Arhiva categoriei: Articole

ȘEF DE PROMOȚIE CU MEDIA… 10!

Bilanțul de la sfârșitul anilor de liceu stabilește, pentru fiecare școală, absolventul care a reușit să fie cel mai bun dintre cei mai buni. Rar de tot, performanțele șefului de promoție pot atinge punctul maxim, mai ales când disciplinele de studiu aparțin specificului pe care îl presupune profilul real!
​Iarina-Lizica Miuța a fost prima pe lista de admitere în clasa a IX-a, la specializarea științe ale naturii, secția matern. S-a menținut, timp de patru ani, în frunte, indiferent de forma de organizare pe care au primit-o cursurile (semestre, module), obținând media generală 10. Drumul de excepție al Iarinei reunește multe cununi de lauri: locul I la OLLR minorități, etapa națională (nota maximă obținută în cele două probe de concurs), locul I la etapa națională a Concursului de dezbateri în limba germană „Lesefüchse”, locul al III-lea la etapa națională a Concursului de dezbateri „Jugend Debattiert”, membră a lotului arădean la etapa națională a Olimpiadei Naționale de Limba și Literatura Germană (în fiecare an școlar), coordonator al echipei în cadrul Concursului Național de Mediu EcoProvocarea (locul I), redactor-șef al revistei „AMalGam”, coordonator al Consiliului elevilor.
​FELICITĂRI, IARI! SĂ-ȚI GĂSEȘTI LOCUL POTRIVIT ÎN VIAȚĂ ȘI SĂ-I DAI SENS!

Articol publicat de LICEUL „ADAM MULLER GUTTENBRUNN” Arad

FELICITĂRI TUTUROR !!!

Acum s-a încheiat la Liceul „Adam Muller Guttenbrunn”, FESTIVITATEA DE ABSOLVIRE a claselor a XII-a, promoția 2024. IARINA-LIZICA a absolvit clasele IX, X, XI, XII , cu MEDIA GENERALĂ 10 (zece), șefă de promoție.

FELICITĂRI, draga mea nepoată şi SUCCES, în continuare.

MULȚUMIRI distinșilor PROFESORI şi, nu în ultimul rând, DIRIGINTEI, prof. dr. CRISTINA HANȚ !!!

[Profile în câteva linii] IOAN MARCONI

Lizica Mihut, ARQ/CRITICARAD.RO, 3 unie, 2024


De-a lungul anilor, am fost de mai multe ori președinte de Bacalaureat sau profesor examinator la proba de Limba română în cadrul examenului de Bacalaureat, dar mi-a stăruit multă vreme în memorie „lecția de diriginte”, la Liceul „Moise Nicoară”, din anul 1990, pe care, profesorul IOAN MARCONI o releva fără ostentație. Atitudinea paternă pentru elevii săi a impresionat întreaga comisie de Bacalaureat. Dirigintele uneia dintre clasele aflate în examen, profesorul IOAN MARCONI a stat continuu alături de elevii săi, încurajându-i pe toți, deopotrivă.

Acum, după peste trei decenii, solicit opinia, unui fost elev de atunci, despre profesorul și dirigintele IOAN MARCONI, în fond, OMUL dăruit școlii, „cu sufletul”: „Noi, elevii, știam că dirigintele nostru are rezultate foarte bune pe linie sportivă, dar după experiența clasei noastre cu un  profesor dur, rigid, sever, ‹întâlnirea› cu regretatul IOAN MARCONI a constituit raportarea la un ADMIRABIL MODEL UMAN: neconflictual, cald, înțelegător, fără răutăți și fără malițiozitate, mereu cu un zâmbet, ce îi lumina fața, știa după dojenirea, cu temei, a elevilor săi, fără materializarea dictonului ‹magister dixit›, să spună: ‹hai, pui, să nu se mai întâmple, bine dragă›.” 

Am rememorat acest moment, în care l-am cunoscut pe IOAN MARCONI, apreciind, dascălul, absolvent al Liceului pedagogic din Arad și apoi al Institutului Pedagogic din Timișoara, Facultatea de Educație fizică și Sport (1964) și a Academiei de Educație Fizică și Sport din București (1968). Activitatea sa merituoasă s-a concretizat prin numeroase titluri naționale și recorduri obținute de elevii săi, componenți ai loturilor naționale de juniori, seniori și olimpici, cu o finalizare la Olimpiada de la Moscova, concretizată prin locul al IV-lea la ștafeta 4 X 400 m. Ca urmare a rezultatelor valoroase obținute în atletism, IOAN MARCONI a fost promovat ca antrenor la lotul de juniori, seniori și olimpic în perioada 1968-1978, având în pregătire campioni și recordmeni în probele de 100, 200, 400 m plat și 400 m garduri.

