Membrele Forumului Prieteniei şi Colaborării Româno Chineze şi-au prezentat planurile pentru anul în curs

Membrele Forumului Prieteniei şi Colaborării Româno Chineze și, totodată, ale Asociaţiei Con Brio şi-au prezentat, într-o conferință de presă, planurile pentru anul în curs.

„Spovedania păcătosului”, o carte după 45 de ani de avocatură

Prima a vorbit Viorica Popescu, avocat și scriitor, care a anunțat – între altele – că intenționează să scrie o carte. „Sănătatea fizică este importantă, sănătatea psihică este importantă, dar la fel de importantă este sănătatea morală, din care eu fac un standard. Este foarte important să ne apărăm prestigiul, este foarte important să fim morali ca şi avocaţi. În timpul pandemiei am scris o carte, «Iov şi… Iova şi…» În continuare, vreau să scriu o altă carte, «Spovedania păcătosului», unde în spatele eroului principal să fie multe dintre păcatele pe care am vrut să le ocolesc de-a lungul celor 45 de ani de avocatură”, a declarat Viorica Popescu.

Ghid de bune practici

Și Ramona Pantea, preşedintele Patronatului Psihologilor de Liberă Practică din Zona de Vest, îşi propune să scrie, dar nu un roman, ci un ghid de bune practici în domeniul expertizei psihologice judiciare. „Mi-am propus să realizez un ghid de bune practici pentru că în spatele actelor pe care le facem se află destine, vieţi de care suntem obligaţi să ţinem cont. Mi-am mai propus să scot o carte la care lucrez de foarte mult timp, «Psihologia la mansardă», pentru că într-o perioadă de pandemie, de război, este foarte important să ne menţinem echilibrul psihologic. Pe plan personal, este foarte important să fim noi înşine în echilibru”, a spus Ramona Pantea.

Din tainele profesiei de avocat

Un alt avocat, Diana Maria Chiţoi, își doreşte şi să împărtăşească elevilor câteva dintre tainele profesiei.

„În anul 2022, în calitate de consilier în cadrul Consiliului Baroului Arad, îmi propun să dezvolt proiecte utile profesiei noastre, și să particip, alături de colegii consilieri și de decanul nostru, la proiectele organului de conducere al profesiei, dedicate realizării strategiei și reformelor viitorului profesiei noastre. În acest sens: m-am alăturat proiectului de digitalizare și modernizare a serviciului de asistență juridică din oficiu; coordonez proiectul vizând apărarea profesiei de avocat și recredibilizarea rolului avocatului în societate, care vizează:

– atragerea atenției asupra unor practici periculoase constând în exercitarea clandestină a avocaturii de către nespecialiști, cu repercusiuni grave și ireparabile asupra celor care apelează la astfel de persoane;

– importanța apărării specializate prin mandatari avocați cunoscători ai legii și ai procedurilor judiciare;

– pledăm pentru respectarea principiilor fundamentale ale exercitării profesiei de avocat, în principal libertatea și independența avocatului, atât personală cât și funcțională;

– asumarea de către specialiștii avocați a calității lor în domeniul juridic și eludarea oricăror forme care duc la încălcarea deontologiei profesionale. De asemenea, particip la proiectul «Fii avocat în școala ta», un program de educație juridică non-formală în școli, inițiat de UNBR, care presupune susținerea de către avocați a unor ore de educație juridică în școli, în mod voluntar și neremunerat, având ca scop responsabilizarea tinerilor, explicarea de către specialiști a consecințelor juridice a unor fapte de viață și sprijinirea tinerei generații în procesul de evoluție în vederea integrării pozitive ca membri ai societății.

În cadrul Forumului Prieteniei și Colaborării Româno-Chineze, precum am arătat la momentul aderării la această asociație, doresc să îmi aduc aportul concret la sprijinirea tuturor celor pentru care performanța constituie un mod de existență”, afirmă Diana Maria Chiţoi.

Proiecte la Şcoala Postliceală Sanitară

Liliana Bran, directorul Şcolii Postliceale Sanitare din Arad, a prezentat activitatea în care este angrenată la unitatea de învățământ, dar nu numai.

„Școala Postliceală Sanitară din Arad are o strălucită tradiție, împlinind recent 100 de ani de existență. Această excepțională tradiție impune elaborarea unei strategii riguroase și eficiente pentru prezent și pentru viitor. În acest context, designul documentelor curriculare are în atenție standarde de calitate privind actul de predare-învățare, cu raportare nemijlocită la imperativele prezentului, precum și la așteptările venite din partea societății față de profesia atât de frumoasă, nobilă, dar și dificilă și anume, aceea de asistent medical. Precizez că UE reglementează prin standarde specifice formarea asistenților medicali. Este important să subliniez că am avut oportunitatea de a participa în mod direct la elaborarea curriculei și pentru asistentul medical generalist. A fost o șansă, dar și o recunoaștere a valorii școlii noastre, probată prin cooptarea mea, în calitate de director și de cadru didactic universitar, în procesul de actualizare  a programelor de învățământ și  nu numai. Prin largi și profunde dezbateri a acestora în colectivul de cadre didactice a școlii noastre, implementarea lor a fost eficientă și asumată, ca deziderat privind calitatea procesului de învățământ. Referindu-mă la resursa umană, învățămîntul medical, un învățămînt de nișă, are cadre didactice, care s-au dedicat integral acestei profesii, ce presupune nu numai cunoștințe  de specialitate, ci și o evidentă și necesară dăruire, uneori, până la sacrificiu de sine pentru «cauza»  semenilor.

