Profile în câteva „linii”: ANTONIU MARTIN

ARQ/criticarad.ro • 24 iunie 2024 •

Când confeream la UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” înaltele titluri academice de Doctor Honoris Causa, domnului  EUGEN OVIDIU CHIROVICI, Mare Maestru al Marii Loji Naționale din România și domnului ȘTEFAN MÂȘU, înalt demnitar al Masoneriei române și internaționale sau când, în  urmă cu mai mulți ani, mi s-a decernat un premiu din partea Masoneriei, la Periș, nu credeam că această organizație respectabilă va cunoaște, în prezent, o evidentă scădere în plan calitativ, o disiminare accentuată și necontrolabilă a numărului de membri și de Loji, nemaiavând prestigiul și recunoașterea de altădată. Desigur, la nivel mondial, Masoneria are o linie bine constituită, miza ei fiind mai mult pe plan cultural, filantropic sau ca dezbatere de idei. Să nu uităm că în România, Masoneria, în prezent, aproape lipsită de interes major, risipită în departamente fără număr, a avut în trecut, un rol important în orientarea țării spre Europa, spre marile valori ale acesteia.

Profile în câteva „linii”: ANTONIU MARTIN

Apreciem preocuparea istoricului, analistului politic și jurnalistului ANTONIU MARTIN pentru cunoașterea evoluției masoneriei arădene, materializată în cartea „Aspecte ale masoneriei arădene la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea” (2001), care are în atenție principalele etape de dezvoltare a acestei societăți inițiatice, începând cu anul 1870 și până la Primul Război Mondial, perioadă care a coincis cu o reală înflorire arhitecturală, industrială și culturală a orașului Arad.

În anul 2006, ca reacție din perspectivă istorică, la celebrul roman al lui Dan Brown, „Codul lui Da Vinci” – care a suscitat un mare interes din partea publicului mondial -, ANTONIU MARTIN a publicat, împreună cu MIHAI MOTOARCĂ, cartea „Masonerie și spiritualitate. Avatarurile istorice ale conceptului inițiatic”, în care a abordat, cu minuțiozitate, principalele organizații de factură inițiatică descrise de romancier, o carte considerată, la apariție, o premieră în spațiul românesc. Cu un impact deosebit la public, cartea lui ANTONIU MARTIN, „Masoneria explicată profanilor” (2015), lansată cu succes în România, dar și în Republica Moldova,  descifrează pentru publicul larg, elementele definitorii ale francmasoneriei. Trei ani mai târziu, în anul 2018, împreună cu cercetătorul ALEXANDRU RUFANDA din Chișinău, Republica Moldova, ANTONIU MARTIN a elaborat cartea „În zodia puterii. Masonerie și modernitate în spațiul românesc”, în care sunt abordate și analizate relațiile dintre societățile ezoterice și mediile de putere din întreg arealul locuit de români, începând cu evul mediu și până în contemporaneitate. Sunt pagini interesante despre Ordinul Dragonului, Ordinul Sfântului Gheorghe, breslele medievale, Ordinul Crucii cu Trandafir, dar și despre masoneria modernă, aspecte care îl ajută pe cititor să înțeleagă mai bine evoluția societății românești din epocile respective.               

O altă carte a lui ANTONIU MARTIN, care a suscitat un mare interes – „Crucea, Spada, Trandafirul. Sensul Cavalerismului Modern” – , familiarizează  cititorii cu ceea ce se poate numi „cavalerismul ezoteric”, termen care înglobează numeroasele ordine militaro-monastice, care au funcționat și funcționează și astăzi: cavalerii teutoni, templieri, ioaniți, sau alte confrerii. Albumul  „Aradul Ezoteric” relevă în imagini expresive și inedite, arhitectura cu caracter inițiatic din urbea noastră. Cu un doctorat în istorie, susținut în anul 2008 și autor a două cărți despre comunismul est-european și românesc  („Amprente ale trecutului. Comunismul din Europa Est-Centrală” și „Economie și societate. Aspecte ale agriculturii arădene între anii 1944-1948”), ANTONIU MARTIN promovează, mai ales în ultimii doi ani,  în presa națională și internațională,  aspecte de sorginte inițiatică specifice Aradului, relevând bogata sa moștenire ezoterică, istoria sa multi-culturală și pluri-lingvistică, ce constituie „premisele pentru a fi o urbe deschisă cultural, modernă, europeană și tolerantă…”

În prezent, ANTONIU MARTIN, membru în Uniunea Jurnaliștilor din San Marino și în curs de a fi primit în Uniunea Ziariștilor din Italia, recent laureat  cu Premiul Colosseo d’oro, are ca domenii de interes: geopolitica, relațiile internaționale, securitatea globală, societatea civilă și drepturile omului.           

Cred că este important să reținem profesiunea de credință a lui ANTONIU MARTIN, exprimată cu franchețe și luciditate: „Încerc să înțeleg oamenii și societatea, în care trăim și prin prisma formației de istoric pe care o am, aceasta oferindu-mi numeroase grile de lectură în acest sens. Sunt conștient că firea umană pusă în conjuncturi dificile sau excepționale poate să ofere mari surprize, atât în sens negativ, cât și pozitiv. Istoria demonstrează acest lucru. Pot spune că pentru a performa la nivel național și internațional este nevoie de perseverență, de voință și tenacitate. În afara acestor trăsături ale personalității, nu-ți poți maximiza înzestrările cu care te-a hărăzit Dumnezeu. Poate nu sunt așa critic în relațiile inter-umane, cum ar trebui să fiu și cum sunt relativ la analiza trecutului și societății”.

Iar, în final, urarea, devenită tradițională, SUCCES, în continuare. 

P.S. Precizând că articolele de luni își vor întrerupe apariția până la mijlocul lui septembrie, din motive lesne de înțeles, mulțumesc tuturor pentru susținere, deopotrivă în spațiul virtual și privat, asigurându-vă de cele mai alese sentimente de prețuire.

Lizica Mihuț