Este important să subliniez că IOAN MARCONI a avut un rol fundamental în constituirea Facultății de Educație Fizică și Sport atât la „UNIVERSITATEA AUREL VLAICU”, cât și la UNIVERSITATEA „VASILE GOLDIȘ”, în calitate de cadru didactic, cu doctorat în domeniu, conferențiar universitar, decan, președinte fondator al Confederației Facultăților de Educație Fizică și Sport a țărilor dunărene din anul 1998. Să reținem că IOAN MARCONI a fost și președinte al Comisiei Județene de ATLETISM (din anul 1973) si președinte al Academiei Olimpice din România, filiala Arad (din anul 1998).

Contribuția științifică a lui IOAN MARCONI s-a materializat prin publicarea a 3 MANUALE DE SPECIALITATE („Atletism. Tehnica probelor atletice”; „Atletism. Metodica învățării probelor atletice”; Alimentația în efortul fizic”), a 18 LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE (dintre care menționăm doar câteva: „Contribuții la metodica de predare a exercițiilor de atletism în școala generală”; „Perfecționarea vitezei în perioada competițională a antrenamentului sportiv”; „Preocupări de modernizare în predarea atletismului…”; Proiect de programă la atletism pentru clasele cu profil sportiv pentru liceele de specialitate”; „ Sistemul de creditare a planurilor de învățământ la Facultatea de Educație Fizică și Sport din Arad”), precum și CURSURI UNIVERSITARE, dintre care menționăm pe cele de DIDACTICĂ privind disciplinele sportive atletice și a specialității din perspectiva Departamentului de Pregătire Pedagogică.

IOAN MARCONI are și meritul de a fi organizat SESIUNI DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport și de a fi susținut lucrări merituoase la Facultăți similare din România, dar și din Bratislava, Budapesta, Novisad, Belgrad, Kiev, Gyor, Sofia. Studenții Facultății de Educație Fizică și Sport, coordonați de IOAN MARCONI, au obținut rezultate frumoase, concretizate prin locurile I, II, III, la întreceri sportive din România și din străinătate.     

Subliniez cu prețuire că IOAN MARCONI, deși a avut o contribuție esențială la înființarea Facultății de Educație Fizică și Sport la cele două UNIVERSITĂȚI ARĂDENE nu a părăsit până la pensionare Liceul „Moise Nicoară”, având o puternică legătură de „minte și de suflet” cu această prestigioasă instituție de învățământ, depunând, ani de-a rândul, strădanii numai de el știute, pentru realizarea unui Teren de sport, cu piste de atletism. Era un vis, mărturisit mereu de IOAN MARCONI, dar realizat recent prin inițiativa PRIMĂRIEI ARAD și a fostului său elev, primarul CĂLIN BIBARȚ, ce binemerită aprecierile comunității. 

TERENUL DE SPORT poartă numele IOAN MARCONI și fost inaugurat în prezența soției, precum și a celor doi băieți: GIUSEPPE, economist, și ROBERTO GABRIEL, ce duce mai departe tradiția tatălui său, fiind cadru didactic la Facultatea de Educație Fizică și Sport a Universității „Aurel Vlaicu”. Apreciem că Terenul de Sport, realizat pe fonduri europene este al întregii comunități arădene, dar poartă numele unui om, care a militat, până la sacrificiu, pentru dezvoltarea sportului în Arad, un nume, ce nu trebuie uitat: IOAN MARCONI!

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ din cadrul UNIVERSITĂȚII “AUREL VLAICU”, una din cele mai prestigioase din România, a organizat în această seară o ÎNTÂLNIRE EXCEPȚIONALĂ, cu o PROFUNDĂ ÎNCĂRCĂTURĂ TEOLOGICĂ și SPIRITUALĂ

A fost mai mult decât o Conferință-Dialog. Un moment de înțelegere profundă a „Cuvântului “lui Dumnezeu. Aprecieri pentru demersul Facultății în organizarea unor asemenea evenimente de “minte și de suflet”, adresate comunității, din perspectivă ecumenică.

Pentru foto, accesaţi linkul: https://drive.google.com/file/d/1fcxTG1Y2RBtmQNuWhh4ir-_4b8SvuSkA/view?usp=sharing

Profile în câteva „linii”: CORNELIU PĂDUREAN

ARQ/criticarad.ro • 27 mai 2024 • 

Era în octombrie 2000, când, după un profesorat în învățământul preuniversitar (1977-1989) și inspector școlar (1989-2000, cadru didactic asociat la UVVG (1993-2000), CORNELIU PĂDUREAN opta pentru Facultatea de Teologie din cadrul Universității „Aurel Vlaicu”, iar din anul 2004, timp de două decenii, la început, lector universitar, doctor în istorie din anul 2002, apoi conferențiar și profesor universitar (din 2008), la Facultatea de Științe Umaniste și Sociale, a aceleași instituții arădene de învățământ superior.

