ARĂDENI CE NU TREBUIE UITAȚI – MARII MEDICI ai ARADULUI.

Fiecare din medicii, pe care îi voi nominaliza mai jos, binemerită un articol distinct. Sunt MARII MEDICI ai ARADULUI, ce au dat strălucire medicinii arădene din ultimele decenii. Precizăm că ei nu aparțin unei anume generații prin raportare la o perioadă de timp, ci alcătuiesc “familia” de aur a marilor predecesori ai medicilor arădeni de astăzi, o “familie”, ce reunește medici însuflețiți de IDEALURI ȘI ASPIRAȚII comune, prin ÎNALT PROFESIONALISM. Fără îndoială, Aradul constituia un REPER la nivel național și nu numai, prin marii săi medici.

Sunt MEDICI  în primul rând, EXCEPȚIONALI  ca pregătire științifică, dar și ca practicieni, dăruindu-se fără rezerve, în “bătălia” pentru sănătatea celor mulți.

Sunt MEDICI, cu o statură profesională apreciată, deopotrivă, de colegi și de pacienți, mulți dintre aceștia veniți din toată țara, convinși că la Arad se află MEDICI de anvergură profesională.

Sunt MEDICI, care, dincolo de profesia, pe care o onorau la cele mai înalte cote, o profesie transformată în “misie”, prin excelență, probată de profundă vocație, se dovedeau a fi INTELECTUALI FINI, cu LARGĂ DESCHIDERE SPRE CULTURĂ.

Nominalizarea acestor MARI MEDICI ai ARADULUI poate părea subiectivă, dar am elaborat-o, ca urmare a dialogului cu arădeni de vârste diferite, care, aproape în unanimitate, le-a rostit numele, însoțindu-le de EMOȚIONANTE EXERCIȚII DE ADMIRAȚIE.

Să-i reținem, așadar, cu aplauze binemeritate:

RADIOLOGIE : dr.Ștefan Ardevan , primul director al Direcției sanitare a județului Arad, după despărțirea de regiunea Banat ; dr. Gheorghe Ciobanu, profesor universitar, conducător de doctorat

ORTOPEDIE: dr.Alexandru Pop, profesor universitar, conducător de doctorat

MEDICINĂ INTERNĂ: dr. Mariana Pușchiță, profesor universitar, conducător de doctorat; dr.Eftimie Miuțescu (gastroenterolog), profesor universitar, conducător de doctorat

CHIRURGIE: dr. Emil Safta, dr.Mircea Ududec

UROLOGIE: dr. Ioan Ioiart, profesor universitar, conducător de doctorat

OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE: Salvator Vuia

PNEUMOLOGIE: dr.Dana Olari, profesor universitar.

BOLI INFECȚIOASE: dr. Dinu Herețiu, profesor universitar

PEDIATRIE: dr. Cornel Radu: dr. Dorin Lazăr, profesor universitar

NEONATOLOGIE: dr. Doina Lucia Teodorescu.

MEDICINĂ DE LABORATOR: dr.Ioan Crâsnic; dr.Vicuța Mihu

MEDICINĂ LEGALĂ: dr. Stelian Crişan

CARDIOLOGIE: dr.Mircea Voineagu; dr. Asineta  Curta

NEUROLOGIE: dr. Erwin Herman

DIABETOLOGIE: dr. Milivoi Stamoran