Arhiva lunii aprilie 2016

Dragi prieteni,

În numele Casei Româno-Chineze, filiala Arad,
Vă doresc tuturor,
Sărbători binecuvântate cu liniște, armonie și nesperate împliniri alături de cei apropiați și loiali.

În rest, să auzim numai de bine!
Lizica Mihuț

Pe scena Teatrului arădean, o premieră pe țară, Bull, de Mike Burtlett

Ideea de a-l invita pe Bobi Pricop să regizeze un spectacol la Arad este lăudabilă, și cu atât mai salutară cu cât propunerea a constituit-o un text al lui Mike Burtlett, reprezentat întâia dată în România, la trei ani de la premiera sa din Sheffield. Tânărul autor al piesei (născut în 7 octombrie 1980, la Oxford) este unul dintre cei mai în vogă dramaturgi contemporani, jucat cu succes la Londra dar și la New York sau la Sidney. Spectacolele pieselor lui Mike Burtlett sunt consemnate pe spații largi în importante publicații de pe trei continente, iar Premiul Laurence Olivier Award, primit în anul 2002, îl consacră definitiv ca unul dintre cei mai importanți dramaturgi contemporani.

Piesa sa, Bull, este foarte bine scrisă, plasându-și acțiunea în actualitate, într-o zonă ce putea să devină o melodramă (reducerea de personal într-o companie!) dar autorul o ferește, în mod deliberat, de această posibilă capcană, problematizând cu franchețe situații limită ale lumii de azi, de pretutindeni: pierderea locului de muncă și incertitudinea de a găsi un altul, în viitor; eliminarea „celui mai bun” prin uneltirea colegilor de muncă, minându-se, în acest fel, meritocrația; hărțuirea și victimizarea practicată între colegi; supunerea înaintea unui singur „zeu”, și anume instinctul de conservare; eșuarea în viața de familie și, nu în ultimă instanță, alienarea omului aflat sub amenințarea unui șef sau a unor colegi cinici și necruțători.

Am citit cu reală plăcere textului lui Mike Burtlett și ceea ce mi se pare foarte important de semnalat este că acesta a fost gândit nu numai ca literatură dramatică – deci Cuvânt, ci și ca spectacol – Acțiune, respectiv Combustie Interioară – marcate prin replici scurte și aparent simple, prin dialog sacadat, prin numeroase puncte de suspensie, prin tăceri și prelungiri silențioase după replici aparent banale dar încărcate de varii înțelesuri, și prin o anume presiune ce domină scena în dialogul între personaje.

Regizorul Bobi Pricop nu a optat pentru această posibilă combustie interioară, ci a gândit un spectacol de o admirabilă austeritate, propunând un desen teatral (sprijinit de inspirata scenografie a Velicăi Panduru)  elaborat cu migală și rigurozitate. Bobi Pricop știe „să ridice” și să facă un spectacol „să stea în picioare”, izbutind cu un minim de mijloace teatrale să creeze o lume, ce are ca puncte de reper cinismul, delațiunea, trădarea. Mărturisesc că mi-ar fi plăcut ca regizorul să își propună să găsească „calea spre inimi”, desigur, nu spre melodramă, ci măcar cu vagi trimiteri emoționale. Or, spectacolul este rece, auster, cu o discutabilă  teatralitate.

Cele patru personaje ale piesei întruchipează în „cheia” propusă de regizor, destine aflate în situații limită, chiar dacă impresia este de liniaritate a „construcției scenice”.  Ovidiu Ghiniță este, cu evidență, cel mai bun „interpret” în spectacol, realizându-și rolul de boss (Carter), cu inteligență și franchețe, reușind să fie, prin atitudine și subtile nuanțe, un cinic „în afară de orice concurs”, ca să îl parafrazez pe Titu Maiorescu.