Profile în câteva „linii”: CORNELIU PĂDUREAN

Șef de catedră, director de departament  și director al Școlii doctorale (după abilitarea sa, la Universitatea din Oradea,  în calitate de conducător de doctorat, în anul 2017), CORNELIU PĂDUREAN s-a impus, în primul rând, ca „DASCĂL” de EXCEPȚIE dar și ca FOARTE BUN ORGANIZATOR al celor 23 de Conferințe științifice naționale și internaționale ale cadrelor didactice și ale studenților.  A condus, ca director, trei Granturi CNCSIS, având ca tematică, demografia istorică și identitatea confesională. De fapt, demografia a reprezentat continuu opțiunea demersurilor sale științifice, dublată însă, de o preocupare profundă privind rolul Aradului în cadrul mișcării naționale a românilor din Transilvania. CORNELIU PĂDUREAN s-a impus ca ISTORIC prin cărțile sale, ca autor unic (4) sau scrise, în colaborare cu alți cercetători (4), dar și în calitate de coordonator al unor volume științifice (14),  precum și ca autor a peste 70 de  studii și articole publicate în reviste din țară și din străinătate.

A înființat în anul 2008, Asociația „Ștefan Cicio-Pop” (căruia i-a dedicat consistente  contribuții științifice, precum și unul  din cele trei proiecte finanțate de CJA, prin Centrul Cultural Județean) și doi ani, mai târziu, îl regăsim în Asociația Pârnăvenilor. De fapt istoria Aradului a constituit una din marile iubiri științifice ale lui CORNELIU PĂDUREAN, căreia i s-a dedicat, cu devoțiune, decenii de-a rândul, impunându-se prin contribuții prestigioase.

Având în vedere cele patru cărți, pe care le-am publicat la Editura Academiei Române, directorul acesteia, scriitorul și academicianul Dumitru Radu Popescu, mi-a solicitat publicarea unei cărți, în anul centenar, despre contribuția Aradului la înfăptuirea Marii Uniri. Considerându-l pe CORNELIU PĂDUREAN cel mai avizat istoric arădean în domeniu, i-am propus o colaborare și am semnat împreună cartea „Aradul și Marea Unire. Repere iconografice” (Editura Academiei Române, 2018), el abordând tema ca istoric („Aradul, scurtă istorie”, „Acțiuni politice arădene în anii dualismului austro-ungar”, „Aradul în anul 1918”, eu, referindu-mă la „Teatrul, tribună de rostire a sentimentelor naționale”, „Instituții și structuri instituționale”, „Reviste”, „Turnee teatrale cu valoare de simbol” și împreună semnând capitolul „Personalități”. Este o carte necesară și utilă, ce se adresează nu neapărat unui public avizat, ci în mod sigur, unui cititor, ce dorește să se informeze, printr-o abordare sintetică, deopotrivă, prin cuvânt și imagine, cu privire la un capitol de larg interes, privind Marea Unire.

Dar dincolo de cărți și studii, în care excelează ISTORICUL, de îndrumătoare metodice, în care identificăm PROFESORUL cu VOCAȚIE, deslușim omul CORNELIU PĂDUREAN: LABORIOS, ASIDUU, TENACE, ELEGANT în relațiile cu ceilalți, manifestând un adevărat CULT al PRIETENIEI și asumându-și, cred, cu îndreptățită mândrie, calitatea rară de MENTOR, relevată prin volumul omagial „Societate, cultură, demografie” (2023), o admirabilă inițiativă a celui mai strălucit dintre elevii săi, academicianul IOAN BOLOVAN, director al Institutului de istorie „George Barițiu” al Academiei Române.

Întotdeauna apropiat de cei doi copii, ALINA și ALEXANDRU, în calitate de tată, CORNELIU PĂDUREAN le-a urmărit, cu dedicare, „devenirea” ca personalități de prestigiu în domeniul lor de activitate. Nu doresc să închei aceste rânduri, fără să subliniez că, răsfoind imaginile publice ale lui CORNELIU PĂDUREAN, privesc multele fotografii cu cele două nepoate, pe care le îmbrățișează cu imensă iubire și delicatețe, fotografii „postate” în spațiu virtual, nu doar ca tablouri de familie, ci ca posibile PROFESIUNI DE CREDINȚĂ pentru prezent și pentru viitor.

