Despre DIPLOME/ MEDALII și PROTOCOALE

Mulți din cei implicați în politică, deopotrivă pe stânga sau pe dreapta eșicherului acesteia, aflați, la început de drum sau consacrați fiind, adună Diplome și iarăși Diplome, trecându-le, cu făloșenie în biografia lor, doldora de false recunoașteri publice. Înțeleg că, uneori, conferirea Diplomelor/ Medaliilor se face cu insistență, în interesul emițătorului, dar plasarea acestora în CV ține de o asumare individuală. Fără îndoială, este onorantă primirea Diplomelor/ Medaliilor din partea unor instituții prestigioase. De pildă, FACULTATEA ARĂDEANĂ DE TEOLOGIE ORTODOXĂ, una dintre cele mai apreciate la nivel național, a decernat de-a lungul acestui an, când a împlinit 200 de ani de existență, numeroase Diplome/ Medalii. Dar semnarea acestora de către rectorul controversat al Universității, le face discutabile. Așa se explică faptul că am refuzat primirea lor, răspunzând, în acest fel ,celor foarte mulți, care și-au exprimat nedumerirea cu privire la eludarea mea, cu toate că am fost cadru didactic al Facultății, încă de la începuturile ei, după anul 1989. Și tot acesta este motivul, care m-a terminat să refuz propunerea rectorului RAMONA LILE, de a mi se conferi, la plecarea din UAV, titlul academic de Doctor Honoris Causa. Ce carate pot constitui Diplomele/ Medaliile/ titlurile de DHC, când atribuirea lor este făcută de persoane lipsite de consistență științifică și intelectuală? Este incredibil „cazul” fostului ministru SORIN CÎMPEANU, posesor al numeroase titluri și chiar membru al mai multor Academii, toate semnalate de CV-ul său, dar cărțile și studiile-i se aflau la „secret” la Minister, cum la „secret” sunt și acum, când are calitatea de rector al Agronomiei bucureștene. Este posibil ca Sorin Cîmpeanu, aflat la al 4-lea partid în tot atâția ani, să revină, fiind unul din cei mai docili și mai grabnic „înfăptuitor al directivelor de partid”, chiar dacă își ascunde opera științifică, de altfel, obligatorie în parcursul academic.

Protocoalele academice pot fi cel puțin surprinzătoare, asemeni Diplomelor/ Medaliilor și „lovite” de nulitate. De pildă, potrivit semnalărilor din presă, conducerea UAV a încheiat recent un Protocol de colaborare cu Universitatea de Medicină și Farmacie din Chișinău (Republica Moldova ), fără să aibă o asemenea specializare sau a efectuat excursii (costisitoare și nejustificate pentru o instituție, care are aproximativ 3000 de studenți la toate „formele” de învățământ) sub genericul de „bune practici”(???) în Columbia, Venezuela, Cuba, Mexic, Indonezia, ca să dăm doar câteva exemple sau recent o deplasare de aproape 3 săptămâni la Chișinău (din nou, din motive strict personale, la care nu doresc să mă refer), Coreea de Sud, Vietnam.

Am făcut aceste precizări referitoare la Protocoalele UAV spre a ajunge la PROTOCOLUL EXCEPȚIONAL încheiat recent de către UNIVERSITATEA „VASILE GOLDIȘ” cu UNIVERSITATEA „BABEȘ BOLYAI”, una din cele mai prestigioase universități din ROMÂNIA, în prezența rectorului DANIEL DAVID, profesorul, cu cele mai multe citări, în mediul academic, recent primit în Academia Română, precum și a rectorului ACADEMIEI NAȚIONALE DE INFORMAȚII, prof.univ.dr. ADRIAN-LIVIU IVAN, absolvent al Universității clujene, cu o carte de vizită științifică și intelectuală impresionantă. Desigur, o apreciez în mod deosebit pe doamna CORALIA COTORACI, rectorul UVVG, dar trebuie să precizez că acest PROTOCOL, extrem de important pentru prezentul și viitorul Universității private, pe care o conduce, nu era posibil fără profunda susținere din partea PRIMARULUI CLUJULUI, EMIL BOC și a EUROPARLAMENTARULUI GHEORGHE FALCĂ, aflați într-un proiect de anvergură în această parte de țară. Nu trebuie să politizăm asemenea mari proiecte, dar este important să subliniem incontestabile merite, când ele există, cu adevărat.