliniștile existențiale ale lui Pavel și ale fiecăruia dintre noi, care pot conduce la asumarea condiției de sclav, chiar de către el, tânărul inteligent și dezinvolt de altădată. Reținem lungile monologuri ale lui ANDREI ELEK, bogate în nuanțe, despre „sclavul sclavului tău” și despre forța teatrului ca „flacără” în stare să aprindă, în numele adevărului, lumina latentă din noi, ca parte nevăzută și contradictorie a existenței umane. În rolul tinerei jurnaliste Ana, interesată de feng shui și de „echilibru energetic”, actrița MARINA PALII vădește sensibilitate și delicatețe, reușind să vizualizeze stările personajului, dar are o problemă cu dicția, unele din replicile sale fiind greu auzite. Doru, sclavul torturat și umilit, supus unor incredibile traume, dar eliberat în cele din urmă de la stână, devenind un om liber, constituie un rol dificil, interpretat șters și fără vibrație interioară de către actorul STEFAN DOGARU, care nu reușește să transmită, din punctul nostru de vedere, mutațiile fundamentale din biografia insolită a personajului interpretat. În roluri aproape episodice, Primarul (ROBERT PAVICSITS, puțin plictisit) și Directorul de teatru (CĂLIN STANCIU, remarcabil, ca întotdeauna, prin vocea sa profundă), nefiind nominalizați în text, dobândesc o posibilă valoare de generalizare, constituind tipologii recognoscibile în societatea românească actuală. Am precizat deja că un personaj important în spectacol este CORUL, interpretat de CALIȚA NANTU, ALEX POPA și BOGDAN NECIU, care uneori „gem, țipă, urlă, interpretează onomatopeic”, alteori înfățișează o „Lectură publică” despre „Furtuna” sau considerându-se „sclavi doctoranzi, sclavi asistenți, sclavi juniori” susțin o conferință despre Shakespeare, citându-l pe Roland Barthes sau devin reflexivi, reluând, în „finalul rescris” rolurile Anei, al lui Pavel și al lui Doru. Cei trei interpreți, ce alcătuiesc CORUL, nu reușesc să releve ideea de echipă, fiecare interpretând în „cheie proprie”, dar actrița CALIȚA NANTU se reține ca vizibilitate teatrologică.

În concluzie, un spectacol, ce trebuie văzut nu numai la premieră, ci poate constitui și în stagiunile viitoare, un punct de reper în portofoliul artistic al Teatrului arădean.

Forumul Prieteniei şi Colaborării Româno-Chineze se prezintă: Ana-Maria Dragoş

7 iunie 2023 Critic Arad

Miercuri, 7 iunie, în cadrul unei conferințe de presă, Forumul Prieteniei și Colaborării Româno-Chineze a continuat seria de prezentare a membrelor asociației. De această dată, Ana-Maria Dragoș.

Prof. univ. dr. Lizica Mihuț, președintele Forumului Prieteniei și Colaborării Româno-Chineze a  deschis conferința de presă spunând câteva cuvinte despre Ana-Maria.

„Mi-a plăcut foarte mult cum a gândit această prezentare și titlul pe care l-a dat: «Viața în schimbare». Ea reprezintă cel mai bine această schimbare. A început prin a fi recuziter, sufleur, a ajuns actriță și apoi manager cultural, conducând nouă ani cultura arădeană în calitate de manager al Centrului Cultural Județean Arad. M-a impresionat în mod special că a îmbinat întotdeauna arta cu managementul. Se poate! Poți să fii bun manager și bun în plan artistic. Viața în sine văzută ca o existență în schimbare ne face să pledăm pentru nevoia de a accepta ideea de schimbare. Astăzi poate mai mult ca oricând este nevoie să ne asumăm această schimbare în devenirea noastră ca personalități umane”, a spus prof. univ. dr. Lizica Mihuţ.

Ana-Maria Dragoş a ținut să spună că privește în urmă cu emoţie, având în vedere că tot ceea ce a făcut a făcut prin muncă.

