[ARĂDENI CE NU TREBUIE UITAȚI] Adriana Chiriță

 

Se întâmplă extrem de rar ca artiștii, fie că sunt pictori sau actori, sculptori sau muzicieni să-și propună ca profesiune de credință, eludarea reflectoarelor și a zgomotului vieții diurne spre a-și construi un univers sui-generis, un univers în care neinițiații și chiar inițiații pătrund cu sfială. Este un sentiment pe care îl am de mai mult de trei decenii cu privire la doamna Adriana Chiriță.

Desigur, nu numai că nu sunt un specialist în Artele Plastice dar am cunoștințe destul de vagi despre desen, grafică, pastel, design. Cu toate că am participat de foarte mulți ani la expozițiile pictorilor și sculptorilor arădeni, mi-am propus să rămân un privitor nelivresc, în stare să se emoționeze, în fața unei opere de artă de certă valoare artistică.
Fac aceste precizări cu gândul de a sublinia, dintru început, admirația pe care o am, de foarte mulți ani, față de doamna Adriana Chiriță, dar și față de regretatul medic Paraschiv Chiriță, doctor în medicină, un erudit, vorbitor de opt limbi străine, inclusiv greaca veche și greaca modernă, o personalitate de excepție. Nu m-a mirat declarația doamnei Adriana Chiriță, că familia a rămas întotdeauna, pe primul loc în biografia sa, în prezent, fiul său Alexandru, fiind un intelectual fin, cu lecturi temeinice dar și un om pe care te poți bizui la bine și la rău, el știind să își introducă în sertarele inimii, oameni de o factură apropiată, care transcend în mod sigur îndeletnicirilor cotidiene.

Revenind la doamna Adriana Chiriță, este importantă precizarea că activitatea artistică este dublată de cea pedagogică, demersuri care se desfășoară și în prezent, de aproape 50 ani neîntrerupți.

Ca artist plastic, doamna Adriana Chiriță a participat la toate manifestările anuale ale Uniunii Artiștilor Plastici filiala Arad, la toate Bienalele de desen ale artiștilor plastici și la  Saloanele republicane de grafică București (1981, 1986, 1987) și nu în ultimul rând la expoziții importante din Bulgaria, Serbia și Ungaria. Lucrările semnate de distinsa doamnă Adriana Chiriță se află în muzeele din Arad și Focșani, precum și în colecții particulare din România, Germania, Ungaria, Belgia, Franța și SUA.

Doamna Adriana Chiriță este și un pedagog de vocație. A predat de-a lungul celor cinci decenii de profesorat la Școala Populară de Artă din Timișoara (1968-1975) și apoi la Școala Populară de Artă din Arad, unde se află la catedră și în prezent: Istoria Artelor, Pictură, Artă Decorativă, Design, Grafică. Ca tehnică de elaborare artistică s-a simțit întotdeauna atrasă de pastel. Descopăr o întreagă bibliografie despre pastel (tehnică, tipuri, hârtie și preparea acesteia, textură, culoare, desen e.tc) pe care o atașez prezentului articol, cu speranța că vor fi și câțiva cititori interesați de această „lume” specială a expresivității pure, în care pigmentul este aplicat direct pe hârtie, deosebindu-se de culorile tradiționale prin imposibilitatea amestecării nuanțelor (peste 200!) pe paleta de culoare.

Având o temeinică pregătire teoretică și mentori providențiali în formația sa ca artist plastic, doamna Adriana Chirița impresionează în lucrările sale, fie că sunt compoziții geometrice nonfigurative sau decorative, peisaje, flori, animale, prin acuratețea desenului dar și prin încărcătura de echilibru și culoare, prin sentimentul de dăruire, fără rezerve, deopotrivă în operele plastice și în activitatea profesorală, găsind întotdeauna cuvântul potrivit în susținerea elevilor săi, de la 10 la 60 ani, fiindu-le întotdeauna un model.

Astăzi, mai mult ca oricând avem nevoie de modele și doamna Adriana Chiriță poate constitui pentru noi toți un model uman, destul de rar întâlnit azi, în care profesionalismul se întâlnește cu generozitatea, temeinicia se întâlnește cu un profund echilibru interior și deasupra acestora o caldă iubire față de semeni ( adolescenți, tineri sau vârstnici), față de marea sa chemare, pictura, dublată de sentimentul unei activități pedagogice ce a însemnat mai mult decât o vocație : o formă de existență.

Portret Foto-Adriana Chirita