Arhiva lunii iunie 2024

AUTORI ȘI SCRIITORI

ARQ/criticarad.ro • 10 iunie 2024

Aradul este, probabil, unul dintre orașele României cu cei mai mulți autointitulați SCRIITORI, confuzia evidentă fiind între aceștia și AUTORII cărților, fie de poezie/proză/critică și istorie literară/literatură pentru copii/dramaturgie sau traduceri literare. Nicio editură din Arad și foarte puține din țară își asumă, în mod programatic, consilierea, ce are ca temei virtuți estetice, cu raportarea la un sistem axiologic. De exemplu, Editura Academiei Române impune în vederea publicării unei cărți 2 referate elaborate de un academician sau de un membru corespondent al Academiei. Puține edituri din România condiționează publicarea unei cărți de recomandarea, prin referate, făcută de specialiști, recunoscuți în domeniu. Cele mai multe dintre edituri constituie ACTIVITĂȚI ECONOMICE și nu culturale, responsabilitatea revenindu-i autorului/autoarei.

 AUTORI ȘI SCRIITORI                                  

Scrisul presupune asumarea unei libertăți, dar nu trebuie să uităm că literatura este o știință (știința literaturii), iar creativitatea „se așează” pe lecturi asimilate cu „ochii” minții și ai sufletului, deoarece se întâmplă adesea ca unele persoane să fi scris mai mult decât au citit. Se amintește mereu aserțiunea binecunoscută, precum și autorul ei, că „românul este născut poet”, uitându-se, adesea, că poezia, presupune mult mai mult, dincolo de talent și har. Deslușim, în marea poezie, idei, elemente de filosofie, asimilarea unor lecturi fundamentale, deopotrivă clasice și contemporane, reflecții asupra existenței umane, deoarece rămânând doar la sentimente, la pasiune și la fantezie, poezia s-ar întoarce la un romantism, ce a excelat în urmă cu mai mult de un secol. Astăzi, poezia, literatura, în general, nu înseamnă numai inspirație, creativitate, ci și un posibil „câmp” al fascinației prin cultură, prin livresc, prin  limbaj, prin stil. Desigur, oricine poate publica cărți, deoarece plătind tipărirea, vei găsi ușor o editură, care să le publice, responsabilitatea fiind a autorului. Problema gravă este când AUTORII se autointitulează SCRIITORI, știindu-se că apartenența la o Ligă sau la o Asociație nu îți conferă calitatea de scriitor. Sunt uimită de nonșalanța cu care AUTORII unei cărți sau a mai multor cărți, chiar absolvenți de universități, își asumă o IMPOSTURĂ, considerându-se SCRIITORI, prezentând-se astfel în spațiul public, nefiind membri ai UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA (USR), unica entitate profesionistă de „creatori în domeniul literar”, o INSTITUȚIE DEMOCRATICĂ, fără partizanat politic, la care se accede prin întrunirea unor condiții riguroase impuse de calitatea de membru (vezi „Condiții de primire în USR”) pentru „candidații, care aparțin genurilor literare: poezie, proză, critică și istorie literară, literatură pentru copii, dramaturgie sau traduceri literare”. Făcând parte din secția DRAMATURGIE, filiala din București a Uniunii Scriitorilor din România, ce cuprinde dramaturgi și critici literari, aflu din spațiu virtual că filiala din Arad a USR cuprinde 61 de membri, reunind scriitori din județul nostru, dar și din Oradea, Deva, Hunedoara, Timișoara. Subliniem că numai AUTORII, care au calitatea de membri ai UNIUNII SCRIITORILOR din ROMÂNIA, se pot numi SCRIITORI, fiind recunoscuți ca atare de către unica breaslă profesionistă din România, ceilalți fiind AUTORI de cărți. Nu văd considerentele pentru care AUTORII își asumă o calitate oficială, ce nu o au, în fond sunt CĂRȚI VALOROASE, semnate de literați talentați, remarcabili prin reale contribuții, intelectuali de anvergură. Se întâmplă adesea ca un autor să aibă CĂRȚI, dar nu CARTE, precum sublinia insidios un distins profesor al Universității de Vest din Timișoara și, evident, nu toate cărțile semnate de scriitori sunt memorabile, în plan estetic. Precizez că în România extrem de puțini scriitori, potrivit unor opinii, doar doi, trăiesc numai prin publicarea a ceea scriu, ceilalți activând în varii domenii de activitate, ce au, de obicei, legătură cu literatura/învățământul/cultura, cu artele, în general, dar acest fapt nu aduce atingeri calității de scriitor profesionist.      

