Jurnalist arădean, invitat într-o vizită de documentare în China

Ambasada Republicii Populare Chineze la București a invitat doi jurnaliști din România într-o vizită de documentare în Republica Popu­lară Chineză. Aceștia vor face parte dintr-o delegație europeană care va lua contact cu elemente de cultu­ră și civilizație chineză, respectiv cu marile proiecte derulate de statul chinez.
Unul dintre cei doi jurnaliști in­vitați este arădeanul Andrei Ando, director general al Centrului Me­dia West. Acesta a confirmat participarea în cadrul evenimentului care va avea loc în luna mai.
Președintele Casei Româno-Chineze Arad, prof. univ. dr. Lizica Mihuț, a apreciat nominalizarea fă­cută și alegerea Ambasadei. „Ini­ția­tiva Ambasadei Republicii Popu­lare Chineze, de a oferi unor lideri de opinie din România posibilitatea cunoașterii la fața locului a me­canismelor de dezvoltare chinezești este remarcabilă! Mă bucur că un arădean, Andrei Ando, a fost ales de Ambasadă să fie unul dintre reprezentanții României în această delegație. Este o alegere onorantă și pentru Arad. Sunt convinsă că ac­tivitatea Casei Româno-Chineze din orașul nostru este apreciată la nivelul Ambasadei, pentru că suntem o filială activă și foarte prezentă în viața publică locală”, a subliniat d-na Lizica Mihuț.
„Faptul că am fost nominalizat ca unul dintre reprezentanții Ro­mâ­niei în această delegație mă ono­rează în mod deosebit. Centrul nostru media editează cea mai im­portantă televiziune regională din România, un ziar săptămânal și un ziar cotidian, și probabil că acest cri­teriu a fost luat în considerare. Voi participa în această delegație alături de o jurnalistă de la Radio Ro­mânia”, a declarat Andrei Ando.
Toate cheltuielile de transport, cazare și masă ale delegației europene sunt susținute de statul chinez.
 
Monografia Aradului  în limba chineză, editată în mai
 
Filiala din Arad a Casei Româ­no-Chineze va edita, în cursul lunii mai, monografia Aradului în limba chi­neză! Proiectul a fost finanțat de Centrul Municipal de Cultură, ins­ti­tuție publică în subordinea Pri­mă­riei Arad. Este al doilea proiect de anvergură câștigat de Casa Ro­mâ­no-Chineză Arad, care a dezvol­tat un parteneriat remarcabil cu autoritățile locale.
„Ne-am propus să lansăm aceas­tă Monografie într-un cadru special. Vom organiza un eveniment impor­tant, fiindcă, la rândul său, acesta este un moment important în viața comunității noastre. Aradul se prezintă Chinei, prin intermediul aces­tei monografii. Oamenii de afaceri, posibilii investitori, turiștii, în ge­ne­ral toți cei care au aflat până acum doar de pe internet despre orașul nostru, vor avea la îndemână un instrument de lucru bogat ilustrat, bine documentat, care oferă o privire generală asupra Aradului”, a declarat președintele Casei Româ­no-Chineze Arad, prof. univ. dr. Li­zica Mihuț.
Editarea unei Monografii a Ara­dului în limba chineză este o premieră. Ea va fi tipărită de Editura Mi­rador, într-o ediție îngrijită de scriitorul Ioan Matiuț. Casa Ro­mâ­no-Chineză pregătește traducerea unei cărți de poezii în limba chineză, oferită publicului chinez prin in­termediul onorant al Radio Chi­na Internațional.
„Aradul avansează în relația cu China. Ne propunem să creăm aici un pol cultural important și asta se constată ușor urmărind proiectele noastre. Începând de anul trecut, construim sistematic această relație, o dezvoltăm, am stabilit un ca­len­dar bogat de evenimente de ca­litate. Mă bucură în mod deosebit că administrația Aradului, Primăria și Consiliul Județean, sunt partenerii noștri în acest proiect deosebit”, a accentuat președintele Ca­sei Româno-Chineze Arad, prof. univ. dr. Lizica Mihuț.
Sursa: vestic.ro