Forumul Prieteniei şi Colaborării Româno-Chineze își prezintă colaboratoarele. Azi, Viorica Popescu și Aureliana Man

Forumul Prieteniei şi Colaborării Româno-Chineze își prezintă colaboratoarele. Azi, Viorica Popescu și Aureliana Man
Forumul Prieteniei şi Colaborării Româno – Chineze continuă să-și prezinte principalele colaboratoare: Membrele Asociaţiei Con Brio cu care colaborează de cinci ani.

Astăzi, cititorii le vor cunoaște mai bine pe Viorica Popescu (Lia Alb), avocat și scriitor, şi Aureliana Man, doctor în economie şi inspector anti-fraudă.

„Încep prin a vă mulțumi că acum, în luna vacanțelor, sunteți alături de FORUMUL PRIETENIEI și COLABORĂRII ROMÂNO – CHINEZE, în demersul nostru de a continua prezentarea distinselor membre ale ASOCIAȚIEI CON BRIO. Promovând performanța în mod pragmatic, Con Brio a fost, încă de la înființare, din anul 2016, un partener temeinic și loial al Forumului Prieteniei și Colaborării Româno-Chineze, implicându-se, la modul profund, în toate evenimentele acestuia. Considerând că este important să cunoaștem personalitățile, ce reprezintă Con Brio, vă propun acum «întâlnirea» cu doamna VIORICA POPESCU, strălucit  avocat și talentat scriitor, precum și cu doamna AURELIANA MAN, o specialistă la vârf, în probleme de fiscalitate, doctor în economie, cu contribuții binecunoscute, materializate în cărți și studii, publicate în țară și străinătate”, a declarat prof. univ. dr. Lizica Mihuţ, preşedintele Forumului Prieteniei şi Colaborării Româno-Chineze, dându-le cuvântul celor două.

Prima s-a destăinuit Viorica Popescu:

 „Mă numesc Viorica Popescu. Am terminat Facultatea de Drept la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca în 1975. Am lucrat în domeniul Justiţiei pe coridoarele «Paşilor Pierduţi» – 45 de ani, dintre care doi ai ca procuror şi 43 de ani ca avocat pledant. Am doi copii, amândoi avocaţi în cadrul Baroului Arad.

Mă mai numesc şi Lia Alb şi sunt membră a Uniunii Scriitorilor din România. Am scris nouă cărţi:

Senioria ţărănească – roman, Editura Mirador, Arad, 1997;

Între Paşti şi Crăciun – roman, Editura Mirador, Arad, 1999;

Altarul de gheaţă – roman, Editura Mirador, Arad, 2001;

Alexandru – roman, Editura Hartman, 2005

Maica Anghelina – roman, Editura Marineasa, Timişoara, 2007;

Pădurea din Biserică – roman, Editura Dacia, 2011;

Teatru, Editura Ecou Transilvan, 2013;

Paşi pierduţi – roman, Editura Brumar, Timişoara, 2017;

Cimitirul istoriei – roman, Editura Tiparniţa, Arad, 2019. ”

Scriitoarea a fost recompensată cu:

Premiul pentru excelenţă (proză) – Gala excelenţei arădene, 2007;

Premiul pentru proză – romanul Pădurea din Biserică, Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Arad, 2011.”

Viorica Popescu a afirmat că, în calitate de membră a Asociației Con Brio, a descoperit comorile culturii chineze despre care a scris „Câteva aspecte privind poezia româno-chineză în epoca modernă”, „Mo Yan una dintre cele mai puternice voci ale literaturii contemporane” și „Teatrul chinezesc contemporan”.

„În prezent lucrez la o nouă carte care este de publicare și sunt consultant juridic la Cabinetul Avocațial al fiilor mei. Ca avocat, în pledoariile mele, am optat pentru excelență și apare ca firească apartenența mea la Asociația «Con Brio». A fost o oportunitate participarea mea în cadrul Forumului Prieteniei și Colaborării Româno-Chineze, ocazie cu care, m-am putut întoarce la cultura chineză veche de peste 6.000 de ani, ce a dat pentru umanitate valori inestimabile”, a declarat Viorica Popescu.

Apoi, a urmat destăinuirea Aurelianei Man:

„Sunt Aureliana Man, doctor în economie, puţin emoţionată deoarece mă aflu în fața presei arădene la invitația Forumului Prieteniei și Colaborării Româno-Chineze. M-am născut în Filiași, județul Dolj sunt mândră de orașul meu natal și mai ales de părinții mei care au constituit în totalitate, admirabile modele umane. Vă mărturisesc că mi-a plăcut să învăț, fiind foarte deschisă spre acumularea unor informaţii deopotrivă tradiţionale şi noi, care toate se află în construcţia modestei mele personalităţi. Altfel spus, îmi place să învăț de la oamenii cu performanțe în domeniul lor de activitate, așa se explică opțiunea mea pentru Asociația «CON BRIO».

Sunt absolventă a Facultății de Știinte Economice  și am continuat pregătirea mea profesională prin două masterate în domeniu. Urmare firească a licenței și a celor două masterate, a fost doctoratul în specializarea: Finanțe, monedă și credit.

Consider că au fost foarte importante pentru formarea mea profesională, cursurile post-doctorale în domeniul vamal şi fiscal, precum şi în contabilitate, devenind astfel expert contabil, membru CECAR Arad”.

Domeniul fiscal a reprezentat o permanență în preocupările profesionale ale Aurelianei Man, care a devenit inspector vamal în cadrul Direcției Generale a Vămilor, unde a îndeplinit atribuții de conducere: șef Biroul Vamal Zona Liberă Curtici, șef de tură, coordonator Compartiment Echipe Mobile la Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale Arad, precum și atribuții de execuție. Apoi, din anul 2014, este inspector în cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală – Direcția Regională Antifraudă Fiscală 5 Deva. De asemenea, a fost lector la Universitatea „Aurel Vlaicu”.

„Opţiunea mea pentru Asociația «CON BRIO» este determinată de scopul acesteia şi anume de a identifica şi promova performanţa, precum și dorința de a contribui la consilierea gratuită a tinerilor în domeniul fiscal. De asemenea, având în vedere strânsa colaborarea dintre Asociația «CON BRIO» și Forumul Prieteniei și Colaborării Româno-Chineze, doresc să contribui cu experienţa  mea profesională, la elaborarea de proiecte/programe cu finanţare naţională şi internaţională, precum și la organizarea cursurilor de formare profesională în domeniul fiscal, administrarea afacerilor și management. Pe plan personal, subliniez, că am o familie frumoasă, un soț perfect, jurist de profesie și care administrează o afacere. Mă mândresc cu fiul meu inginer, absolvent al Facultății de Automatizări și Informatică Aplicată, care, fiind apreciat la Arad în multinaționala la care își desfășura activitatea, a fost promovat la filiala acesteia din Aschaffenburg, Germania. Aş mai adăuga bucuria familiei noastre prin naşterea de curând a Giuliei, nepoata noastră dragă. Într-o perspectivă apropiată, îmi propun să elaborez și să susțin un curs de etică profesională a funcționarului public din domeniul fiscal, curs ce va continua abordările ştiinţifice şi pragmatice ale celor 11 cărți și 30 de articole din domeniul fiscal și economic, publicate în țară și străinătate”, a spus Aureliana Man.