„Mă gândesc cu emoţie atunci când privesc în urmă, pentru că tot ceea ce am făcut am făcut prin muncă. În decursul anilor m-am schimbat foarte mult, mi-am schimbat și valorile, punând accent și pe partea spirituală. Fiecare vârstă are valorile sale și trebuie să ne adaptăm. Mergem mereu înainte, ne schimbăm și trebuie să ne ascultăm mereu conștiința. Tot timpul am avut o conștiință ca un polițist care atunci când am greșit m-a fluierat și mi-a atras atenția. Încerc să merg frumos mai departe, îmi iubesc familia care este totul pentru mine şi merg cu Dumnezeu înainte”, a declarat Ana-Maria Dragoş.

„Viața în schimbare”

Ana-Maria Dragoș este absolventă a Școlii Generale nr.19, actualmente Liceul de Arte Sabin Drăgoi, a Liceului Tehnologic de Construcții și Protecția Mediului-Arad, urmând mai apoi Facultatea de Teatru şi Televiziune, Secția Actorie din cadrul Universității Babeș Bolyai-Cluj; Facultatea de Științe Juridice din cadrul Universității Vasile Goldiș Arad şi un master în Management Afaceri, Comerț și Turism la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad.

Ana-Maria Dragoş:

„Primul loc de muncă a fost la Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad, ca: recuziter, sufleur, regizor tehnic și actriță.  Apoi am intrat în lumea afacerilor, înființându-mi prima societate la 26 de ani, având activitate neîntreruptă în domeniul privat timp de 20 de ani, în diverse domenii: comerț  cu piese auto, selectare şi plasare forță de muncă în străinătate, administrare societăți și consultanță, cursuri de noțiuni fundamentale de igienă și construcții. Ceea ce nu m-a împiedicat ca în anul 2007 să devin manager al Centrului Cultural Județean Arad pentru o perioadă de  9 ani.

Inițiativa doamnei Doamnei Prof. univ. dr. Lizica MIHUȚ de a înființa Asociația CON BRIO mi-a adus o mare bucurie și iată că azi, în calitate de președinte, sunt împreună cu membrele asociației, care, fiecare în parte, are capacitatea și responsabilitatea de a reprezenta o profesie, iar activitatea intensă, în diverse domenii, a Forumului COLABORĂRII ȘI PRIETENIEI ROMÂNO-CHINEZE îmi aduce imensa satisfacție de a fi prezentă în calitate de vicepreședinte la evenimentele internaționale organizate în ultimii 8 ani.

În tot ceea ce am făcut am căutat bucuria și niciodată nu mi-a fost teamă de schimbare, dimpotrivă. Am muncit cu plăcere, am încercat să ies din zona de confort, să mă autodepășesc, să ajung la potențialul meu maxim. M-am străduit să trăiesc frumos și să nu fac rău nimănui.

Darurile sunt împărțite și Dumnezeu a dat cel puțin un talant fiecăruia. Să-l înmulțim cu înțelepciune, dragoste și recunoștință!”

Continuă seria prezentărilor membrelor Forumului Prieteniei și Colaborării Româno-Chineze

NEWSAR.RO, 7 iunie, 2023

Continuă seria prezentărilor membrelor Forumului Prieteniei și Colaborării Româno-Chineze

Seria prezentărilor membrelor Forumului Prieteniei și Colaborării Româno-Chineze Arad continuă cu vicepreședinta Ana Maria Dragoș.

În cadrul unei conferințe de presă desfășurate miercuri, prof. univ. dr. Lizica Mihuţ, preşedinta Forumului Prieteniei şi Colaborării Româno-Chineze, a vorbit despre parcursul profesional al Anei Maria Dragoș, de la recuziter, sufleur, la actriţă și mai apoi la manager cultural, aceasta conducând nouă ani Centrul Cultural Judeţean Arad „M-a impresionat în mod special că a îmbinat întotdeauna arta cu managementul”, precizează prof. univ. dr. Lizica Mihuţ.

