[PROFILE] Prof. MICHAEL SZELLNER

criticarad.ro/17/10/2022

Szellner Michael

Ca întotdeauna, pentru o riguroasă documentare, solicit CV-ul protagonistului. Îl primesc peste câteva zile și descopăr, cu surpridere, că profesorul de fizică al LICEULUI TEORETIC „ADAM MULLER GUTTENBRUNN” și președinte al FORUMULUI DEMOCRAT al GERMANILOR din JUDEȚUL ARAD este licențiat și în informatică aplicată, dar are multe alte specializări, aparent fără nicio legătură între ele, însă în subtext, ele se reunesc, relevând o personalitate complexă, de excepție.
Astfel, a fost aproape 2 ani, înainte de facultate, lăcătuș-mecanic la Întreprinderea de vagoane și a absolvit de-a lungul anilor, obținând o diplomă/ atestare ca muzician instrumentist (chitară, acordeon, trombon), traducător și interpret de limbă germană, terapeut în Terapii complementare, formator și formator de formatori, expert în educație, consilier în dezvoltare personală, expert evaluator.

Dialogul cu MICHAEL SZELLNER este destins și colocvial, impregnat de un umor fin, de cea mai bună calitate.

Întrebându-l cine este OMUL, MICHAEL SZELLNER, din spatele acestor multe specializări, răspunsul vine prompt: „suma a ceea ce am făcut/ fac și încă un pic, o suprapunere, care transcende ansamblul componentelor, găsindu-se în fiecare din aceste activități „părți” ale întregului”.

L-am cunoscut pe MICHAEL SZELLNER, cu ani în urmă, când era director al LICEULUI TEORETIC „ADAM MULLER GUTTENBRUNN” (2002-2010) și director educativ (1999-2002),

o perioadă fastă a școlii, aflată între elitele unităților arădene de învățământ.
MICHAEL SZELLNER consideră că un director de școală trebuie să aibă „viziune, perseverență și consecvență”, să dezavueze lingușirile venite din partea colegilor sau din afara acestora și să probeze o atitudine demnă, onestă, elegantă, întotdeauna, colegială. Cât despre învățământul de astăzi, MICHAEL SZELLNER crede că este „denaturat și nu mai corespunde scopului inițial, arătându-se a fi formă fără fond prin criteriile/ standardele impuse, deopotrivă, elevilor, familiei, profesorilor, școlii în general. Optimist fiind, MICHAEL SZELLNER este convins că învățământul se poate „autovindeca”, deoarece este un organism viu, cu condiția unei abordări realiste, care, deși bazată pe tradiție, să aibă în atenție, la modul profund, un viitor previzibil apropiat, precum și un viitor mediu.

Desigur, dialogul cu MICHAEL SZELLNER este interesant , uneori fascinant, cu trimiteri la modele de „ieri și de azi”,

la experiențe personale ca profesor de fizică, neuitând să amintească mari fizicieni, care au fost și mari muzicieni instrumentiști, la teste date elevilor, cu rezultate confirmate după un deceniu și jumătate, la mândria de a avea discipoli și de a fi fost discipol, la învățarea limbilor străine, printr-un fundal discret de muzică, la înțelegerea științelor, în general, prin metode, ce antrenează o parte a emisferei creierului etc.

Îi propun lui MICHAEL SZELLNER să discutăm despre activitatea FORUMULUI DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN JUDEȚUL ARAD, al cărui președinte este din anul 1993. În calitate de consilier municipal (1992-2000), a inițiat și a contribuit la desfășurarea unor importante proiecte civice, care s-au finalizat prin înființarea a 8 Centre de zi pentru vârstnici, a unor ateliere protejate la două dintre liceele industriale arădene, a unui atelier de tehnică medicală la Spitalul Județean, precum și ladotarea Grupului de pompieri „Vasile Goldiș” și la primirea unor autobuze și tramvaie, extrem de necesare pentru urbea noastră.

În calitate de președinte al FORUMULUI DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN JUDEȚUL  ARAD și-a propus revigorarea învățământului în limba germană, precum și a activităților culturale anuale,

a obiceiurilor și tradițiilor comunității germane (Fasching, Kerwei, Advent), „întreținerea” unui ansamblu folcloric, care a inițiat Festivalul Minorităților, preluat de administrația locală, dar cea mai importantă realizare este cumpărarea unui sediu pentru Forum și, mai ales, construirea,  în curtea acestuia, a unui CĂMIN CULTURAL, cu 120 de locuri, care ființa în Aradul Nou, încă în anul 1920 („Căminul Cultural de Tineret”), dar a fost înstrăinat de regimul comunist.

Construirea acestui Cămin Cultural din fonduri publice (Consiliul pentru Minorități al Parlamentului României), cu scenă, precum cea a Teatrului de Marionete, constituie un PROIECT EXCEPȚIONAL,

ce, sperăm, va fi finalizat anul viitor (2023), când se vor împlini 300 de ani de la colonizarea șvabilor în Aradul Nou. MICHAEL SZELLNER precizează că în acest Cămin Cultural se vor putea desfășura activități ale elevilor LICEULUI TEORETIC „ADAM MULLER GUTTENBRUNN” , care nu are un asemenea spațiu, ci utilizează Sala de sport și pentru evenimente culturale.MICHAEL SZELLNER menționează, cu evidentă mândrie, că „Școala germană din Aradul Nou” a fost înființată, conform documentelor de Arhivă, în anul 1725, împlinind în anul 2025, trei secole de existență, fiind „CEL MAI VECHI LICEU DIN ARAD”.

Este o șansă pentru LICEUL TEORETIC “ ADAM MULLER GUTTENBRUNN” că președintele FORUMULUI DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN JUDEȚUL ARAD este dascăl, prin excelență, școala nereprezentând doar o profesie, ci o „MISIUNE”, ce reunește, cu evidență, DEMNITATE, RESPONSABILITATE , GENEROZITATE.