Lizica Mihuț

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU NOU s-a încheiat. FELICITĂRI TEATRULUI ARĂDEAN. APRECIERI PUBLICULUI

 ARQ • criticarad.ro • 20 mai 2024

Ediția 9 a FITN, desfășurată în perioada 11-17 mai, constituie din punctul meu de vedere, cea mai bună de până acum, din cel puțin câteva considerente:

 1. Teatrul clasic „Ioan Slavici” a reușit performanța rarisimă de a fi creat o emulație, o efervescență culturală, astfel că timp de 7 zile, fără să exagerez, TEATRUL a fost centrul „lumii” artistice arădene, prin participarea în număr mare a spectatorilor, dar și prin discuțiile generate în varii medii, nu știu dacă și în cele politice.
 2. Selecția spectacolelor înscrise în FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU NOU s-au încadrat în tematica, inspirat stabilită de organizatori și în primul rând, de BOGDAN COSTEA, managerul Teatrului arădean și anume DISTINCT, potrivit Dex „care se deosebește prin anumite trăsături proprii de alte lucruri de același fel sau asemănătoare, diferit, deosebit.”
 3. Pe scena Teatrului, în sala Mare sau în sala Studio, au fost susținute 16 spectacole (nu 15, cum a apărut în media!) în 7 zile, în prima și în ultima zi, trei, la care se adaugă excepționala Expoziție privind „Proiecte de scenografie”, iar în celelalte 5 zile, câte 2 spectacole, ceea ce a constituit o invitație adresată publicului arădean de a opta pentru spectacole valoroase ca text sau ca viziune regizorală, ca performanțe interpretative sau ca dans / coregrafie / concert.
 4. Nu numai ca urmare a unei întreruperi de trei ani, din motive de covid sau probleme financiare, publicul arădean a fost prezent la toate spectacolele înscrise în Festival și a reacționat cu o BUCURIE  AUTENTICĂ și aș zice, chiar cu AFECȚIUNE și EMOȚIE. Fără îndoială, Publicul (cu majusculă!) binemerită prețuirea tuturor.
 5. Teatre din București, Cluj Napoca, Sibiu, Oradea, Sfântu Gheorghe, Brăila și Budapesta (Teatrul de dans Europa Centrală) au prezentat spectacole INOVATIVE, NONCONVENȚIONALE, texte vii, unele dintre ele, „oglinzi” ale societății românești actuale.
 6. Spectacolele au impresionat prin diversitatea și originalitatea actului teatral, prin faptul că în unele dintre ele, CUVÂNTUL nu a mai reprezentat un element sine-qua-non, ci primordială a fost MUZICA, ca personaj în sine, nu ca dublare a cuvântului (cu sau fără orchestră, cu voce sau instrumentală), COREGRAFIA, LIGHT DESIGNUL, EFECTELE SCENICE SPECIALE.
 7. Festivalul a constituit un prilej de a urmări spectacole semnate de regizori consacrați și tineri regizori, nominalizați la premiile UNITER, spectacole, unele conservatoare, cu câteva elemente de inovație, altele, în mod programatic, INEDITE și IMPRESIONANTE, prin atitudine intelectuală sau prin stridențe, excentricitate și extravaganță.
 8. Nu știu dacă s-a întâmplat din cauza programului Teatrelor invitate în Festival, dar Deschiderea și Închiderea acestuia s-a realizat prin SPECTACOLE DE EXCEPȚIE, unul fiind un musical, în regia lui RĂZVAN MAZILU, iar celălalt, cu un text al lui Jon Fosse, laureatul de anul trecut al Premiului Nobel pentru Literatură, în regia lui CHRIS SIMION-MERCURIAN. O producție teatrală, cu totul remarcabilă, este „E adevărat, e adevărat, e adevărat!”, în traducerea și regia lui ALEXANDRU MÂZGĂREANU, un spectacol memorabil și ca dramatizare și performanțe interpretative.
 9. Festivalul are și meritul de a fi invitat spectacole, care excelează nu numai prin actori consacrați (unii dintre ei, cu alunecări spre plictis sau cabotinaj), ci și prin tineri actori, cu anvergură artistică: TUDOR CUCU DUMITRESCU (nominalizat, din nou, la Gala UNITER, pentru Premiul „cel mai bun actor, în rol principal” în anul 2023, premiu, pe care sperăm să-l primească curând), OFELIA POPII (arădeancă, absolventă a Colegiului „Moise Nicoară” și a Facultății de Teatru și Film de la Cluj Napoca, actriță și cadru didactic la Universitatea din Sibiu), EMILIA BEBU (premiul pentru cea mai bună actriță, decernat de Studioul de Teatru Casandra, la examenul de licență, premiu confirmat prin viitoare creații interpretative), IULIA VERDEȘ (remarcabilă în one-woman-show-ul „Fuck Nikon”), GABRIEL PINTILEI (actor, interpret al Prezentatorului din spectacolul Teatrului Odeon, regizor, scenarist, dramaturg.
 10. Aprecieri pentru conceptul și coregrafia inteligentă și expresivă a ANDREEI GAVRILIU din spectacolele „SF (Superfragil)” și „Cine l-a ucis pe tata?”, prezentate în Festival.
 11. Ne-a nemulțumit programarea spectacolului „Mobilă și durere” al Teatrului din Sfântu Gherghe seara târziu (între orele 21-23), după vizionarea unui spectacol anterior, ce ar fi putut fi programat cu o oră mai înainte, cum s-a și întâmplat în Festival, în cazul unei alte reprezentații teatrale.
 12. APLAUZE pentru FESTIVALUL INTERNAȚIONAL de TEATRU NOU și pentru PUBLICUL ARĂDEAN și nu în ultimul rând, pentru PRIMĂRIA ARAD și CLM, care a făcut posibilă organizarea și desfășurarea acestei ediții a Festivalului. Este o frumoasă tradiție, ce trebuie continuată, de aceea închei, apelând la o celebră expresie, ce învederează ideea de continuitate, expresie, acum, ușor parafrazată: Festivalul s-a încheiat. Trăiască Festivalul!

