Despre EWM și nu numai

Pe bună dreptate vă veți întreba ce reprezintă aceste inițiale și dintru început vreau să precizez că ne referim la Asociația European Women in Mathematics, de fapt o societate științifică internațională a femeilor din 35 de țări din Europa, America de Nord, Asia și Africa, reunite prin pasiunea pentru matematică. O pasiune devenită profesie. Se întâmplă destul de rar ca profesia să fie dublată de pasiune sau, altfel spus, să ajungi la profesie datorită pasiunii și, în aceste cazuri, rezultatele sunt de top!

Mărturisesc că nu am acceptat nici să vorbesc și cu atât mai puțin să scriu despre femei și bărbați ca entități distincte, aflate chiar într-o posibilă discriminare, când ne raportăm la profesie. Când discutăm despre profesioniști, nu are nici o relevanță faptul că sunt bărbați sau femei. Am fost vreme de patru ani unica femeie rector din România și am refuzat orice referire la această situație și nici nu am simțit vreo discriminare, în afara unei regretabile excepții, foarte dure, ce-i drept, dar la care nu doresc să mă refer acum.

Și totuși, iată-mă, pledând pentru această Asociație Europeană a Femeilor în Matematică din cel puțin câteva motive.

Am aflat cu surprindere și ușoară indignare că matematica este o lume preponderent masculină, că prea puține femei se află în poziții de conducere și în instituții performante, că prea puține femei câștigă proiecte naționale și internaționale în domeniul cercetării științifice, că prea puține femei se află în comitetele de redacție ale revistelor științifice de specialitate, că prea puține femei participă la sesiuni științifice, chiar de factură medie, sau că prea puține femei lucrează în colective științifice care efectuează cercetări, în premieră, la înalte standarde în planul inventivității.

Coordonatorul pentru România al EWM este conf. univ. dr. Codruța Stoica, Universitatea „Aurel Vlaicu”, un matematician, să zic, din familie, mama ei fiind o binecunoscută profesoară de matematică, dar care reușește să îngemăneze, în chip fericit, cercetarea în domeniu cu activitatea publică, fiind o neobosită militantă pentru încurajarea femeilor să studieze și să-și dezvolte o carieră în acest domeniu. Problema femeilor în matematică – subliniază conf. univ. dr. Codruța Stoica – nu este doar o dispută între sexe, dimpotrivă, ar trebui să fie de cel mai mare interes pentru întreaga comunitate științifică, pentru că se referă la mecanismele delicate prin care comunitatea își face alegerile, reflectând, uneori, imperfecțiuni și dificultăți în luarea unor soluții neconvenționale. Asociația Europeană a Femeilor în Matematică (EWM) își propune, totodată, creșterea importanței și vizibilității femeilor matematicieni, promovarea comunicării științifice, susținerea cooperării în cadrul Asociației, cooperarea cu grupuri și organizații cu obiective similare, încurajarea participării femeilor matematicieni la întâlnirile EWM, dar și la diverse Conferințe și Școli de vară, consolidarea acțiunilor specifice de încurajare și sprijin pentru femeile care concurează pentru poziții de conducere în domeniul matematicii.

Ca societate științifică, EWM va organiza evenimente, cu scopul de a menține și a consolida vizibilitatea și credibilitatea sa în cadrul comunității matematice dar, în același timp, va propune criterii de evaluare tolerantă față de cariere neconvenționale pentru a conduce la îmbunătățirea dezechilibrului de gen în mediul științific.

România, prin coordonatorul EWM, conf. univ. dr. Codruța Stoica, la nivel național și cu sprijinul membrilor EWM și al altor asociații care susțin femeile în societate, își propune organizarea unor dialoguri și workshop-uri, deopotrivă în învățământul universitar și preuniversitar, cu privire la Matematica și discriminarea, Accesarea de fonduri structurale europene de către femei matematicieni și, nu în ultimul rând, cu referire la Excelența în plan național și internațional a femeilor matematicieni.

Trebuie să recunoaștem că este un program ambițios al EWM România dar știind-o pe colega noastră Codruța Stoica, riguroasă, tenace și consecventă în micile și marile proiecte, nu ne rămâne decât să îi urăm succes!

În rest, să auzim numai de bine!

Lizica Mihuț

Notă lămuritoare

 

Referindu-mă într-un articol precedent la multele ore fizice efectuate de prof. Ionel Barbu, au fost foarte mulți cei care mi-au spus că este necesar să aduc precizări lămuritoare cu privire la orele fizice și la cele convenționale.

Norma didactică a unui cadru didactic universitar, de la asistent la profesor, este alcătuitâ din totalitatea orelor convenționale: 1 oră de curs înseamnă 2 ore convenționale la Licență și 2,5 ore convenționale la Master, iar 1 oră de seminar reprezintă 1 oră de seminar la Licență și 1,5 ore convenționale la Master.

De exemplu, a avea 40 de ore fizice/săptămână înseamnă, de fapt, a avea aproximativ 60 de ore convenționale/săptămână, ceea ce este enorm și exclude posibilitatea de a le efectua la standarde academice de calitate.

Precizăm că, în conformitate cu Legea Educației Naționale, norma didactică a unui profesor universitar este de minim 7 ore convenționale/săptămână, iar Senatul UAV a hotărât ca în universitatea noastră aceasta să fie de 13 ore convenționale/săptămână, ceea ce nu afectează în niciun fel respectarea standardelor de calitate. Aceeași Lizica Mihuț.