COMENTARIU CU PRIVIRE LA UN ARTICOL APĂRUT ÎN PRESA ARĂDEANĂ DESPRE LICEUL GERMAN ARĂDEAN

Fără îndoială, Liceul german reprezintă un PUNCT DE REPER în învățământul arădean, cu o frumoasă tradiție, dobândită în timp, prin STRĂDANIILE, deopotrivă, ale CONDUCERILOR, ale ELEVILOR și, desigur, ale CADRELOR DIDACTICE.

Și, totuși, există o situație pe care o semnalez după îndelungi chibzuiri, cu speranța de a deveni un memento pentru educația la timpul prezent.

În mod regretabil, situația, pe care o găsesc inadmisibilă, continuă la Liceul german arădean. Astfel, la o clasă a VI-a, trei profesori le predau chiar copiilor lor. Doi dintre profesori sunt impecabili în plan deontologic. O profesoară, însă, are AMBIȚIA de a-și vedea odrasla pe locul l la clasă, la concursuri etc. Elevii clasei au învățat deja să o lingușească pe fata profesoarei de germană spre a ajunge, astfel, la sufletul mamei, o profesoară, altminteri, onorabilă, dar tributară unui limbaj „bolovănos”, adesea violent. Așa se întâmplă că limba germană nu se învață cu plăcere, ci dimpotrivă!!!

Iată o temă de reflecție pentru conducerea școlii.

Lizica Mihuţ