În imagini, scene din spectacolul „Cineva are să vină”, în excepționala interpretare a OFELIEI POPII:

Altă sesiune de dialoguri interdisciplinare susținută de Asociația „Susținem Excelența”

Critic Arad, 16 mai 2024

Miercuri, 15 mai, reprezentantele Asociației „Susținem Excelența” au susținut o conferință de presă, continuând dialogurile interdisciplinare. Dialogurile din luna mai au vizat învățământul și sănătatea.
În cadrul conferinței a fost prezentat proiectul educațional „Spiritul Europei – Origini”, implementat de Asociația „Millenium Center” din Arad, coordonat în calitate de manager general, de către psihologul și expertul în proiecte internaționale, Cristina Nistor, membru al asociației. Proiectul prezentat a obținut prestigiosul premiu Salto. Totodată s-au prezentat proiectele implementate sau ăn curs de implementare de Școala Postliceală Sanitară din Arad, o instituție cu peste 100 de ani de tradiție.

Prof. univ. dr. Lizica Mihuț, președintele Asociației „Susținem Excelența”: 
„Asociația SUSȚINEM EXCELENȚA continuă DIALIGURILE în cele 6 mari domenii: EDUCAȚIE și ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, CULTURĂ ANTREPRENORIAT, JUSTIȚIE și JURNALUSM, propunându-și un dialog interdisciplinar Învățământ – Sănătate într-o abordare pragmatică, având în atenție o școală, pentru care excelența constituie un numai un deziderat, ci o preocupare continuă. Este vorba despre Școala Postliceală Sanitară Arad, o instituție de învățământ, cu o tradiție de peste un secol, dar profund ancorată în contemporaneitate, o școală, care reunește sănătatea cu educația sub cupola învățământului postliceal. Subliniem preocuparea școlii pentru elaborarea și implementarea unor proiecte și programe, cu finanțare externă, dar și proprie, de aceea alături de directorul școlii, conf. univ. dr. LILIANA BRAN, am invitat-o și pe prof. VASILICA HNAȘ, coordonator Proiecte și Programe școlare și extrașcolare. Pentru început, cum este și firesc, directorul școlii se va referi la educația pentru excelență» la școala, pe care o conduce, urmând apoi ca prof. Hnaș Vasilica să releve câteva dintre proiectele și programele de succes ale instituției”.

Tradiție de peste 100 de ani la Școala Postliceală Sanitară
Școala Postliceală Sanitară Arad este instituție  cu  tradiție valoroasă de peste 100 de ani,  în  domeniul  formării  asistenților medicali, profesie nobilă, cu un statut aparte, care, prin palierul locurilor de muncă învederează o susținută cunoaștere, în plan profesional și uman.

„În prezent, școala noastră, cu specializările asistent medical generalist, asistent medical de igienă și sănătate publică, asistent medical balneofiziokinetoterapie și recuperare, asistent medical de radiologie, asistent medical de farmacie,  are un colectiv  de peste 50 de cadre didactice:  profesori, medici, asistenți medicali, psihologi, sociologi, și  peste 500 de cursanți de toate vârstele, cu studii liceale finalizate.

Nu întâmplător, promovăm, în mod programatic, excelența, deoarece a fi  asistent medical  înseamnă mai mult decât o profesie, reprezentând o misiune nobilă asumată, ce implică o devoțiune specială, dar și competențe multiple, bazate pe rigoarea cunoștințelor teoretice , pe dezvoltarea și  updatarea abilităților practice și, nu in ultimul rând, pe atitudinea privind rolul social asumat.       