Bine distribuită în rolul Isobel, actrița Carmen Vlaga Bogdan a fost convingătoare, reușind să pară un „sloi de gheață” (cum o consideră Thomas) și să domine scena, mai puțin însă „să comunice” ceea ce semnala Carter, și anume că „se folosește de felul cum arată ca să-și ascundă o doză de nesiguranță”. Isobel, împreună cu Tony, uneltesc împotriva lui Thomas, impunând în cele din urmă eliminarea acestuia. Andrei Elek, în rolul lui Tony, a fost personajul „buldozer”, de fapt, „Tony buldozer”, cum îl numea Thomas, poate un Carter în devenire dar, din punctul meu de vedere, actorul nu a reușit să transmită decât în parte cinismul celui care își elimină „colegul”, fără să mimeze măcar câteva umbre de regret. În sfârșit, rolul lui Thomas a fost intepretat (la premiera de sâmbătă) de către Alex Mihăescu, aflat la prima colaborare cu Teatrul arădean, în calitate de actor, dar cunoscut publicului nostru ca regizor al spectacolului Tăietura, deMark Ravenhill Să reținem că interpretul lui Thomas (la premiera de duminică) a fost actorul Alex Mărgineanu, pe care nu l-am văzut încă în spectacol. Astfel, Thomas, în interpretarea lui Alex Mihăescu, a fost un personaj complex, alcătuit dintr-un „aluat” în care se amestecă, nu fără dificultate, umilința cu revolta, naivitatea cu dezamăgirea, suspiciunea cu necruțătoarea trădare de către cei doi „colegi”. Credem că i-au reușit mai puțin scenele din final, de vină fiind, nu știm, dacă regizorul sau interpretul, scenele în discuție probând o teatralitate îngroșată și neavenită.

În concluzie, o propunere regizorală –la care nu subscriem în totalitate dar care este profund articulată și interesantă în sine – a unui dramaturg, pe care îl dorim, în continuare, reprezentat pe scena Teatrului arădean și anume, Mike Bartlett!

 

Lizica Mihuț

[envira-gallery id=”2330″]

foto: arq.ro

Jurnalist arădean, invitat într-o vizită de documentare în China

Ambasada Republicii Populare Chineze la București a invitat doi jurnaliști din România într-o vizită de documentare în Republica Popu­lară Chineză. Aceștia vor face parte dintr-o delegație europeană care va lua contact cu elemente de cultu­ră și civilizație chineză, respectiv cu marile proiecte derulate de statul chinez.
Unul dintre cei doi jurnaliști in­vitați este arădeanul Andrei Ando, director general al Centrului Me­dia West. Acesta a confirmat participarea în cadrul evenimentului care va avea loc în luna mai.
Președintele Casei Româno-Chineze Arad, prof. univ. dr. Lizica Mihuț, a apreciat nominalizarea fă­cută și alegerea Ambasadei. „Ini­ția­tiva Ambasadei Republicii Popu­lare Chineze, de a oferi unor lideri de opinie din România posibilitatea cunoașterii la fața locului a me­canismelor de dezvoltare chinezești este remarcabilă! Mă bucur că un arădean, Andrei Ando, a fost ales de Ambasadă să fie unul dintre reprezentanții României în această delegație. Este o alegere onorantă și pentru Arad. Sunt convinsă că ac­tivitatea Casei Româno-Chineze din orașul nostru este apreciată la nivelul Ambasadei, pentru că suntem o filială activă și foarte prezentă în viața publică locală”, a subliniat d-na Lizica Mihuț.
„Faptul că am fost nominalizat ca unul dintre reprezentanții Ro­mâ­niei în această delegație mă ono­rează în mod deosebit. Centrul nostru media editează cea mai im­portantă televiziune regională din România, un ziar săptămânal și un ziar cotidian, și probabil că acest cri­teriu a fost luat în considerare. Voi participa în această delegație alături de o jurnalistă de la Radio Ro­mânia”, a declarat Andrei Ando.
Toate cheltuielile de transport, cazare și masă ale delegației europene sunt susținute de statul chinez.
 