Absolventă a Școlii Genrale nr.19, actualmente Colegiul de Arte „Sabin Drăgoi”, Liceul Tehnologic de Construcții și Protecția Mediului-Arad, urmând mai apoi Facultatea de Teatru și Televiziune, Secția Actorie, din cadrul Universității „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Juridice, din cadrul Universității „Vasile Goldiș” din Arad și un master de management în afaceri, comerț si turism la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad.

„Primul loc de muncă a fost la Teatrul Clasic «Ioan Slavici» Arad, ca: recuziter, sufleur, regizor tehnic și actriță. Apoi am intrat in lumea afacerilor, înființându-mi prima societate  la 26 de ani, având activitate neîntreruptă în domeniul privat timp de 20 de ani, în diverse domenii: comerț  cu piese auto, selectare si plasare forță de muncă în străinătate, administrare societăți și consultanță, cursuri de noțiuni fundamentale de igienă și construcții. Ceea ce nu m-a împiedicat ca în anul 2007 să devin manager al Centrului Cultural Județean Arad pentru o perioadă de 9 ani. Inițiativa doamnei prof.univ. dr.Lizica Mihuț de a înființa Asociația CON BRIO mi-a adus o mare bucurie și iată că azi, în calitate de președinte, sunt împreună cu membrele asociației, care, fiecare în parte, are capacitatea și responsabilitatea de a reprezenta o profesie, iar activitatea intensă, în diverse domenii, a Forumului Colaborării și Prieteniei Româno-Chineze îmi aduce imensa satisfacție de a fi prezentă în calitate de vicepreședinte la evenimentele internaționale organizate in ultimii 8 ani. În tot ceea ce am facut am căutat bucuria și niciodată nu mi-a fost teamă de schimbare, dimpotrivă. Am muncit cu plăcere, am încercat să ies din zona de confort, să mă autodepășesc, să ajung la potențialul meu maxim. M-am străduit să trăiesc frumos și să nu fac rău nimănui. Darurile sunt împărțite și Dumnezeu a dat cel puțin un talent fiecăruia. Să-i înmulțim cu înțelepciune, dragoste și recunoștință!”, declară Ana Maria Dragoș.

Forumul Prieteniei şi Colaborării Româno-Chineze se prezintă – Ana-Maria Dragoş: „Viața în schimbare”

ARQ • 07 IunIE 2023 • 

Forumul Prieteniei şi Colaborării Româno-Chineze şi Asociaţia Con Brio continuă să-şi prezinte membrele. După managerul Tabita Alexa şi dr. Liliana Bran, directorul Şcolii Sanitare Postliceale Arad, astăzi a fost rândul Anei-Maria Dragoş, vicepreşedintele Forumului Prieteniei şi Colaborării Româno-Chineze şi preşedinte al Asociaţiei Con Brio.

Forumul Prieteniei şi Colaborării Româno-Chineze se prezintă - Ana-Maria Dragoş: „Viața în schimbare”

Prof. univ. dr. Lizica Mihuţ, preşeditele Forumului Prieteniei şi Colaborării Româno-Chineze a ţinut ca în prima parte a conferinţei de presă de astăzi să spună câteva cuvinte despre Ana-Maria Dragoş. „Mi-a plăcut foarte mult cum a gândit această prezentare şi titlul pe care l-a dat: «Viaţa în schimbare». Ea reprezintă cel mai bine această schimbare. A început prin a fi recuziter, sufleur, a ajuns actriţă şi apoi manager cultural, conducând nou ani cultura arădeană în calitate de manager al Centrului Cultural Judeţean Arad. M-a impresionat în mod special că a îmbinat întotdeauna arta cu managementul. Se poate! Poți să fii bun manager și bun în plan artistic. Viața în sine văzută ca o existență în schimbare ne face să pledăm pentru nevoia de a accepta ideea de schimbare. Astăzi poate mai mult ca oricând este nevoie să ne asumăm această schimbare în devenirea noastră ca personalități umane”, susţine prof. univ. dr. Lizica Mihuţ.