Fără îndoială, sunt autori, care au publicat cărți semnificative și nu își doresc „să intre” în Uniunea Scriitorilor, fiind interesați de recunoașterea venită din partea cititorilor, a criticilor literari, a unor intelectuali de anvergură sau a mentorilor asumați. Eu chiar nu înțeleg exacerbarea orgoliului de a fi cunoscut ca SCRIITOR, situându-te pe o POZIȚIE DUPLICITARĂ, știindu-se că faima se construiește greu și înseamnă, dincolo de opera în sine, un set de valori morale.                        

În ceea ce mă privește, urez atât autorilor, cât și scriitorilor SUCCES, în continuare!!!

Lizica Mihuț

ȘEF DE PROMOȚIE CU MEDIA… 10!

Bilanțul de la sfârșitul anilor de liceu stabilește, pentru fiecare școală, absolventul care a reușit să fie cel mai bun dintre cei mai buni. Rar de tot, performanțele șefului de promoție pot atinge punctul maxim, mai ales când disciplinele de studiu aparțin specificului pe care îl presupune profilul real!
​Iarina-Lizica Miuța a fost prima pe lista de admitere în clasa a IX-a, la specializarea științe ale naturii, secția matern. S-a menținut, timp de patru ani, în frunte, indiferent de forma de organizare pe care au primit-o cursurile (semestre, module), obținând media generală 10. Drumul de excepție al Iarinei reunește multe cununi de lauri: locul I la OLLR minorități, etapa națională (nota maximă obținută în cele două probe de concurs), locul I la etapa națională a Concursului de dezbateri în limba germană „Lesefüchse”, locul al III-lea la etapa națională a Concursului de dezbateri „Jugend Debattiert”, membră a lotului arădean la etapa națională a Olimpiadei Naționale de Limba și Literatura Germană (în fiecare an școlar), coordonator al echipei în cadrul Concursului Național de Mediu EcoProvocarea (locul I), redactor-șef al revistei „AMalGam”, coordonator al Consiliului elevilor.
​FELICITĂRI, IARI! SĂ-ȚI GĂSEȘTI LOCUL POTRIVIT ÎN VIAȚĂ ȘI SĂ-I DAI SENS!

Articol publicat de LICEUL „ADAM MULLER GUTTENBRUNN” Arad

FELICITĂRI TUTUROR !!!

Acum s-a încheiat la Liceul „Adam Muller Guttenbrunn”, FESTIVITATEA DE ABSOLVIRE a claselor a XII-a, promoția 2024. IARINA-LIZICA a absolvit clasele IX, X, XI, XII , cu MEDIA GENERALĂ 10 (zece), șefă de promoție.

FELICITĂRI, draga mea nepoată şi SUCCES, în continuare.

MULȚUMIRI distinșilor PROFESORI şi, nu în ultimul rând, DIRIGINTEI, prof. dr. CRISTINA HANȚ !!!

[Profile în câteva linii] IOAN MARCONI

Lizica Mihut, ARQ/CRITICARAD.RO, 3 unie, 2024


De-a lungul anilor, am fost de mai multe ori președinte de Bacalaureat sau profesor examinator la proba de Limba română în cadrul examenului de Bacalaureat, dar mi-a stăruit multă vreme în memorie „lecția de diriginte”, la Liceul „Moise Nicoară”, din anul 1990, pe care, profesorul IOAN MARCONI o releva fără ostentație. Atitudinea paternă pentru elevii săi a impresionat întreaga comisie de Bacalaureat. Dirigintele uneia dintre clasele aflate în examen, profesorul IOAN MARCONI a stat continuu alături de elevii săi, încurajându-i pe toți, deopotrivă.

Acum, după peste trei decenii, solicit opinia, unui fost elev de atunci, despre profesorul și dirigintele IOAN MARCONI, în fond, OMUL dăruit școlii, „cu sufletul”: „Noi, elevii, știam că dirigintele nostru are rezultate foarte bune pe linie sportivă, dar după experiența clasei noastre cu un  profesor dur, rigid, sever, ‹întâlnirea› cu regretatul IOAN MARCONI a constituit raportarea la un ADMIRABIL MODEL UMAN: neconflictual, cald, înțelegător, fără răutăți și fără malițiozitate, mereu cu un zâmbet, ce îi lumina fața, știa după dojenirea, cu temei, a elevilor săi, fără materializarea dictonului ‹magister dixit›, să spună: ‹hai, pui, să nu se mai întâmple, bine dragă›.” 

