[ROMÂNI CE NU TREBUIE UITAȚI] Academician, prof. univ. emerit dr.ing. IOAN DUMITRACHE, Secretar General al Academiei Române

dimitrache-1-640x360

Descopăr cu ușurință, într-unul din cele 16 Anuare ale Universității „Aurel Vlaicu”, momentul decernării titlului academic de Doctor Honoris Causa (noiembrie 2005) domnului IOAN DUMITRACHE, fiind consemnate, pe numeroase pagini, nu numai „Laudatio” și „Cuvântul” sărbătoritului, ci și „Salutul” rectorilor Universității „Politehnica” din București, Unitersitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea „Politehnica” din Timișoara, Academia de Științe Economice din București, Universitatea din Craiova, Universitatea din Galați și, nu în ultimul rând, un fost director general din MEC și actualul Președinte al UNFISCDI și fost Ministru al MEC. Mai mult chiar, Vicepreședintele și Președintele executiv al CNCSIS au fost prezenți în Amfiteatrul A1 al Universității „Aurel Vlaicu”, cu prilejul acestui eveniment. Cu toții, au exprimat sentimente de admirație față de academician prof.univ. emerit dr.ing. IOAN DUMITRECHE și au rememorat aspecte cunoscute sau mai puțin cunoscute ale activității științifice și didactice ale laureatului, referindu-se, totodată, și la OMUL, cu totul special, un autentic model de dăruire până la sacrificiu pentru cercetarea unor „căi nebătătorite” și pentru inițierea unor domenii noi de cercetare științifică.

Domnul IOAN DUMITRACHE este profesor și fondator al Școlii de Automatică din România, cu largă recunoaștere națională și internațională, autor a peste 30 de cărți, între care Automatica (trei volume) este o bibliografie fundamentală în domeniu, și a peste 400 de articole și cursuri universitare, membru al unor prestigioase colective de cercetare din mari universități ale lumii și al unor organizații internaționale de primă mărime în plan științific, rector al „Politehnicii” din București, în perioada 2000-2004, invitat la importante universități din SUA, Germania, Austria, Spania, Franța, China.

Ca Președinte al Consiliului Național al Cercetării Științifice în Învățământul Superior din România, din anul 1998, a probat înalte calități de manager al vieții științifice universitare și a coordonat elaborarea Strategiei de dezvoltare a cercetării științifice din învățământul superior din perioada 2007-2013, pledând pentru integrarea cercetării științifice românești în spațiul european al învățământului superior și cercetării. Să reținem că domnul IOAN DUMITRACHE a coordonat manifestări științifice de anvergură, prestigioase conferințe, simpozioane, congrese, având meritul excepțional de a promova noi discipline în domeniul Automaticii și de a iniția noi domenii de cercetare, care vizează conducerea inteligentă a proceselor și extinderea conceptelor sistemice spre bioinginerie, în sensul înțelegerii mecanismului de funcționare a creierului uman.

dumitrache

Să subliniem că academicianul IOAN DUMITRACHE este un dascăl de vocație, cu înaltă competență și ținută profesională, transmițându-le studenților și colaboratorilor săi cunoștințe în domeniul Automaticii, dar constituind totodată un MODEL, exemplar ca devoțiune și tenacitate, ca rigurozitate și exigență, ca verticalitate și corectitudine, ca respect pentru colaboratori, dincolo de ierarhia acestora.

Ca membru al Consiliului Național al Cercetării Științifice din România, l-am cunoscut pe academicianul IOAN DUMITRACHE, în calitate de Președinte. M-a surprins, dintru început, eleganța relațiilor interumane, generozitatea față de cei care, timizi, băteau la porțile consacrării, managerul de top, lipsit de invidii și răutăți, în stare să ajute instituții (a sprijinit mult și Universitatea „Aurel Vlaicu”) și colaboratori, acceptând propunerile acestora când erau dublate de argumente solide. Consemnez prețuirea mea profundă pentru OMUL de caracter, care constituie pentru mine, de peste două decenii, un REPER de performanță științifică, de stabilitate și continuitate întru cercetare științifică de vârf, care a promovat, în cadrul Consiliului, respectul și înțelegerea opiniilor exprimate în cadrul CNCSIS, dincolo de funcții și interese, oricare ar fi acestea.

Biografia științifică a domnului IOAN DUMITRACHE este excepțională în domeniul Automaticii și greu va putea fi egalată la nivelul performanței în următorii ani.

Propunerea mea este să-l aplaudăm pe domnul IOAN DUMITRACHE, nu doar ocazional, la împlinirea unei vârste, subliniindu-i succesele științifice și manageriale de excepție,  ci să încercăm un exercițiu de admirație profundă pentru MODELUL uman rarisim în lumea de azi: inteligență superioară dublată de modestie, contribuții științifice la vârf dublate de integritate morală, un OM providențial pentru România academică a ultimelor decenii. La mulți ani, domnule IOAN DUMITRACHE!

Lizica Mihut, 26 august 2020 8:01