Prin muncă

În cea ce o priveşte, Ana-Maria Dragoş a ţinut să spună că priveşte în urmă cu emoţie, având în vedere că tot ceea ce a făcut a făcut prin muncă. „Mă gândesc cu emoţie atunci când privesc în urmă, pentru că tot ceea ce am făcut am făcut prin muncă. În decursul anilor m-am schimbat foarte mult, mi-am schimbat și valorile, punând accent și pe partea spirituală. Fiecare vârstă are valorile sale și trebuie să ne adaptăm. Mergem mereu înainte, ne schimbăm și trebuie să ne ascultăm mereu conștiința. Tot timpul am avut o conștiință ca un polițist care atunci când am greșit m-a fluierat și mi-a atras atenția. Încerc să merg frumos mai departe, îmi iubesc familia care este totul pentru mine şi merg cu Dumnezeu înainte”, a declarat Ana-Maria Dragoş.

„Viața în schimbare”

Ana-Maria Dragoş este absolventă a Școlii Generale nr.19, actualmente Liceul de Arte Sabin Drăgoi, a Liceului Tehnologic de Construcții și Protecția Mediului-Arad, urmând mai apoi Facultatea de Teatru şi Televiziune, Secția Actorie din cadrul Universităţii Babeș Bolyai-Cluj; Facultatea de Științe Juridice din cadrul Universităţii Vasile Goldiș Arad şi un master în Management Afaceri, Comerț şi Turism la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad.

„Primul loc de muncă a fost la Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad, ca: recuziter, sufleur, regizor tehnic și actriță.  Apoi am intrat în lumea afacerilor, înființându-mi prima societate la 26 de ani, având activitate neîntreruptă în domeniul privat timp de 20 de ani, în diverse domenii: comerț  cu piese auto, selectare şi plasare forță de muncă în străinătate, administrare societăți și consultanță, cursuri de noțiuni fundamentale de igienă și construcții. Ceea ce nu m-a împiedicat ca în anul 2007 să devin manager al Centrului Cultural Județean Arad pentru o perioadă de  9 ani.

Inițiativa doamnei Doamnei Prof. univ. dr.Lizica MIHUȚ de a înființa Asociația CON BRIO mi-a adus o mare bucurie și iată că azi, în calitate de președinte, sunt împreună cu membrele asociației, care, fiecare în parte, are capacitatea și responsabilitatea de a reprezenta o profesie, iar activitatea intensă, în diverse domenii, a Forumului COLABORĂRII ȘI PRIETENIEI ROMÂNO-CHINEZE îmi aduce imensa satisfacție de a fi prezentă în calitate de vicepreședinte la evenimentele internaționale organizate în ultimii 8 ani.

În tot ceea ce am făcut am căutat bucuria și niciodată nu mi-a fost teamă de schimbare, dimpotrivă. Am muncit cu plăcere, am încercat să ies din zona de confort, să mă autodepășesc, să ajung la potențialul meu maxim. M-am străduit să trăiesc frumos și să nu fac rău nimănui.

Darurile sunt împărțite și Dumnezeu a dat cel puțin un talant fiecăruia. Să-l înmulțim cu înțelepciune, dragoste și recunoștință!”, mai susţine Ana-Maria Dragoş.

Ana-Maria Dragoş: „Viața, în continuă schimbare”


Andreea Pintea
, ARADON, 7 IunIe 2023

Conferința de presă organizată de Forumul Româno-Chinez FOTO: FAN

Forumul Româno-Chinez se prezintă, de această dată invitată fiind Ana-Maria Dragoș.

Implicarea oamenilor face diferența în comunitate, iar Forumul Prieteniei și Colaborării Româno-Chinez este un exemplu în acest sens. Sub conducerea președintelui prof.univ.dr. Lizica Mihuț, Forumul Româno-Chinez s-a impus prin profesionalism și seriozitate în toate evenimentele organizate, iar colaborarea cu Asociația Con Brio a venit ca un pas firesc pentru dezvoltarea implicării în societate. În acest context, membrele Forumului Româno-Chinez și ale asociației Con Brio se prezintă, într-o manieră atipică cu puternice accente personale.