În mod sigur, competențele acumulate vor fi valorizate prin  compasiune, dedicare, pasiune, devotament, pentru excelență, deoarece un sistem etic performant se poate realiza doar prin cunoaștere, înțelegere și asumarea principiilor corecte și oneste, principii cu semnificație maximizată de rolul asistentului medical in cadrul echipei medicale dedicată îngrijirii vieții !

Desigur, puterea exemplelor,  motivația, climatul  instituțional, egalitatea de șanse, respectul constituie pilonii de susținere a demersului nostru profesional.

Este important să reținem strădania școlii, a cadrelor didactice, de a deschide noi orizonturi ale cunoașterii dincolo de școală, prin relația directă și de susținere profesor-cursant, prin stimularea potențialului de dezvoltare al fiecăruia în parte, dar și la nivel instituțional.

Școala noastră se află în  proximitatea Spitalului Clinic Județean  de Urgență Arad. Această  locație  ne permite o bună colaborare cu spitalul, unde  se desfășoară  învățământul clinic, care reprezintă mai mult de jumătate din pregatirea viitorilor asistenți medicali și de unde vin spre școală, medici, specialiști în predarea teoretică a cursurilor, care se alătură specialiștilor  din instituția noastră.

Nu în ultimul rând, subliniem că elevii noștri, victorii asistenți medicali, sunt pregătiți de către scoală ca profesioniști devotați și asumați, știind să prețuiască viața, ca cel mai de preț dar al lui Dumnezeu spre umanitate”, afirmă conf. univ. dr. Liliana Bran, directorul Școlii Postliceale Sanitare Arad.

 În continuare, prof. Vasilica  Hnaș, coordonator proiecte și programe școlare și extrașcolare la Școala Postliceală Sanitară, a vorbit despre excelența în educația pentru sănătate.
„Proiectele ca aplicație practică în comunitate se desfășoară în fiecare an școlar cu participarea elevilor coordonați de către profesorii școlii noastre atât cu participare fizică cât și online.

Prin încheierea acordurile de parteneriat cu școlile din municipiul și județul Arad, cu alte instituții din țară, dar și cu școala HIVSET din Turnhout Belgia am demarat aceste proiecte și le-am implementat ca forme de conștientizare și învățare.

Activitățile sunt multiple, fiind destinate elevilor noștri dar și comunității, proiecte dintre care amintim:

Proiecte Erasmus
– Proiectul Erasmus +STRATEGIC PARTNERSHIP «PROFINWBL – Professionalism In Work Based   Learning», cu activități clinice în SCJU Arad; Proiectul s-a desfășurat  ca parte a unei colaborări  de peste 30 de ani cu Institutul HIVSET, Turnhout,  Belgia și  constă în  schimburi  de experiență pentru elevii și profesoriii celor două  instituții.

– Proiectul  Erasmus + «Open education week», pentru 2 cadre didactice de la HIVSET, Turnhout Belgia cu activități didactice  în școală, și vizite de lucru  la SCJUA – secția Neurologie și  la Centrul Medical Laser Sistem;

Proiecte «Program Operațional cu Capital Uman»
– Proiect POCU «Asistenți medicali pentru stomatologie și radiologie dentară», în perioada martie 2021-noiembrie 2023 cu dezvoltarea de competente în  domeniul stomatologiei pentru elevii școlii. Proiectul continuă sub forma unui curriculum la decizia școlii pe tema asistenței medicale în stomatologie.

Proiecte cu finanțare proprie
De asemenea, școala noastră are o experiență importantă privind materializarea proiectelor, cu finanțare proprie, ce vizează: 1. acordarea primului ajutor în caz de urgență; 2. educația sanitară a elevilor și preșcolarilor din Arad dar și din județ; 3. asigurarea asistenței sanitare la olimpiadele sportive; 4. asistența medicală stomatologică / radiologie dentară și nu în ultimul rând; 5. parentalitatea în zilele noastre”, a ținut să puncteze prof. Vasilica Hnaș.

Despre Proiectul educațional european „Spiritul Europei – Origini”
Prof. univ. dr. Lizica Mihuț și Cristina Nistor au vorbit despre proiectul educațional european „Spiritul Europei – Origini”, distins cu premiul Salto.

„Proiectul educațional european «Spiritul Europei – Origini» a câștigat PREMIUL SALTO la categoria «Transformare digitală», un premiu ce relevă EXCELENȚA în domeniul proiectelor Erasmus+ care îmbină jocurile video și tipurile de învățare informală, nonformală și formală.

Proiectul a fost implementat de către Asociația «Millenium Center» din Arad, coordonat în calitate de manager general, de către psihologul și expertul în proiecte internaționale, Cristina Nistor, membră a Asociației noastre”, a spus prof. univ. dr. Lizica Mihuț.