Monografia Aradului  în limba chineză, editată în mai
 
Filiala din Arad a Casei Româ­no-Chineze va edita, în cursul lunii mai, monografia Aradului în limba chi­neză! Proiectul a fost finanțat de Centrul Municipal de Cultură, ins­ti­tuție publică în subordinea Pri­mă­riei Arad. Este al doilea proiect de anvergură câștigat de Casa Ro­mâ­no-Chineză Arad, care a dezvol­tat un parteneriat remarcabil cu autoritățile locale.
„Ne-am propus să lansăm aceas­tă Monografie într-un cadru special. Vom organiza un eveniment impor­tant, fiindcă, la rândul său, acesta este un moment important în viața comunității noastre. Aradul se prezintă Chinei, prin intermediul aces­tei monografii. Oamenii de afaceri, posibilii investitori, turiștii, în ge­ne­ral toți cei care au aflat până acum doar de pe internet despre orașul nostru, vor avea la îndemână un instrument de lucru bogat ilustrat, bine documentat, care oferă o privire generală asupra Aradului”, a declarat președintele Casei Româ­no-Chineze Arad, prof. univ. dr. Li­zica Mihuț.
Editarea unei Monografii a Ara­dului în limba chineză este o premieră. Ea va fi tipărită de Editura Mi­rador, într-o ediție îngrijită de scriitorul Ioan Matiuț. Casa Ro­mâ­no-Chineză pregătește traducerea unei cărți de poezii în limba chineză, oferită publicului chinez prin in­termediul onorant al Radio Chi­na Internațional.
„Aradul avansează în relația cu China. Ne propunem să creăm aici un pol cultural important și asta se constată ușor urmărind proiectele noastre. Începând de anul trecut, construim sistematic această relație, o dezvoltăm, am stabilit un ca­len­dar bogat de evenimente de ca­litate. Mă bucură în mod deosebit că administrația Aradului, Primăria și Consiliul Județean, sunt partenerii noștri în acest proiect deosebit”, a accentuat președintele Ca­sei Româno-Chineze Arad, prof. univ. dr. Lizica Mihuț.
Sursa: vestic.ro

„Aradul se prezintă Chinei”

Filiala din Arad a Casei Româno-Chineze va edita, în cursul lunii mai, Monografia Aradului în limba chineză! Proiectul a fost finanțat de Centrul Municipal de Cultură, instituție publică în subordinea Primăriei Arad. Este al doilea proiect de anvergură câștigat de Casa Româno-Chineză Arad, care a dezvoltat un parteneriat remarcabil cu autoritățile locale.

Editarea unei Monografii a Aradului în limba chineză este o premieră. Ea va fi tipărită de Editura Mirador, într-o ediție îngrijită de scriitorul Ioan Matiuț. Casa româno-Chineză pregătește traducerea unei cărți de poezii în limba chineză, oferită publicului chinez prin intermediul onorant al Radio China Internațional.

„Ne-am propus să lansăm această Monografie într-un cadru special. Vom organiza un eveniment important fiindcă, la rândul său, acesta este un moment importat în viața comunității noastre. Aradul se prezintă Chinei prin intermediul acestei monografii. Oamenii de afaceri, posibilii investitori, turiștii, în general toți cei care au aflat până acum doar de pe internet despre orașul nostru, vor avea la îndemână un instrument de lucru bogat ilustrat, bine documentat, care oferă o privire generală asupra Aradului.

De asemenea semnalăm apariţia unui nou număr al revistei Ambasadei şi al Casei Româno-Chineze şi unde se regăseşte un articol care, iată, se referă la Casa Româno-Chineză din Arad. Este vorba despre Premiile de excelenţă în cultură şi se află aici Glad Varga, care a primit premiul din partea Casei Româno-Chineze şi, desigur, Ioan Matiuţ şi cu mine, care i-am înmânat acest premiu cu prilejul GALEI ARQ”, a punctat președintele Casei Româno-Chineze Arad, prof. univ. dr. Lizica Mihuț.

