Anul „Maimuţei de Foc”, an intens pentru Casa Româno-Chineză Arad

Casa Româno-Chineză din Arad a început anul în forţă. La conferin­ţa de presă organizată la sediul ins­ti­tuţiei au participat preşedintele Ca­sei, dr. Lizica Mihuţ, alături de jurnalistul Lajos Notaros şi poetul Ioan Matiuţ. Cei doi vor fi consili­eri ai preşedintelui Casei Româno – Chineze Arad, cu acceptul conduce­rii naţionale a instituţiei. Ioan Matiuţ va fi şi primul poet arădean tradus în limba chineză, cu un vo­lum personal de poezii.

Casa Româno-Chineză din Arad elaborează calendarul evenimentelor pe anul în curs. Unele dintre re­perele acestuia sunt evenimentele culturale lunare. În 8 februarie se or­ganizează o manifestare cu prilejul Anului Nou chinezesc (intrăm în anul Maimuței de Foc). Sunt pro­gramate deja patru întâlniri lunare sub genericul: „Din cultura şi civilizaţia chineză. Arta ceaiului”. Se vor prezenta şi filme şi documentare artistice chinezeşti, urmate de dez­bateri.

Casa Româno-Chineză şi-a stabilit ca priorităţi organizarea a trei eve­nimente deosebite: editarea al­bumului monografic „Aradul”, în lim­ba chineză (în octombrie-no­iem­brie); ediţia a doua a simpozionului internaţional „Dialoguri cultu­rale româno – chineze” (în oc­tom­brie); traducerea cărţii de poezii „Toate acestea” a lui Ioan Ma­tiuţ.

Lizica Mihuţ a subliniat: „Casa Ro­mâno-Chineză are vizibilitate în Arad. Datorăm asta presei, dar şi simpatiei arădenilor faţă de civiliza­­ţia chineză. Acum ne-am şi lărgit echi­pa şi ne-am fixat reperele ca­len­­darului pe 2016”. La rândul său, Lajos Notaros a declarat că invitaţia de a deveni consilierul preşedin­telui este onorantă, mai ales că exis­tă posibilităţi reale de colaborare cu China, nu doar mondene. „Eu co­laborez cu doamna Mihuţ mai de demult. E important cum ne în­ţe­legem. Suntem vechi amici şi co­la­boratori şi cu domnul Matiuţ. Sper să pot şi eu contribui la această idee generoasă a unei activităţi susţinute a Casei Româno-Chi­ne­ze. Noi suntem şi foarte aproape de capitala Chinei în Europa, Bu­da­pesta, ceea ce este un evident avantaj”.

Poetul Ioan Matiuţ a precizat că se simte obligat în această calitate de consilier. „Voi încerca să îmi aduc şi eu contribuţia, mai ales pe zona culturală, pe care o consider cel mai simplu şi eficient mecanism de contact între popoare. Vom în­cerca să accesăm cât mai multe căi de comunicare, să atragem interesul chinezilor spre Arad, să avem relaţii cât mai benefice”.

O provocare pentru Casa Ro­mâ­no-Chineză Arad o reprezintă un „recensământ” al etnicilor chinezi din Arad. Lajos Notaros a sub­liniat chiar că, potrivit informaţiilor sale, la nivelul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Arad există solicitări pentru pornirea învăţământului primar în limba chineză. Ini­ţia­­tiva însă nu a fost susţinută de Ins­pectorat. (Vom reveni cu acest subiect)

Va fi, aşadar, un an intens pentru Casa Româno-Chineză din Arad – anul „Maimuţei de foc”, după zodiacul chinezesc. Energia acestei zodii stimulează creativitatea, pu­te­rea de a fi noi înşine, forţa afirmă­rii, ne încurajează să ne eman­cipăm, să evoluăm.

 

Sursa: vestic

12620337_1085411121479948_1317338666_o