INTERVIU JA. Ana-Maria Dragoș, vicepreședintele Forumului Colaborării și Prieteniei Româno-Chineze: „Dorința de a face ceva constructiv nu s-a stins”

O discuție cu Ana Maria Dragoş despre viitorul relațiilor cu China, acțiunile care vor avea loc în acest an sub organizarea forumului şi despre relaţia de prietenie cu Lizica Mihuţ, ce durează de ani.

Doamnă Ana-Maria Dragoș, vă invit la un dialog în calitate de vicepreședinte al Forumului Colaborării și Prieteniei Româno-Chineze, cu precizarea că este prima dată când acordați un interviu în această calitate.

ANA MARIA DRAGOŞ: Fac precizarea dintru început că niciun membru al forumului nu activează pe plan politic. Acesta a fost unul dintre criteriile care au stat la baza înființării acestuia și a selectării membrilor. Acest fapt nu reprezintă un impediment în crearea legăturilor între România și China. După cum se cunoaște, la activitățile organizate de forum au fost alături de noi factori politici importanți ai lumii politice internaționale și naționale: 3 ambasadori ai Republicii Populare Chineze, diplomați, primarii Municipiului Arad și Oraşului Pecica, reprezentanți ai Guvernului României, ai Parlamentului României, ai Consiliului Local Municipal Arad, cât și ai Consiliului Județean Arad.

Dezideratul Forumului este, prin excelență, unul în plan cultural?

ANA MARIA DRAGOŞ: În primul rând, în plan cultural și nu numai. Preocuparea noastră este legată de cultura și civilizația chineză, care de 6.000 de ani au contribuit în mod fundamental la istoria umanității.

Vă rog să nuanțați puțin trimiterile la activitatea Forumului în discuție.

ANA MARIA DRAGOŞ: Legăturile culturale și istorice pe care le-au avut, de-a lungul timpului, România și China au făcut obiectul cercetării și studiului celor mai importanți intelectuali ai Aradului, care au aderat la această idee și au participat cu articole și studii la cele 5 ediții ale Simpozionului „Cultura și Civilizația Chineză. Dialoguri culturale româno-chineze” (se află în pregătire ediția a VI-a a Simpozionului, ce va avea loc în noiembrie, potrivit unei frumoase tradiții instituite deja). Aceste articole și studii au conturat până în prezent 3 volume, peste 400 de pagini fiecare, în fapt, strădanii ale acestor importanți intelectuali arădeni, devenite contribuții cu privire la varii domenii abordate: istorie, literatură, filosofie, psihologie, medicină, învățământ, economie.

Se cuvine să aducem mulțumiri Primăriei Arad care, prin Centrul Municipal de Cultură, a finanțat toate cele cinci ediții ale Simpozionului, precum și cele 3 apariții editoriale, cu precizarea că este vorba despre promovarea unor remarcabile contribuții ale arădenilor care vor rămâne prin scris, ca abordare a unei problematici largi, privind cultura și civilizația românească în dialog cu cea chineză.

Se știe că președintele Forumului Colaborării și Prieteniei Româno-Chineze este doamna prof.univ.dr. Lizica Mihuț. Cum a început această colaborare?

ANA MARIA DRAGOŞ: Colaborarea cu doamna Lizica Mihuț a început cu multi ani în urmă, când, în calitate de manager al Centrului Cultural Județean Arad, am susținut proiectele Universității Aurel Vlaicu, al cărei rector era doamna Lizica Mihuț, autor a 5 cărți apărute la prestigioasa Editură a Academiei Române. În urma participării la implementarea proiectelor și lansarea cărților, s-a creat și întărit o relație bazată în primul rând pe încredere și respect. Aceasta s-a întărit în continuare, iar când drumurile s-au „despărțit” de instituțiile pe care le-am condus, am constatat că dorința de a contribui, fiecare cu expertiza sa, de a face ceva constructiv și benefic pentru județul Arad, nu s-a stins ci, dimpotrivă, a dobândit noi „paliere” de colaborare, benefică unei largi colectivități.