Am rememorat acest moment, în care l-am cunoscut pe IOAN MARCONI, apreciind, dascălul, absolvent al Liceului pedagogic din Arad și apoi al Institutului Pedagogic din Timișoara, Facultatea de Educație fizică și Sport (1964) și a Academiei de Educație Fizică și Sport din București (1968). Activitatea sa merituoasă s-a concretizat prin numeroase titluri naționale și recorduri obținute de elevii săi, componenți ai loturilor naționale de juniori, seniori și olimpici, cu o finalizare la Olimpiada de la Moscova, concretizată prin locul al IV-lea la ștafeta 4 X 400 m. Ca urmare a rezultatelor valoroase obținute în atletism, IOAN MARCONI a fost promovat ca antrenor la lotul de juniori, seniori și olimpic în perioada 1968-1978, având în pregătire campioni și recordmeni în probele de 100, 200, 400 m plat și 400 m garduri.

Este important să subliniez că IOAN MARCONI a avut un rol fundamental în constituirea Facultății de Educație Fizică și Sport atât la „UNIVERSITATEA AUREL VLAICU”, cât și la UNIVERSITATEA „VASILE GOLDIȘ”, în calitate de cadru didactic, cu doctorat în domeniu, conferențiar universitar, decan, președinte fondator al Confederației Facultăților de Educație Fizică și Sport a țărilor dunărene din anul 1998. Să reținem că IOAN MARCONI a fost și președinte al Comisiei Județene de ATLETISM (din anul 1973) si președinte al Academiei Olimpice din România, filiala Arad (din anul 1998).

Contribuția științifică a lui IOAN MARCONI s-a materializat prin publicarea a 3 MANUALE DE SPECIALITATE („Atletism. Tehnica probelor atletice”; „Atletism. Metodica învățării probelor atletice”; Alimentația în efortul fizic”), a 18 LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE (dintre care menționăm doar câteva: „Contribuții la metodica de predare a exercițiilor de atletism în școala generală”; „Perfecționarea vitezei în perioada competițională a antrenamentului sportiv”; „Preocupări de modernizare în predarea atletismului…”; Proiect de programă la atletism pentru clasele cu profil sportiv pentru liceele de specialitate”; „ Sistemul de creditare a planurilor de învățământ la Facultatea de Educație Fizică și Sport din Arad”), precum și CURSURI UNIVERSITARE, dintre care menționăm pe cele de DIDACTICĂ privind disciplinele sportive atletice și a specialității din perspectiva Departamentului de Pregătire Pedagogică.

IOAN MARCONI are și meritul de a fi organizat SESIUNI DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport și de a fi susținut lucrări merituoase la Facultăți similare din România, dar și din Bratislava, Budapesta, Novisad, Belgrad, Kiev, Gyor, Sofia. Studenții Facultății de Educație Fizică și Sport, coordonați de IOAN MARCONI, au obținut rezultate frumoase, concretizate prin locurile I, II, III, la întreceri sportive din România și din străinătate.     

Subliniez cu prețuire că IOAN MARCONI, deși a avut o contribuție esențială la înființarea Facultății de Educație Fizică și Sport la cele două UNIVERSITĂȚI ARĂDENE nu a părăsit până la pensionare Liceul „Moise Nicoară”, având o puternică legătură de „minte și de suflet” cu această prestigioasă instituție de învățământ, depunând, ani de-a rândul, strădanii numai de el știute, pentru realizarea unui Teren de sport, cu piste de atletism. Era un vis, mărturisit mereu de IOAN MARCONI, dar realizat recent prin inițiativa PRIMĂRIEI ARAD și a fostului său elev, primarul CĂLIN BIBARȚ, ce binemerită aprecierile comunității. 

TERENUL DE SPORT poartă numele IOAN MARCONI și fost inaugurat în prezența soției, precum și a celor doi băieți: GIUSEPPE, economist, și ROBERTO GABRIEL, ce duce mai departe tradiția tatălui său, fiind cadru didactic la Facultatea de Educație Fizică și Sport a Universității „Aurel Vlaicu”. Apreciem că Terenul de Sport, realizat pe fonduri europene este al întregii comunități arădene, dar poartă numele unui om, care a militat, până la sacrificiu, pentru dezvoltarea sportului în Arad, un nume, ce nu trebuie uitat: IOAN MARCONI!