[envira-gallery id=”2331″]

Sursa: arq.ro

Două proiecte de excepție realizate de Casa Româno-Chineză Arad

Filiala Arad a Casei Româno-Chineze „crește văzând cu ochii”, ca rezultat al unei activități remarcabile și susținute a conducerii sale. Într-o conferință de presă susținută ieri la sediul filialei din apropierea Bisericii roșii, prof. univ. dr. Lizica Mihuț, președinta CRC Arad, a enumerat câteva din aceste realizări mai mult decât lăudabile. „Ne-am propus să lansăm în cursul lunii mai monografia Aradului în limba chineză, proiect finanțat de primărie prin Centrul Cultural Municipal. Prin această monografie a cărei lansare va fi organizată ca un eveniment deosebit Aradul se prezintă Chinei ca oportunitate deosebită pentru oamenii de afaceri chinezi, pentru turiști și pentru toți locuitorii chinei care vor să afle lucruri noi despre noi”, a spus Lizica Mihuț.

O altă realizare deosebită este proiectul prin care Ambasada în România a Republicii Populare Chineze, în colaborare cu CRC Arad, lansează un concurs în urma căruia în fiecare an un arădean care promovează cultura și civilizația chineză va vizita China. „Acest concurs îl va desemna pe arădeanul care va vizita China în 2017, întrucât în acest an ambasada a nominalizat deja un jurnalist care va pleca în China în luna mai; este vorba despre Andrei Ando”, a spus Lizica Mihuț.

Președinta CRC Arad a enumerat tot ca pe o realizare deosebită deschiderea cursurilor de limba chineză la Universitatea de Vest Vasile Goldiș. „Noi, Casa Româno-Chineză Arad, salutăm inițiativa deschiderii de cursuri de limbă chineză la UVVG. Inițiativa UVVG merită tot respectul întrucât crează o punte în plus pentru o mai bună cunoaștere reciprocă”, a spus Lizica Mihuț.

Alături de Lizica Mihuț s-au aflat, ca de obicei, doi dintre cei mai valoroși colaboratori ai săi: Lajos Notaros și Ioan Matiuț, ambii având contribuții demne de laudă în acest proiect tot mai accelerat care este Casa Româno-Chineză Arad.

Sursa: glsa.ro

Andrei Ando va reprezenta România în cadrul unei delegații europene, invitată în China

Ambasada Republicii Populare Chineze la București a invitat doi jurnaliști din România într-o vizită de documentare în Republica Populară Chineză. Aceștia vor face parte dintr-o delegație europeană care va lua contact cu elemente de cultură și civilizație chineză, respectiv cu marile proiecte derulate de statul chinez.

Unul dintre cei doi jurnaliști invitați este arădeanul Andrei Ando. Acesta a confirmat participarea în cadrul evenimentului care va avea loc în luna mai.

Președintele Casei Româno-Chineze Arad, prof. univ. dr. Lizica Mihuț, a apreciat nominalizarea făcută și alegerea Ambasadei: „Inițiativa Ambasadei Republicii Populare Chineze, de a oferi unor lideri de opinie din România posiblitatea cunoașterii la fața locului a mecanismelor de dezvoltare chinezești este remarcabilă! Mă bucur că un arădean, Andrei Ando, a fost ales de Ambasadă să fie unul dintre reprezentanții României în această delegație. Este o alegere onorantă și pentru Arad. Sunt convinsă că activitatea Casei Româno-Chineze din orașul nostru este apreciată la nivelul Ambasadei, pentru că suntem o filială activă și foarte prezentă în viața publică locală”, a subliniat Lizica Mihuț.

„Faptul că am fost nominalizat ca unul dintre reprezentanții României în această delegație mă onorează în mod deosebit. Centrul nostru media editează cea mai importantă televiziune regională din România, un ziar săptămânal și un ziar cotidian, și probabil că acest criteriu a fost luat în considerare. Voi participa în această delegație alături de o jurnalistă de la Radio România”, a declarat Andrei Ando.

sursa: newsar.ro

Orașul nostru, mai aproape de China prin Monografia Aradului editată și în limba chineză

Filiala din Arad a Casei Româno-Chineze va edita, în cursul lunii mai, Monografia Aradului în limba chineză! Proiectul a fost finanțat de Centrul Municipal de Cultură, instituție publică în subordinea Primăriei Arad. Este al doilea proiect de anvergură câștigat de Casa Româno-Chineză Arad, care a dezvoltat un parteneriat remarcabil cu autoritățile locale.