Prof.univ.dr. Lizica Mihuț a transmis despre Ana-Maria Dragoș că „m-a impresionat în mod special că a îmbinat întotdeauna arta cu managementul. Se poate! Poți să fii bun manager și bun în plan artistic. Viața în sine văzută ca o existență în schimbare ne face să pledăm pentru nevoia de a accepta ideea de schimbare. Astăzi poate mai mult ca oricând este nevoie să ne asumăm această schimbare în devenirea noastră ca personalități umane”.

Schimbarea, un laitmotiv al vieții

„Mă gândesc cu emoție în urmă. Am muncit foarte mult și am încercat să fiu întotdeauna un om serios. În decursul anilor m-am schimbat foarte mult, mi-am schimbat și valorile, punând accent și pe partea spirituală. Fiecare vârstă are valorile sale și trebuie să ne adaptăm. Mergem mereu înainte, ne schimbăm și trebuie să ne ascultăm mereu conștiința. Am avut o conștiință ca un polițist care atunci când am greșit m-a fluierat și mi-a atras atenția. În tot ceea ce am făcut am căutat bucuria și niciodată nu mi-a fost teamă de schimbare, dimpotrivă. Am muncit cu plăcere, am încercat să ies din zona de confort, să mă autodepășesc, să ajung la potențialul meu maxim. M-am străduit să trăiesc frumos și să nu fac rău nimănui”, a mărturisit cu emoție Ana-Maria Dragoș.

Parcursul profesional

Primul loc de muncă al Ana-Mariei Dragoş a fost la Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad, ca recuzitor, sufleur, regizor tehnic și actriță. Apoi a intrat în lumea afacerilor, înființându-și prima societate la 26 de ani, având activitate neîntreruptă în domeniul privat timp de 20 de ani, în diverse domenii: comerț cu piese auto, selectare și plasare forță de muncă în străinătate, administrare societăți și consultanță, cursuri de noțiuni fundamentale de igienă și construcții. În anul 2007 a devenit manager al Centrului Cultural Județean Arad pentru o perioadă de 9 ani.

„Inițiativa doamnei prof.univ. dr. Lizica Mihuț de a înființa Asociația Con Brio mi-a adus o mare bucurie și iată că azi, în calitate de președinte, sunt împreună cu membrele asociației, care, fiecare în parte, are capacitatea și responsabilitatea de a reprezenta o profesie, iar activitatea intensă, în diverse domenii, a Forumul Colaborării și Prieteniei Româno-Chineze îmi aduce imensa satisfacție de a fi prezentă în calitate de vicepreședinte la evenimentele internaționale organizate în ultimii 8 ani”, a punctat Ana-Maria Dragoș. În încheiere, Ana-Maria Dragoș a subliniat: „Darurile sunt împărțite și Dumnezeu a dat cel puțin un talant fiecăruia. Să-l înmulțim cu înțelepciune, dragoste și recunoștință!”

Despre Ana-Maria Dragoş

Ana-Maria Dragoş a absolvit Școala Generale nr.19, actualmente Liceul de Arte Sabin Drăgoi, Liceul Tehnologic de Construcții și Protecția Mediului-Arad, urmând mai apoi Facultatea de Teatru şi Televiziune, Secția Actorie, Universitatea Babeș Bolyai- Cluj; Facultatea de Științe Juridice, Universitatea Vasile Goldiș-Arad și un Master de Management Afaceri, Comerț si Turism la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad.

Profile în câteva „linii”: ANDREI IONIȚĂ, decan  al Baroului de avocați Arad

ARQ/CRITICARAD • 05 iunie 2023 • 

Inteligența, seriozitatea, temeinicia, dublate de un pragmatism sobru și echilibrat, constituie reale calități ale lui ANDREI IONIȚĂ, care îl îndrituiesc ca LIDER, impunându-l nu doar prin tradiția juridică a familiei sale, tata, mama, sora fiind avocați de prestigiu. În mod sigur, ANDREI IONIȚĂ este un LIDER DE VOCAȚIE. Astfel, student și apoi masterand la prestigioasa universitate clujeană, Andrei Ioniță a fost cancelar al studenților în cadrul Consiliului Facultății de Drept, membru în Consiliul de Administrație al Facultății și președinte al organizației de profil European Law  Students Association.

