Prof.univ.dr. Lizica Mihuţ a câştigat procesul în care era acuzată de calomnie şi insultă de către UVVG Arad

După aproape cinci ani de zile , profesorul universitar doctor, Li­zi­ca Mihuţ a câştigat un proces in­ten­tat de către Universitatea de Vest Vasile Goldiş din Arad şi prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele acestei universităţi. Aceştia au considerat că trei dintre articolele pu­blicate de către prof. univ. dr. Li­­zica Mihuţ au fost defăimătoare, ca­lomniatoare şi insultătoare, ce­rând despăgubiri în valoare de 60.000 de euro
Prof.univ.dr. Lizica Mihuţ, la acea vreme rectorul Universităţii Au­rel Vlaicu din Arad, a publicat, în intervalul 2010 – 2011 o serie de articole în ziarul local Observator. Printre acestea, trei – „Univer­si­ta­tea Vasile Goldiş şi Monica Tul­can”, „Gânduri la o aniversare” şi „Mai poate fi trombonit Aurel Ar­de­lean” au fost considerate de că­tre UVVG şi rectorul acesteia (n.r. la acea vreme) prof.univ.dr. Aurel Ar­delean drept calomniatoare şi insultătoare. Drept urmare în martie 2011 reclamanţii au sesizat Ju­decătoria Arad, ca mai apoi procesul să fie mutat la Judecătoria Cra­io­va pe motivul că la Arad, nu be­neficiază de o judecată imparţială.   De acolo, dosarul a ajuns şi pe ma­sa Tribunalului şi apoi a Curţii de Apel Craiova care a dat sentinţa de­finitivă şi irevocabilă: „s-a dispus respingerea acţiunii formulate de către reclamanţi ca fiind nefondată, după epuizarea tuturor căilor de atac.”
Avocatul prof.univ.dr. Lizica Mi­huţ, Mihail Popescu, a avut de-a face cu trei echipe de avocaţi din partea reclamanţilor, însă a reuşit să dovedească, că rând cu rând ar­ti­colele publicate conţineau doar adevărul. Mai mult decât atât articolele au fost analizate şi din punct de vedere al prevederilor Cons­ti­tu­ţiei României şi s-a dovedit că nu au încălcat nici un articol.
La finalul procesului, reclamanţii au trebuit să plătească cheltuieli­le de judecată, iar pârâta, în speţă prof.univ.dr. Lizica Mihuţ spune că doreşte ca aceste atacuri să se în­cheie, ea neavând nicio pretenţie de pe urma procesului.
Sursa: vestic
[envira-gallery id="2337"]