La rândul său, Cristina Nistor a ținut să specifice că prin acest proiect au fost implicați elevi și profesori din școlile din România, ca alternativă inovatoare ce se poate utiliza atât în mediul formal la clasă, cât și ca o metodă de petrecere a timpului liber pentru tineri și nu numai, cu scop de învățare.

„Proiectul este conceput ca un joc video educațional în limba engleză, care prezintă istoria Europei, oferind posibilitatea jucătorului de a participa activ la evenimentele cruciale ale istoriei și mitologiei, care au modelat Europa de astăzi.

Proiectul a fost co-finanțat prin Programul European Erasmus + împreună cu parteneri din Italia, Grecia, Spania având ca lider de proiect Predict CSD Consulting din România. Site-ul proiectului oferă detalii privind instalarea și utilizarea jocului – www.thespiritofeurope.eu”, a precizat Cristina Nistor.

Asociația „Susținem Excelența” continuă seria dialogurilor interdisciplinare. Tema lunii mai: Învățământ – Sănătate

NewsAr.ro, 15 mai, 2024

Asociația „Susținem Excelența” continuă seria dialogurilor interdisciplinare. Tema lunii mai: Învățământ – Sănătate

Asociația „Susținem Excelența” continuă seria de dialoguri interdisciplinare, subiectele abordate miercuri, 15 mai, înscriindu-se în categoria Învățământ – Sănătate.

„Asociația «Susținem Excelența» continuă dialigurile în cele 6 mari domenii: educație și învățământ, sănătate, cultură, antreprenoriat, justiție și jurnalusm, propunându-și un dialog interdisciplinar Învățământ – Sănătate într-o abordare pragmatică, având în atenție o școală, pentru care excelența constituie un numai un deziderat, ci o preocupare continuă. Este vorba despre Școala Postliceală Sanitară Arad, o instituție de învățământ, cu o tradiție de peste un secol, dar profund ancorată în contemporaneitate, o școală, care reunește sănătatea cu educația sub cupola învățământului postliceal. Subliniem preocuparea școlii pentru elaborarea și implementarea unor proiecte și programe, cu finanțare externă, dar și proprie, de aceea alături de directorul școlii, conf. univ. dr. Liliana Bran, am invitat-o și pe prof. Vasilica Hnaș, coordonator proiecte și programe școlare și extrașcolare. Pentru început, cum este și firesc, directorul școlii se va referi la educația pentru excelență la școala, pe care o conduce, urmând apoi ca prof. Hnaș Vasilica să releve câteva dintre proiectele și programele de succes ale instituției.”, a precizat prof. univ. dr. Lizica Mihuț, președinta Asociației „Susținem Excelența”.

Susținem performanța la Școala Postliceală Sanitară Arad

„Școala Postliceală Sanitară Arad este instituție  cu  tradiție valoroasă de peste 100 de ani,  în  domeniul  formării  asistenților medicali, profesie nobilă, cu un statut aparte, care, prin palierul locurilor de muncă învederează o susținută cunoaștere, în plan profesional și uman.

În prezent, Școala noastră, cu specializările Asistent Medical Generalist, Asistent Medical de Igienă și Sănătate Publică, Asistent Medical Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Asistent Medical de Radiologie, Asistent Medical de Framacie,  are un colectiv  de peste 50 de cadre didactice:  profesori, medici, asistenți medicali, psihologi, sociologi, și  peste 500 de cursanți de toate vârstele, cu studii liceale finalizate.

Nu întâmplător, promovăm, în mod programatic, excelența, deoarece a fi  asistent medical  înseamnă mai mult decât o profesie, reprezentând o misiune nobilă asumată, ce implică o devoțiune specială, dar și competențe multiple, bazate pe rigoarea cunoștințelor teoretice , pe dezvoltarea și  updatarea abilităților practice și, nu in ultimul rând, pe atitudinea privind rolul social asumat.                              

În mod sigur, competențele acumulate vor fi valorizate prin  compasiune, dedicare, pasiune, devotament, pentru excelență, deoarece un sistem etic performmant se poate realiza doar prin cunoaștere, înțelegere și asumarea principiilor corecte și oneste, principii cu semnificație maximizată de rolul asistentului medical in cadrul echipei medicale dedicată îngrijirii vieții!

Desigur, puterea exemplelor,  motivația, climatul  instituțional, egalitatea de șanse, respectul constituie pilonii de susținere a demersului nostru profesional.

Este important să reținem strădania școlii, a cadrelor didactice, de a deschide noi orizonturi ale cunoașterii dincolo de școală, prin relația directă și de susținere profesor-cursant, prin stimularea potențialului de dezvoltare al fiecăruia în parte, dar și la nivel instituțional.