Profile în câteva „linii”: ANDREI IONIȚĂ, decan  al Baroului de avocați Arad

La terminarea facultății, venind la Arad, în mod firesc, ca urmare a calităților manageriale, deopotrivă instituționale și organizaționale, a fost ales în Consiliul Baroului Arad, fiind cel mai tânăr avocat, cu această demnitate, cum de altfel a devenit, în urma a două tururi de scrutin (25 și 30 martie 2021), cel mai tânăr DECAN din istoria Baroului de avocați Arad.

Este impresionant CREZUL lui ANDREI IONIȚĂ, ce reunește 14 admirabile „profesiuni de credință”, dintre care menționăm doar câteva: „Cred că Baroul Arad e mai mult decât suma a 394 de individualități…“;  „Cred în puterea grupului și în forța echipei…”; „Cred că NU a fost și NU este prea târziu să (RE)GĂSIM în noi mândria apartenenței la un corp de elită”; „Cred că suntem parte esențială a actului de justiție, parteneri egali ai colegilor magistrați și procurori, consilieri, notari sau executori, niciodată auxiliari ai acestui fenomen”; „Cred că suntem principalii responsabili pentru noi înșine … și tot prin noi înșine vom reuși…”; „Cred că respectul se câștigă și nu se impune… se câștigă zi de zi, cu abnegație, perseverență și muncă”; „Cred în pragmatism, însă niciodată  într-unul sălbatic, care să treacă peste principiile noastre”; „Cred în asumare și în decizii corecte, chiar și atunci când ar putea fi nepopulare”; „Cred în implicare și profesionalism”.

Reținând „crezul” lui ANDREI IONIȚĂ, înțelegem că PROGRAMUL, ce a constituit temeiul alegerii sale, ca Decan al Baroului Arad, constituie o strategie pentru prezent, dar și pentru viitor, care va conduce la dobândirea demnității profesiei în relațiile interinstituționale și, în general, în viața socială. Este deja un loc comun, ca în prezent, vorbele, frumos meșteșugite, și strategiile asumate, să constituie „parte” a campaniei electorale, ele „subțiindu-se” apoi și chiar date uitării. De aceea apreciem strădaniile lui ANDREI IONIȚĂ de a urmări, cu obstinație, materializarea dezideratelor cuprinse în programul de DECAN al Baroului Arad: modernizarea activității prin digitalizare; transparentizarea totală a procesului decizional; asumarea de către avocați a rolului de formatori de opinie; implicarea socială și, nu în ultimul rând, profesionalismul. Pentru prima dată în ultimii ani, avocații participă la mari PROIECTE  de implicare socială bazate pe voluntariat („Acces Just” și „FAST-Fii avocat în școala ta”, „Drept prin educație”, „Atacuri cibernetice”, „Drepturile consumatorului”, „Libertatea individuală, drepturi și obligații”, „De la drepturi și libertăți… la infracțiuni online”), reușindu-se, de asemenea, PERMANENTIZAREA evenimentelor academice, în colaborare cu mediul juridic și cel academic. Întrebând un avocat ce apreciază cel mai mult la Decanul Baroului, răspunsul este prompt: „ANDREI IONIȚĂ nu se abate niciodată de la principii, chiar și atunci când în discuție sunt colegi și prieteni etc.”

Relatările despre Baroul Arad și despre conducerea sa, ar putea continua, dar  oprim aici Profilul în câteva „linii”, cu sublinierea că noi, arădenii,  așteptăm evenimente de anvergură, care să marcheze, în anul 2025, împlinirea a 150 de ani de la prima atestare documentară a avocaturii în Arad. O istorie strălucită, ce trebuie rememorată, la modul minuțios și profund, cu sentimentul că urbea noastră poate să redobândească excepționala sa vizibilitate de odinioară.    

Lizica Mihuț                                                      

Precizare: Articolele grupate sub genericul PROFILE ÎN CÂTEVA „LINII” vor continua să apară în presă, din 18 septembrie a. c. Până atunci să fim sănătoși și voioși!!!