MOMENT ANIVERSAR de EXCEPȚIE. FELICITĂRI, Facultatea de Teologie Ortodoxă!

MOMENT ANIVERSAR de EXCEPȚIE. FELICITĂRI, Facultatea de Teologie Ortodoxă!

Este important să subliniem că „Momentul aniversar” a avut trei părți: Colinde interpretate de Corul bărbătesc „Atanasie Lipovan” și de Corul mixt „Sfântul Maxim Mărturisitorul”, iar între acestea rememorarea personalități aproape necunoscute a lui ILARION FELEA, mentorul spiritual al Facultății arădene de Teologie Ortodoxă. Arestat de trei ori, sfârșind în temnița de la Aiud, în anul 1961, în chinuri groaznice, Ilarion Felea este un martir al credinței, ce va fi canonizat în anul 2025. Astăzi, într-o lume măcinată de impostură și înțesată la vârf de non-valori, avem nevoie, mai mult ca oricând, de modele autentice, la care să ne raportăm, spre a nu ne pierde în apele călduțe ale mediocrității. Prezentarea sobră și profund documentată, realizată de prof.univ.dr. C. IOJA, decanul Facultății, s-a referit la Ilarion Felea, „preotul, teologul, mărturisitorul“. Astfel, au fost înfățișate, cu admirație și emoție,  date biografice definitorii, dar și contribuția lui Ilarion Felea, ca teolog, precum și profesiunea de credință, „mărturisirea“ sa, ce poate constitui un memento pentru noi toți, şi anume „de a ne ține făgăduința”, de a nu trăda credința în Dumnezeu, asumându-ne oricare dintre sacrificii, și chiar sacrificiul suprem. Lecția copleșitoare de slujire a lui Dumnezeu oferită prin rememorare personalității lui Ilarion Felea s-a îngemânat, într-un mod cu totul special, cu Concertul de colinde ale Corurilor bărbătesc și mixt, desfășurat sub genericul  „COLIND STRĂBUN“, colinda fiind, precum remarca părintele decan, un patrimoniu bisericesc și cultural al poporului român“.

Conf.univ. MIRCEA BUTA trebuie aplaudat nu numai pentru cele trei decenii de trudă pentru realizarea Concertelor de colinde ale Facultății de Teologie Ortodoxă, ci și pentru că a identificat un continuator de vocație și anume lector univ. dr. TIBERIU ARDELEAN, un tânăr nu numai hărăzit pentru muzică bisericească, prin vocea sa „de aur”, dar care trebuie apreciat și pentru modul interesant, întotdeauna cu elemente de noutate, dar, în același timp, riguros, calități probate prin elaborarea predicilor duminicale, la Catedrala Veche.

Prezența celor doi ierarhi ai Arhiepiscopiei Aradului, ÎPS TIMOTEI (care a susținut o alocuțiune) și PS EMILIAN au conferit greutate evenimentului, relevând, mai mult ca oricând susținerea Facultății de Teologie, ceea ce înseamnă enorm pentru profesorii și studenții teologi, dar și pentru instituția în sine, ce s-a impus, prin înaltă ținută academică, în conclavul învățământului teologic românesc. FELICITĂRI TUTUROR celor implicați, dar, în special, părintelui decan C. IOJA și, nu în ultimul rând, inimosului lector univ. dr. ALBU FILIP, cu merite incontestabile în organizarea impecabilă a acestui eveniment, ce va rămâne neșters  în memoria noastră afectivă.

Lizica Mihuţ