Profil în câteva „linii”: IOAN BIRIȘ

ARQ • 22 mai 2023 • 

Vă mărturisesc dintru început că mă aflu în dificultate, având în față CV-ul de peste 20 de pagini al lui IOAN BIRIȘ, care vădesc contribuții de primă mărime în filosofie (doctorat în 1989) și sociologie (doctorat în 2000). Cu o pregătire temeinică în cele două domenii (absolvent, ca șef de promoție, al Universității clujene cu  media 9,94), dublată de o profundă dedicare studiului, IOAN BIRIȘ s-a construit prin acumulări și elaborări științifice, care l-au impus ca PERSONALITATE DE EXCEPȚIE, un ERUDIT  în  domenii în care este greu să performenzi, un domeniu, pe care l-aș numi al „celor puțini aleși”, în stare să teoretizeze concepte și abstracțiuni, materializându-le într-o operă științifică de anvergură: 11 volume de autor, dintre care unul, în engleză, trei volume în calitate de coordonator, un volum, ca traducător al unui mare filosof de la Oxford, 135 de studii de specialitate, dintre care 50 în limbi străine, lucrări științifice susținute la peste 20 de congrese, conferințe, simpozioane sau școli  de vară internaționale, inclusiv la patru congrese mondiale de filosofie (ce au loc la 5 ani), 600 de citări ale operei sale științifice, potrivit „academia.edu”, cinci granturi internaționale de cercetare (două ca director), cinci granturi științifice naționale (trei ca director).  

Profil în câteva „linii”: IOAN BIRIȘ     

Elev, în clasa a XI-a, la  Liceul „Moise Nicoară”, IOAN BIRIȘ l-a descoperit pe Lucian Blaga, filozoful pe care l-a omagiat, câteva decenii mai târziu, considerându-l „cel mai mare filosof român de până acum”, în cartea  „Lucian Blaga, Conceptele dogmatice” (2020), un demers riguros și inovator, care demonstrează că dogma, din viziunea lui Lucian Blaga, poate fi abordată din perspectivă matematică, ceea ce constituie o abordare profund originală.

Să reținem că referitor la sociologia culturii, IOAN BIRIȘ este un „deschizător de drum”, propunând ca invenții, indicatori de calcul privind influența culturii în funcție de tradiție și inovație. Abordând „partea, ca putere de întreg” în o cartea „Constantin Noica, Holomeria simbolică”(2019), IOAN BIRIȘ îi aduce un omagiu filosofului de la Păltiniș, apreciindu-l ca fiind „al doilea filosof român, ca importanță”.

Înainte de anul 1989, IOAN BIRIȘ era considerat o „eminență cenușie” nu doar ca director al Cabinetului județean de partid, ci și prin faptul că publica încă la începutul anilor ‘80 studii științifice în „Revista de filosofie” (conceptul de totalitate la Hegel, „totalitatea concret-istorică în concepția lui Marx), precum și în volume editate de Academia Română.

Omul de știință IOAN BIRIȘ are har pedagogic, vrăjindu-și auditorul, tânăr sau adult, nu numai prin bogăția și rigoarea informației, ci și prin căldura și fluența expunerii, reușind un fapt rarisim și anume să se facă înțeles în complicate abordări de logică și filosofia științei. M-a surprins modul apropiat, încărcat de reverență, dar și de afecțiune, exprimat de elevii Colegiului „Moise Nicoară”, cu prilejul aniversării a 100 de ani de învățământ în limba română, față de profesorul lor, doar doi ani, dar suficienți să rămână, pentru totdeauna, în memoria lor afectivă. Dar IOAN BIRIȘ este  apreciat nu numai de elevii de la  „Moise Nicoară” și de studenții săi (a fost profesor universitar, șef de departament și decan, la Universitatea de Vest din Timișoara și profesor universitar asociat la cele două universități arădene), ci și de mari personalități în domeniile sale de competență, dintre care amintim doar câteva nume : ION ALUAȘ (considerat mentor), VICTOR SĂHLEANU, ILIE PÂRVU, ACHIM MIHU, ANDREI MARGA, CAMIL POSTELNICU. Dar este important să reținem dincolo de contribuțiile științifice și de binemeritatele premii atribuite de Academia Română și Președinția României, calitățile umane rare, probate de IOAN BIRIȘ: demnitate, loialitate, generozitate, modestie, empatie și profund atașament nu numai față de familie și față de prieteni, ci și pentru OAMENI, în general, la care s-a raportat, de-a lungul anilor, în Nadășul natal sau în marile orașe și instituții din țară și din străinătate, cu sinceritate și profundă înțelegere.

Dar spre a cunoaște personalitatea complexă a lui IOAN BIRIȘ, vă Invit să-i citiți CV-ul, atașat acestui articol, precum și opiniile exprimate de prof. univ. dr. ALEXANDRU VIOREL MUREȘAN (Londra), copilul teribil al logicienilor clujeni, o personalitate apreciată în învățământul universitar arădean și nu numai.

Iar, în finalul Profilului în doar câteva „linii”,  nelipsita urare: SUCCES, în continuare!

Lizica Mihuţ

Intraţi AICI pentru a citi CV-ul profesorului Ioan Biriş şi AICI pentru a citi opiniile exprimate de prof. univ. dr. ALEXANDRU VIOREL MUREȘAN (Londra).