Ramona Lile sau o secretară ajunsă rector în zece ani (II) Ramona Lile, un caz unic in UAV

Rep.:Spre a nu fi perceput ca „atac la persoană”, vă propun să nu discutăm numai despre Ramona Lile, în eventualitatea că la Universitatea „Aurel Vlaicu” există și alte cazuri de plagiat recunoscut și sancționat de către Comisia Națională de Etică din București (CNEB), precum s-a întâmplat și în cazul unor politicieni binecunoscuți.

L.M.: Vreau să precizez limpede că Ramona Lile este un caz singular de plagiat în Universitatea „Aurel Vlaicu”. Cum un caz singular este Ramona Lile și în ceea ce privește faptul că a semnat crți și studii în domenii total diferite, fără să aibă o pregătire științifică minimă. Gândiți-vă, cum poate cineva să scrie, respetiv, „să colaboreze”, cu peste 70 de autori, cu adevărat specialiști într-un anumit domeniu și care își desfășoară activitatea în 13 Universități din România și din străinătate!

Rep.: Cadrele didactice din Universitatea „Aurel Vlaicu” știau despre plagiat, când au votat-o rector?

L.M.: Nu. Cadrele didactice din Universitatea „Aurel Vlaicu” au aflat, ca și mine, ca urmare a Raportului Final nr. 945 a Comisiei Naționale de Etică, de a sancționa plagiatul Ramonei Lile, care avea deja calitatea de rector, recunoscută de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice. Vă mărturisesc că nu mi-a trecut prin cap să mă uit la CV-ul ei înainte de a fi aleasă rector. Depunându-și teza de abilitare, despre care voi face importante precizări cu un alt prilej, mi s-a semnalat din București această situație, fiind solicitată să citesc Lista de lucrări științifice a Ramonei Lile. Spre marea mea surprindere am descoperit o impostură academică dincolo de orice imaginație!

Rep.: Vă rog să detaliați, spre a nu face referiri la modul general!

L.M.: Ramona Lile a absolvit Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism și Protecția Mediului din cadrul Universității noastre (cursuri la zi), iar la fără frecvență Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „Vasile Goldiș”, susținându-și apoi doctoratul în Management, cu o teză privind „calitatea totală în industria producției alimentare de carne”.  Până aici, toate bune! Problema este că Ramona Lile nu a continuat cercetarea în acest domeniu, pentru că, se știe, teza de dcotorat reprezintă punctul zero al activității științifice, al unor contribuții personale în domeniul pentru care ai optat la Doctorat sau într-un domeniu limitrof, contribuții pe care le dezvolți, le îmbogățești, de-a lungul întregii vieți sau a unei anume perioade de timp. Noi toți, și mă refer nu numai la universitari, avem un domeniu, maxim două, în mod excepțional, în cazuri foarte rare, trei domenii de competență. Dar din acestea numai unul singur este cel fundamental. În ceea ce privește domeniul științelor, pregătirea teoretică, acumularea bibliografiei, este dublată de „căutări” personale, de cercetare a unor locuri nebătătorite, de studiu îndelung în biblioteci și în laboratoare. Este limpede că nu poți face cercetare științifică din birou!

Rep.: Vă propun, din nou, să vă referiți concret la domeniile științifice asumate prin semnătură de către Ramona Lile. Să începem cu domeniul Științelor Economice.

L.M.: În mod surprinzător, Ramona Lile co-semnează cărți și studii cu 14 colegi din Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „Aurel Vlaicu”, în domenii total diferite: contabilitate, finanțe, economie, marketing, management, informatică economică. Trebuie însă să reținem eforturile deosebite ale acestor cadre didactice de la Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” care prin strădanii și chiar prin sacrificii de ordin personal au susținut doctorate și au elaborat apoi cărți și studii științifice în domeniile lor de competență. Subliniez că doi colegi de la această Facultate  au susținut două doctorate, ceea ce probează nu numai responsabilitatea asumată, ci și necesitatea unei pregătiri teoretice temeinice, în vederea lărgirii ariei științifice de cercetare.

Rep.: Înțeleg că Ramona Lile a semnat articole științifice și cu colegi din alte facultăți ale Universității, și în alte domenii decât Științe Economice.

L.M.: Într-adevăr „colaborarea științifică” a Ramonei Lile s-a manifestat și cu profesori din alte cinci facultăți ale Universității „Aurel Vlaicu”: Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială, Facultatea de Inginerie, Facultatea de Științe Exacte, Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism și Protecția Mediului, Facultatea de Științe Umaniste și Sociale, în domenii precum: psihologie, pedagogie, logica fuzzy, informatică, agronomie. Ramona Lile și-a trecut în CV inclusiv calitatea de director-coordonator de proiect (doar pentru că a completat un formular) privind Corectitudinea în vorbire și scriere, de fapt titlul cărții mele, apărută la Editura Dacia, din Cluj Napoca.

Rep.: Pentru că este surprinzător ceea ce afirmați, vă propun ca la final de interviu, să precizați printr-o Notă facultățile, cadrele didactice și domeniile de competență ale acestora, cu referire acum numai Universitatea „Aurel Vlaicu”.

L.M.: Nu cred că este necesară această Notă, pentru că toate aceste informaţii se găsesc în CV-ul Ramonei Lile, care poate fi accesat cu uşurinţă. Ȋn interviul următor mă voi referi la „colaborările științifice” ale Ramonei Lile cu 53 (cincizeci şi trei!) de cadre didactice din 13 Universități din țară (altele decât Universitatea „Aurel Vlaicu”) și din străinătate, dar și cu mai multe departamente şi facultăţi ale aceleiași Universități, în domenii precum: inginerie aerospațială, electronică industrială, automatică și calculatoare, contabilitatea financiară a întreprinderilor, managementul organizațiilor militare, biotehnologii, cibernetică, irigațiile din Kurdistan, medicină (chirurgie) și multe altele, pe care vă invit, încă de pe acum, să le citiți în interviul ce va apărea săptămâna viitoare!

 

În rest, să auzim numai de bine!

Ramona Lile sau o secretară ajunsă rector în zece ani (I)  Nu voi vorbi despre Universitatea „Vasile Goldiș”