Școala noastră se află în  proximitatea Spitalului Clinic Județean  de Urgență Arad. Această  locație  ne permite o bună colaborare cu spitalul, unde  se desfășoară  învățământul clinic, care reprezintă mai mult de jumătate din pregatirea viitorilor asistenți medicali și de unde vin spre școală, medici, specialiști în predarea teoretică a cursurilor, care se alătură specialiștilor  din instituția noastră.

Nu în ultimul rând, subliniem că elevii noștri, victorii asistenți medicali, sunt pregătiți de către scoală ca profesioniști devotați și asumați, știind să prețuiască viața, ca cel mai de preț dar al lui Dumnezeu spre umanitate.”, precizează conf. univ. dr. Liliana Bran.

Excelența în educația pentru sănătate la Școala Postliceală Sanitară Arad

„Proiectele ca aplicație practică în comunitate se desfășoară în fiecare an școlar cu participarea elevilor coordonați de către profesorii școlii noastre atât cu participare fizică cât și online. Prin încheierea acordurile de parteneriat cu școlile din municipiul și județul Arad, cu alte instituții din țară, dar și cu școala HIVSET din Turnhout Belgia am demarat aceste proiecte și le-am implementat ca forme de conștientizare și învățare. Activitățile sunt multiple, fiind destinate elevilor noștri dar și comunității, proiecte dintre care amintim, aici:

Proiecte Erasmus

– Proiectul Erasmus +STRATEGIC PARTNERSHIP ”PROFINWBL – Professionalism In Work Based   Learning”, cu activități clinice în SCJU Arad; Proiectul s-a desfășurat  ca parte a unei colaborări  de peste 30 de ani cu Institutul HIVSET,  Turnhout,  Belgia și  constă în  schimburi  de experiență pentru elevii și profesoriii celor două  instituții.

– Proiectul  Erasmus + “Open education week” ,pentru 2 cadre didactice de la HIVSET, Turnhout Belgia  cu activități didactice  în școală, și vizite de lucru  la SCJUA – secția Neurologie și  la Centrul Medical Laser Sistem;

Proiecte “Program Operațional cu Capital Uman”

– Proiect POCU „Asistenți medicali pentru stomatologie și radiologie dentară”, în perioada martie 2021-noiembrie 2023 cu dezvoltarea de competente în  domeniul stomatologiei pentru elevii școlii. Proiectul continuă sub forma unui curriculum la decizia școlii pe tema asistenței medicale în stomatologie.

Proiecte cu finanțare proprie

De asemenea, școala noastră are o experiență importantă privind materializarea proiectelor, cu finanțare proprie, ce vizează : 1. acordarea primului ajutor în caz de urgență; 2. educația sanitară a elevilor și preșcolarilor din Arad dar și din județ; 3. asigurarea asistenței sanitare la olimpiadele sportive; 4. asistența medicală stomatologică / radiologie dentară și nu în ultimul rând; 5. parentalitatea în zilele noastre.”, a punctat Vasilica Hnaș, coordonator Proiecte și Programe școlare și extrașcolare în cadrul Școlii Postliceale Sanitare Arad.

Proiectul educațional european „Spiritul Europei – Origini”, distins cu premiul Salto

În cadrul întâlnirii care a avut loc miercuri, 15 mai, la sediul Asociației „Susținem Excelența” a fost prezentat proiectul educațional european „Spiritul Europei – Origini”, distins cu premiul Salto. Proiectul a fost implementat de Asociația „Millenium Center” din Arad, coordonat în calitate de manager general, de către psihologul și expertul în proiecte internaționale, Cristina Nistor, membră a Asociației „Susținem Excelența”.

„Proiectul educaționala câștigat premiul Salto la categoria „Transformare digitală”, un premiu ce relevă excelența în domeniul proiectelor Erasmus+ care îmbină jocurile video și tipurile de învățare informală, nonformală și formală.

Prin acest proiect au fost implicați elevi și profesori din școlile din România, ca alternativă inovatoare ce se poate utiliza atât în mediul formal la clasă, cât și ca o metodă de petrecere a timpului liber pentru tineri și nu numai, cu scop de învățare. 

Proiectul este conceput ca un joc video educațional în limba engleză, care prezintă istoria Europei, oferind posibilitatea jucătorului de a participa activ la evenimentele cruciale ale istoriei și mitologiei, care au modelat Europa de astăzi.

Proiectul a fost co-finanțat prin Programul European Erasmus + împreună cu parteneri din Italia, Grecia, Spania având ca lider de proiect Predict CSD Consulting din România. Site-ul proiectului oferă detalii privind instalarea și utilizarea jocului – www.thespiritofeurope.eu.”, a declarat Cristina Nistor.