„Ne-am propus să lansăm această Monografie într-un cadru special. Vom organiza un eveniment important, fiindcă, la rândul său, acesta este un moment importat în viața comunității noastre. Aradul se prezintă Chinei, prin intermediul acestei monografii. Oamenii de afaceri, posibilii investitori, turiștii, în general toți cei care au aflat până acum doar de pe internet despre orașul nostru, vor avea la îndemână un instrument de lucru bogat ilustrat, bine documentat, care oferă o privire generală asupra Aradului”, a declarat președintele Casei Româno-Chineze Arad, prof. univ. dr. Lizica Mihuț.
Editarea unei Monografii a Aradului în limba chineză este o premieră. Ea va fi tipărită de Editura Mirador, într-o ediție îngrijită de scriitorul Ioan Matiuț. Casa româno-Chineză pregătește traducerea unei cărți de poezii în limba chineză, oferită publicului chinez prin intermediul onorant al Radio China Internațional.
Lajos Notaros, consilier al președintelui Casei Româno-Chineze Arad, a declarat că aceasta Monografie va face cunoscut Aradul în China, lucru foarte important pentru dezvoltarea turismului în orașul nostru, aspect la care încă, din păcate, stăm destul de slab.

Arad monográfiája kínai nyelven

A Román–kínai Ház aradi tagozatának elnöke, Lizica Mihuț sajtótájékoztatón mondta el, hogy Arad monográfiáját lefordítják kínai nyelvre. Azért is tartják jó ötletnek a kiadvány megvalósítását, mert fellendíthetné Arad turizmusát – kínai turistából mindenhol sok van. „Arad bemutatkozik Kínának a monográfia által. Üzletemberek, befektetők és turisták, általában véve mindenki, aki eddig csak interneten láthatta városunkat szép, gazdagon illusztrált kiadványt kaphat kezébe” – nyilatkozta Lizica Mihuț.
Szintén a sajtótájékoztatón hangzott el még egy érdekesség. A Kínai Népköztársaság Bukaresti Nagykövetsége két romániai újságírót küld Kínába két hétre, teljes ellátást biztosítva. Ők egy európai delegáció tagjai lesznek, akiknek bemutatják Kína kultúráját és civilizációját, valamint az állam jelenlegi, fontosabb projektjeit. A tulajdonképpeni érdekesség az, hogy aradi vonatkozása is van a tervnek, hiszen az egyik kiválasztott küldött Andó András, a Media West Központ vezérigazgatója. Indulás előtt még tartanak egy sajtótájékoztatót, melyben bővebben beszámolnak a várható programról és a feltételekről. Egyelőre annyit árultak el, hogy a részvevőknek egy év alatt publikálniuk kell egy, a kínai történelemmel vagy kultúrával kapcsolatos kötetet.
„A tény, hogy Románia egyik képviselőjének jelöltek rendkívüli módon megtisztel. Médiaközpontunk Románia legfontosabb regionális televízióját, egy hetilapot és egy napilapot szerkeszt. Valószínűleg ez volt a kritérium, ami alapján szóba jöhettem. A Radio România egyik szerkesztőjével képviseljük majd Romániát Kínában” – nyilatkozta Andó András.

Dragi prieteni,

Având în vedere că ne aflăm în plină campanie electorală, vă informez că voi începe publicarea articolelor ARĂDENI CU CARE NE MÂNDRIM și MARI DECEPȚII- ce vor constitui capitole ale unei cărți ce va apărea sub egida unei prestigioase edituri- după încheierea alegerilor.

Săptămâna viitoare voi publica cronica spectacolului Bull de Mike Bartlett, recenta premieră a Teatrului ”Ioan Slavici” din Arad. Un text în premieră pe țară, în traducerea lui Andrei Marinescu și în regia lui Bobi Pricop.