Știm cu toții  că învățăm mai ușor şi eficient, când  ceea ce învățăm  putem aplica practic. În acest context, este important ca viitorii asistenți  medicali să poată  experimenta practic atât în sălile de demonstrații  ale școlii, cât  și în spital, în condiții  reale ale mediului de muncă viitor. De aceea acest aspect este o altă importantă provocare pentru școală și pentru instituțiile medicale conexe, dintre care cea mai importantă este Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad. Implicarea specialiștilor din unitățile medicale, interactiunea cu pacienții, aplicarea celor învățate  devine astfel parte din formarea profesională.

În prezent sunt în derulare două astfel de proiecte și anume un proiect Pocu în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Arad: «Asistenți medicali pentru stomatologie și radiologie dentară» – cod MySmis 130613, precum și un alt proiect în colaborare cu institutul de formare a asistenților medicali HIVSET Turnhout Belgia. Cele două proiecte sunt oportunități de dezvoltare atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice .

Continuarea acestor activități poate fi un proiect de viitor, la care se adaugă și scrierea unei cărți de specialitate, care abordează probleme teoretice dar și practice / aplicative privind profesia de asistent medical. Desigur, mă voi implica, în continuare, în activitatea Forumului Prieteniei și Colaborării Româno Chineze și a  Asociației Con Brio, iar în prezent elaborez o lucrare pentru Simpozionul Internațional, ediția a VII-a din toamnă”, a declarat Liliana Bran.

Familia pe primul loc

Pentru Ana-Maria Dragoş, preşedintele Asociaţiei Con Brio, familia va reprezenta prioritatea numărul unu în ceea ce privește proiectele de anul acesta. „Proiectul personal prioritar este familia. Când familia este bine, avem resurse inepuizabile pentru tot ceea ce facem pentru noi, dar și să contribuim la binele societății în care trăim. În ultima perioadă pot să spun că mi-am evaluat și reevaluat prioritățile. Multe dintre planurile mele vor suferi amânări. Având în vedere anii pandemici și contextul politic actual, cred că fiecare dintre noi am ajuns să prețuim mai mult viața, să ne bucurăm de ce avem, să ținem familia aproape și nu în ultimul rând să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru fiecare zi din viața noastră. Vă doresc Post binecuvântat cu pace și liniște”, a spus Ana-Maria Dragoş.

Despre fiscalitatea din România

La cuvânt a Aureliana Man, doctor în economie, care îşi propune, printre altele, să realizeze două articole despre fiscalitatea din România. „Consider că doctoratul în economie și teza de doctorat privind fiscalitatea nu reprezintă finalul pregătirii mele profesionale, în condițiile în care legislația este în continuă schimbare și au loc chiar modificări fundamentale. Precizez că este important să cunosc aceste modificări și să le aprofundez, deoarece competența profesională este un deziderat al meu dintotdeauna. De asemenea, pe plan profesional îmi propun să elaborez două articole de specialitate, care să învedereze soluții și fundamente teoretice privind domeniul de mare interes, care este fiscalitatea în România. Prezența mea în Forumul Prieteniei și Colaborării Româno-Chineze are ca temei admirația pe care am avut-o dintotdeauna față de cultura și civilizația chineză, cu o vechime de 6000 de ani.
Îmi propun să ofer consultanță în domeniu fiscalității, în mod gratuit, celor interesați  de propria lor perfecționare.
Lucrez în prezent la  finalizarea lucrării mele, pe care o voi susține la Simpozionul Internațional «Cultură și civilizație chineză. Dialoguri româno-chineze», ediția a VII-a, ce va avea loc în această toamnă”, a declarat Aureliana Man.

Prof. univ. dr. Lizica Mihuţ pregătește un prim volum de publicistică

În încheiere, prof. univ. dr. Lizica Mihuţ, președintele Forumului Prieteniei şi Colaborării Româno Chineze, a făcut public faptul că intenționează să lanseze un prim volum de publicistică și a vorbit despre ediţia din acest an a Simpozionului „Cultură şi Civilizaţie Chineză. Dialoguri Româno-Chineze”.

„Am două proiecte în acest an. Lansarea unei cărţi de publicistică, prima mea carte de publicistică, „ATITUDINI și CONFESIUNI”. Este un volum de publicistică, care nu se suprapune cu jurnalismul, deși nu ignoră cotidianul, ci își asumă, cu sinceritate și luciditate o dimensiune tematică, relevând aspecte evocaționale sau de ordin confesional, precum și aspecte sociale, culturale, spirituale, interrelaționale. Cartea este de fapt o crestomație ce reunește, ca un puzzle, un tablou plurivalent și multicolor despre oameni, evenimente, idei, propunându-și să prelungească clipa în posteritate. Se spune că publicistica este istoria clipei, or, intenția noastră este ca cele 11 capitole ale cărții să rămână în biblioteci, înfățișând o comunitate, vreme de aproape şapte ani, din 15 septembrie 2015, până în 7 martie 2022. Albumul foto din final depășește această perioadă, înfățișând, selectiv, personalități de anvergură, oaspeți ai Aradului, în perioada 2004 – 2020.  Cartea, care va avea 450 de pagini, poate constitui o oglindă a realității, invitând la meditație și atitudine. Un alt proiect este reprezentat de Simpozionul Internațional CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE CHINEZĂ. DIALOGURI ROMÂNO-CHINEZE, ediția a VII-a, precum și de cartea cu același nume, volumul al V-lea”, a menționat prof. univ. dr. Lizica Mihuţ.