UAV, succinte precizări

Precum bine se știe, în ultima perioadă, prof. Ionel Barbu s-a erijat în lider al „bătăliei” pentru respectarea standardelor de calitate dar de către alții, uitând că el însuși nu îndeplinește punctajul minim impus prin  O. M. cu privire la activitatea de cercetare științifică pentru postul pe care îl ocupă și anume de profesor universitar.

            În prezent, prof. Ionel Barbu are 44 (patruzeci și patru !) de ore fizice săptămânal (nu știu câte cursuri și seminarii! ), ceea ce mi se pare incredibil: o medie de 8 – 9 ore pe zi, de luni până vineri!

            Știm că și alți colegi nu îndeplinesc standardele minime pentru postul didactic pe care îl ocupă, dar, îmi place să cred, nu au 44 de ore fizice pe săptămână (cursuri și seminarii ).

Problema nu este să se renunțe la colegii care nu sunt în standarde, pentru că Universitatea „Aurel Vlaicu” are nevoie deopotrivă de toate cadrele didactice dar trebuie depuse uriașe strădanii ca prin eforturi proprii și nu apelând la un coleg sau altul spre a deveni coautor, să se ajungă treptat acolo unde ne dorim cu toții, adică de a avea o activitate științifică conformă cu standardele în vigoare.

            Este bine să se rețină că fără activitate științifică, Universitatea „Aurel Vlaicu” se va transforma în Institut de subingineri, respectiv Institut pedagogic de 3 ani, deorece activitatea știintifică reprezintă o dimensiune fundamentală, sine-qua-non pentru viitorul ei pe termen mediu și lung.

           În rest, să auzim numai de bine!  Lizica Mihut.

Notă

Mâine va apărea: LA MULȚI ANI CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ!